Retten i Randers

01 apr 2019

Retten i Randers

Familieretten

Den nye familieret er åbnet ved retterne pr. 1. april 2019 .

Sager om forældremyndighed, bopæl og samvær og sager om ægteskab og bidrag, samt en række andre sagstyper behandles fra 1. april 2019 af Familieretten.  Familieretten behandler nye sager anlagt fra denne dato. Sager anlagt før 1. april færdigbehandles i rettens andre afdelinger.

Du kan ikke selv anlægge sager ved Familieretten, idet sagerne først skal behandles af Familieretshuset. Kan sagen ikke færdigbehandles af Familieretshuset, sender Familieretshuset sagen til Familieretten.

Du kan finde oplysninger om, hvorledes du kan kontakte Familieretshuset ved at trykke her.

Sager om tvangsfuldbyrdelse af forældremyndighed og samvær, der tidligere blev behandlet af fogedretten, behandles nu af Familieretten. Nye sager skal anlægges direkte ved Familieretten. Dette skal ske gennem minretsag.dk. Har du før 1. april bedt fogedretten om tvangsfuldbyrdelse, færdigbehandler fogedretten sagen.

Du kan kontakte Familieretten i Randers ved at ringe til Retten i Randers hovednummer 99 68 86 00. Herfra kan du vælge Familieretten i Randers. Familieretten i Randers har e-mailadressen familie.ran@domstol.dk

Familierettens personale:

Faglige ledere: Dommer Lene Hjerrild og dommer Astrid Lohmann Knudsen

Daglig leder: Kontorfuldmægtig Stine Wohlert Mortensen

Sekretærer: Kontorfuldmægtig Lene Vernersen og retsassistent Christina Nielsen.

Du kan læse mere om det nye familieretslige system her.

Du kan læse mere om sagerne, som den nye familieret behandler her.