Procesbevillingsnævnet

Procesbevillingsnævnet

Det afhænger af den enkelte sags karakter, hvor hurtigt denne kan behandles.