Retten i Randers

Retten i Randers

Hvis du skal møde i Retten i Randers, kan du få brug for at kende til de praktiske forhold.

Retten i Randers består af tre retsbygninger, hvoraf én ligger i Grenå. Hvis du skal møde personligt i retten, skal du henvende dig i receptionen i Nørregade 1. Receptionen ligger til venstre, når du er kommet indenfor. Nedenfor finder du flere praktiske informationer om Retten i Randers.

Afdelingskontoret i Grenaa

Afdelingskontoret, Østerbrogade 20, 8500 Grenaa

Åbningstid: Mandag og tirsdag kl. 08.30-15.00.

Der er berammelser af retssager efter behov på andre dage.

Al post skal sendes til: Retten i Randers, Nørregade 1, 8900 Randes C.

Telefoniske henvendelser skal ske via Retten i Randers: tlf. 99 68 86 00.


Fogedsager

Fogedsager, der behandles af kontormedarbejdere, vil blive behandlet på tirsdage.

Skiftesager

Dødsboer, der behandles af kontormedarbejdere og hvor der er indkaldt til møde, vil blive behandlet på mandage.

Notarforretninger

Du kan få tid hos notaren mandage mellem kl. 12.00-14.00.
Der kan bestilles tid ved notaren online. Se nærmere her

Handicapindgang

Der er mulighed for at benytte handicapindgang. Hvis du er indkaldt til møde og har brug for at benytte handicapindgang bedes du kontakte os telefonisk (99 68 86 00) inden mødet.

Bank, fakturering og betaling

Retten i Randers har konto i Danske Bank. Betaling af retsafgifter mv. skal indsættes på følgende

Registrerings- og kontonummer: 0216 - 4069 133 495. 
IBAN: DK29 0216 4069 1334 95
SWIFT: DABADKKK 

Af hensyn til ekspedition af betalingen er det vigtigt, at du skriver, hvilken sag (sagsnummer eller partsnavn), overførslen vedrører.

Retten modtager visa/dankort og der kan også betales med MobilePay i ekspeditionen, fx for notarforretninger.

Indbetalinger via MobilePay kan ske til: 87966

Bemærkninger til betalingen skal udfyldes, så retten kan se hvad betalingen vedrører.

Læs mere om MobilePay på Danske Banks hjemmeside.                  

Fakturering til Retten i Randers skal ske via elektronisk fakturering:
EAN-nr. 5798000161924
CVR-nr. 21 65 95 09

Elektronisk fakturering kan fx ske via NemHandel Fakturablanket
Gå til NemHandel

Betaling til modpart

Hvis du skal betale en modpart - fx i forbindelse med en fogedsag - skal du ikke indbetale pengene til rettens konto. Pengene skal indbetales direkte til din modpart i sagen eller evt. til modpartens advokat.

Boligdommere


GRUNDEJERE:

 

 

Indstillet Af:

Fremskudt jobvejleder Ghassan M. Hassoun
8220 Brabrand

BL - Danmarks Almene Boliger

Direktør Dennis Larsen
8920 Randers NV

BL - Danmarks Almene Boliger

Økonomi- og udlejningschef Jette B. Laursen
8960 Randers SØ

BL - Danmarks Almene Boliger

Direktør Jørgen K. Østby
8361 Hasselager

BL - Danmarks Almene Boliger

Direktør Steen Kastrup
8400 Ebeltoft

Danske Udlejere

Ejendomsadministrator Søren S. Poulsen
8541 Skødstrup

Danske Udlejere

Direktør Leon Vetter 
8400 Ebeltoft

Danske Udlejere

Administrator Lone Marie Hansen
8543 Hornslet

Danske Udlejere

Direktør Michael Sommer
8220 Brabrand

Danske Udlejere

Ejendomsmægler Niels Vinther
8400 Ebeltoft

Danske Udlejere

Fuldmægtig Joachim J. Vetter
8400 Ebeltoft

Danske Udlejere

Statsaut. revisor Palle Roed
9280 Storvorde

Danske Udlejere

H.D. Ejendomsrådgiver Flemming Mørk Pedersen
8210 Århus V

Danske Udlejere

Tømrermester Flemming Teglborg
8270 Højbjerg

Danske Udlejere

Direktør Michael Salling
8260 Viby J

Danske Udlejere

Murermester Steffen Torp Jacobsen
9500 Hobro

Danske Udlejere

Direktør Morten Aaen-Larsen
8210 Århus V

Danske Udlejere

Cand.jur. Helle Bisgaard
8940 Randers SV

Ejedomsforeningen Danmark

Udlejer Claus Johannessen
8920 Randers NV

Ejendomsforeningen Danmark

Direktør Henning Jürgensen
8270 Højbjerg

Ejendomsforeningen Danmark

Direktør Peter Lautrup
8200 Aarhus N

Ejendomsforeningen Danmark

Direktør Tony Fischer
8930 Randers NV

Ejendomsforeningen Danmark

 

 

 

 

LEJERE:

 

 

Indstillet af:

Økonomichef Mette V. Jacobsen
9574 Bælum

Erhvervslejernes
Landsorganisation

Bogholder Nini F. Kristensen
8981 Spentrup

Lejernes Landsorganisation

Ba. Jur. Signe Emilie Fyrst Kristensen
8981 Spentrup

Lejernes Landsorganisation

Jurist Sarah M. Pedersen
8200 Århus N

Lejernes Landsorganisation

Studerende Arne Gravesen
8230 Åbyhøj

Lejernes Landsorganisation

Direktør Rasmus E. S. Mortensen
8200 Århus N

Lejernes Landsorganisation

Stats.aut. Ejendomsmægler Henrik Søgaard Laursen
8400 Ebeltoft

Lejernes Landsorganisation

Førtidspensionist Henrik Fyrst Kristensen
8981 Spentrup

Lejernes Landsorganisation

Efterlønsmodtager Kaj Bjarne Jensen
8981 Spentrup

Danmarks Lejerforeninger

Servicechef Susanne Hansen
8960 Randers SØ

Danmarks Lejerforeninger

Stud.jur. Nicholine E. Andersen
8920 Randers NV

Danmarks Lejerforeninger

Efterlønsmodtager Birthe O. Andersen
8900 Randers C

Danmarks Lejerforeninger

Lektor Kim Kristensen
8900 Randers C

Danmarks Lejerforeninger

Boligrådgiver Carlo J. Boisen
8900 Randers C

Danmarks Lejerforeninger

Stud.jur. Christoffer Haacks-Hansen
8900 Randers C

Danmarks Lejerforeninger

Socialrådgiver Feramuz Acar
8930 Randers NØ

Danmarks Lejerforeninger

Stud.jur. Gülizar Serinci
8921 Randers NV

Danmarks Lejerforeninger

Specialarbejder Søren A. Jørgensen
8900 Randers C

Danmarks Lejerforeninger

Fuldmægtig Stefan Heilskov-Rousing
8940 Randers SV

Danmarks Lejerforeninger

Advokat Lasse H. Frandsen
6920 Videbæk

Danmarks Lejerforeninger

Stud.jur. Hasan M. Karaca
8920 Randers NV

Danmarks Lejerforeninger

Stud.jur. Helle Ankerstjerne
8930 Randers NØ

Danmarks Lejerforeninger

Finansøkonom Jesper N. Hansen
8900 Randers C

Danmarks Lejerforeninger

Pensioneret kontorassistent Lis B. Jacobsen
8983 Gjerlev

Danmarks Lejerforeninger

Advokat Morten Tarp
1819 Frederiksberg C

Danmarks Lejerforeninger

Pensionist Ole Kragelund
8410 Rønde

Danmarks Lejerforeninger

Dyrehandler Poul Erik Kristensen
8800 Viborg

Danmarks Lejerforeninger

Virksomhedsjurist Søren Ramsing
5953 Tranekær

Danmarks Lejerforeninger

Landssekretær Henrik S. Petersen
4000 Roskilde

Danmarks Lejerforeninger

Sociolog Jakob K. B. Lindberg
4600 Køge

Danmarks Lejerforeninger

Studerende Klaus Willer
2300 København S

Danmarks Lejerforeninger

Jurist Jeanette H. Nielsen
8541 Skødstrup

Danske Lejere

Driftsleder Jørgen D. Jensen
7840 Højslev

Danske Lejere

Jurist Thomas G. Jensen
8200 Aarhus N

Danske Lejere

Lektor Kim Kristensen
8900 Randers C

Danske Lejere

 

Find rundt i retten

Retssal A, B, C og D er placeret på Tinghuset, Møllestræde 8, 8900 Randers C. Retssal A er den eneste retssal i stueetage, og retssalene B, C og D findes på 1. sal.

Retssal E, F, G og H samt mødelokalerne 14 og 15 er placeret på 1. sal i hovedbygningen, Nørregade 1, 8900 Randers C. Retssal K, samt Ungdomskriminalitetsnævnets lokaler er placeret på 2. sal i tilbygningen til hovedbygningen. 

Familierettens lokaler er placeret på 3. sal i hovedbygningen.

Ved grundlovsforhør i weekender benyttes retssal A på Tinghuset i Møllestræde.

Der er toiletter på 1. sal i hovedbygningen.

Hjertestarter

Retten i Randers er udstyret med en hjertestarter.

Hjertestarteren er placeret i Informationen

Indgangen
Nørregade 1
8900 Randers C

IT-sikkerhed

E-mails:

Det offentlige er i gang med at afskaffe papirbreve. Målet er, at det skal være billigere, lettere og hurtigere at kommunikere med det offentlige.

Det gælder også for Danmarks Domstole, som vil ensarte brugen af e-mail i takt med, at flere kan modtage og sende sikker digital post. 

Fra den 1. oktober 2013 kom der fælles retningslinjer for, hvilke dokumenter og henvendelser retten kan og bør modtage og sende pr. e-mail.

Retten i Randers sender og modtager derfor mere korrespondance via e-mail. E-mailen har erstattet retternes brug af fax, der ikke længere benyttes.

Læs her hvad skal din e-mail indeholde.

 

Behandling af persondata:

I straffesager behandler domstolene oplysninger om enkeltpersoner (personoplysninger).

Den ret du har henvendt dig til, er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi har modtaget om dig. Bemærk at hvis din henvendelse vedrører en straffesag, finder du oplysninger om behandlingen af dine personoplysninger i den forbindelse her.

Retten behandler dine personoplysninger med det formål at behandle din henvendelse samt med henblik på styring og effektiv behandling af henvendelser samt til brug for fremsøgning af tidligere praksis.

Dine rettigheder

Du har ret til at anmode om indsigt i de oplysninger, som retten behandler om dig. Du har også ret til at anmode om berigtigelse, sletning eller begrænsning af dine personoplysninger og du har ret til at gøre indsigelse mod behandlingen. Bemærk dog, at du jf. databeskyttelseslovens § 22 stk. 4 ikke har ret til indsigt efter databeskyttelseslovgivningen, for oplysninger som indgår i en judiciel sag. Der henvises i stedet til retsplejelovens regler om aktindsigt.

Retsgrundlag

Retsgrundlaget for rettens behandling af dine personoplysninger følger af:

 • Databeskyttelsesforordningen artikel 6, stk. 1, litra c og e.
 • Databeskyttelsesforordningens artikel 9, stk. 2, litra f.
 • Databeskyttelseslovens[1] § 8, stk. 1 og 2, nr. 3.
 • Databeskyttelseslovens § 11, stk. 1.

Kontakt

Hvis du vil gøre brug af ovenstående rettigheder skal du kontakte retten.

Du kan finde kontaktoplysninger på retten her.

Danmarks Domstole har udpeget en fælles databeskyttelsesrådgiver, som du kan kontakte, hvis du har spørgsmål til behandlingen af dine personoplysninger eller til udøvelsen af dine rettigheder. Databeskyttelsesrådgiveren hedder Ann K. Lauritzen og kontaktes via mail til dpo@domstolsstyrelsen.dk eller via almindelig post til:

Domstolsstyrelsen

Att. Databeskyttelsesrådgiver Ann K. Lauritzen

St. Kongensgade 1-3

1264 København K.

Tlf. (hovednr.): + 45 70 10 33 22

 

Du har også ret til at klage over rettens behandling af dine personoplysninger til tilsynsmyndigheden. Tilsynsmyndigheden er:

Domstolsstyrelsen

St. Kongensgade 1-3

1264 København K.

Tlf. (hovednr.): + 45 70 10 33 22

persondatatilsyn@domstolsstyrelsen.dk.

 

[1] Lov nr. 502 af 23. maj 2018 om supplerende bestemmelser til forordning om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger (databeskyttelsesloven).

Mad og drikke

Det er ikke tilladt at medbringe mad og drikkevarer i retsbygningen. Der er vandautomater i retsbygningen og mulighed for køb af mad og drikkevarer indenfor gå-afstand (fra ca. 50-200 m)

Medbragt mad og drikke kan blive konfiskeret, for at du kan få adgang til retsbygningen.

Ordensreglement og sikkerhed

I Retten i Randers kommer mennesker med mange forskellige ærinder. Her skal være trygt at komme og rolige forhold, så det er nødvendigt, at alle overholder ordensreglementet for ophold i og omkring retsbygningen.

 • Det er kun personer, der har ærinde, fx er indkaldt til retsmøde eller er tilhørere, der må opholde sig i retsbygningen
 • Det er ikke tilladt at bære synlige rygmærker og lignende
 • Ophold skal ske i god ro og orden
 • Rygning er ikke tilladt
 • Det er ikke tilladt at medbringe nogen form for mad og drikkervarer
 • Det er ikke tilladt at fotografere eller optage lyd uden rettens tilladelse
 • Det er tilladt at bruge mobiltelefoner i rettens information og ventearealer, når det sker hensynsfuldt. Mobiltelefoner skal altid være på lydløs
 • Mobiltelefoner skal være slukket i retssalene
 • Personer, der opholder sig i rettens bygninger, skal følge anvisninger fra rettens personale
 • Det er ikke tilladt at medbringe dyr uden tilladelse
 • Børn under 15 år har ikke adgang til retsmøder uden dommerens tilladelse

Overtrædelse af ordensreglementet kan medføre bortvisning og evt. politianmeldelse og bøde.

Sikkerhed i retten

Der er normalt ikke adgangskontrol ved Retten i Randers. I særlige tilfælde kan retten dog beslutte at indføre midlertidig adgangskontrol. Retten bruger videoovervågning i retsbygningen og på udendørsarealerne. Besøgende ved Retten i Randers skal rette sig efter anvisninger fra retsbetjentene og rettens øvrige personale.

Telefon og mail

Det vil ofte være nemmest at kontakte os pr. mail. Det er bedst at kontakte rettens enkelte afdelinger direkte, hvis du ved hvilken afdeling, der har med din sag at gøre.
Hvis du har et sagsnummer, skal du skrive sagsnummeret i emnefeltet på din mail.
Se kontaktoplysninger for Retten i Randers

Sikker mail

Almindelige mails er ikke sikre, så hvis du skal sende følsomt materiale, er det en god idé at sende via borger.dk. På borger.dk skal du logge ind med dit NemID og vælge "Digital post". Når du vælger "Skriv ny post", kan du finde Retten i Randers' forskellige afdelinger under kategorien Offentlige myndigheder/Stat -> Danmarks Domstole -> Retten i Randers.
Gå til borger.dk

Virksomheder kan med en certifikatløsning sende og modtage sikker digital post via Retten i Randers' officielle mailadresser. Certifikatet til at kryptere og underskrive digital korrespondance med retten, så kun du og retten kan læse den, kan du finde på Nets' hjemmeside.

Transport, parkering og adgangsforhold

Parkeringspladserne i gården ved Retten i Randers kan kun benyttes i 30 minutter ved ærinde i retten og ved brug af parkeringstilladelse som udleveres ved henvendelse i rettens reception.

Der er betalingsparkering på i gaderne i nærheden af retten, samt de store parkeringspladser i Nordregrave, Thorsgade og Biografgade, der er indenfor gå-afstand.

Retten er inden for gå-afstand fra Randers Station (ca. 1 km) og Randers Busterminal (ca. 500 m).

Retsbygningen er handicapvenlig med adgangsforhold via elevator til både retslokaler og toiletter. Indgang via rampen ved rettens hovedindgang.

Parkering kan ske på følgende steder i Randers:

Tinghuset, Møllestræde 8, 8900 Randers C - 1 kr. pr. 7 minutter (gå-afstand ca. 250 m.)

Grusparkering v/BioCity Randers, Thors Bakke 2, 8900 Randers C - 20 kr./døgn (gå-afstand ca. 250 m.)

Parkering nedenfor BioCity Randers, Nordregrave, 8900 Randers C - 6 kr. pr. time (gå-afstand ca. 250 m.)

Grusparkeringsplads v/Thorsgade, 8900 Randers C - 10 kr. for 3 timer, 25 kr./døgn (gå-afstand ca. 250 m.)

Parkering v/Vestervold, Vestervold 29, 8900 Randers C - Gratis parkering (gå-afstand ca. 350 m.)

Gasværksgrunden, Jernbanegade 23, 8900 Randers C - Gratis parkering (gå-afstand ca. 650 m.)

Parkering kan ske på følgende steder i Grenå:

Afdelingskontoret, Østerbrogade 20, 8500 Grenå - Gratis parkering

Udskrift af domme og kendelser

Du kan anmode om at få udskrifter af rettens afgørelser ved at skrive til retten. Du skal skrive rettens sagsnummer eller navne på sagens parter, og du skal oplyse, hvilket dokument du ønsker udskrift af.
Rettens mailadresse: randers@domstol.dk 

Samtidig med bestillingen skal du betale 175 kroner i retsafgift pr. dokument, som skal indbetales til Retten i Randers' konto i Danske Bank, der har følgende registrerings- og kontooplysninger: 0216 - 4069 133 495. Det skal fremgå tydeligt af bankoverførslen, hvilken sag det drejer sig om.

På hovedsiden for Danmarks Domstole kan du læse mere om, hvilke dokumenter du kan få indsigt i, hvordan du anmoder om dem, og hvilke myndigheder du kan få dokumenterne fra. Læs mere om aktindsigt her.

Wi-fi og teknik i retten

Wifi

Der er mulighed for at benytte wifi-adgang i Retten i Randers - læs mere her.

AV-udstyr og adaptere

Retten i Randers har forskelligt AV-udstyr i retssalene. Hvis du har brug for at vide, hvilket AV-udstyr eller hvilke adaptere der kan benyttes i en retssal, kan du læse mere om det her.

Særligt ved retssal G

Retssal G er en videoretssal, hvor det er muligt at ringe op med videoforbindelse til andre retter eller andre myndigheder med mulighed for videoforbindelse, f.eks. til brug ved afhøring af vidner. Rettens eneste lytterum er tilknyttet retssalen, der også fungerer som nævningeretssal.

iAnnotate

I store retssager arbejder vi med det indscannede bilagsmateriale på vores iPad. Rent praktisk er det scannet til pdf-filer med tekstgenkendelse (OCR). På vore iPads bruger vi applikationen iAnnotate. Afhængig af bilagsmaterialets omfang scannes alt materialet til en stor fil, som skal være opdelt i 1.000 sider pr. fil eller i 100 sider pr. fil.

Scan til pdf

Bilag skal være scannet til pdf med tekstgenkendelse (OCR). Bilagets forside og indholdsfortegnelse skal være med i bilagsnummereringen. Bilagsmaterialet skal opdeles i følgende sideinterval: 1-100, 101-200, 201-300 eller 1-1000, 1001-2000, 2001-3000. Alternativt kan bilagene scannes som ét stort dokument. Det afhænger dog af størrelsen på filen. Hvis filen bliver for stor, er den for svær at håndtere under afviklingen af retssagen. Vær opmærksom på, at bilagene ikke scannes i foto-kvalitet.

Åbningstider

Retten i Randers har åbent mandag til fredag kl. 08.30-15.00.

Retten har lukket på helligdage, Grundlovsdag samt den 24. og 31. december.

Der er åbent for postindlevering dagen efter Kristi Himmelfartsdag, samt hverdage mellem jul og nytår (helligdage undtaget).

Der kan være særlige åbningstider for afdelingskontoret i Grenaa ifbm. sommer og jul. Disse vil fremgå under aktuelt.

Sidst opdateret: 10. september 2019