Procesbevillingsnævnet

Procesbevillingsnævnet

Procesbevillingsnævnet er organisatorisk en del af Danmarks Domstole. Nævnet har tre afdelinger og et sekretariat.

Procesbevillingsnævnet består af en afdeling for appeltilladelser, en afdeling for appeltilladelser vedrørende familierettens afgørelser og en afdeling for fri proces. Alle sager forberedes i et sekretariat, der er fælles for de tre afdelinger.

Nævnets afdeling for appeltilladelser

Opgaver

Procesbevillingsnævnets afdeling for appeltilladelser har til opgave at træffe afgørelser om ansøgninger om appeltilladelse til landsretten og til Højesteret i civile sager og i straffesager. 

Medlemmer og suppleanter

Procesbevillingsnævnets afdeling for appeltilladelser består af en højesteretsdommer (formand), en landsdommer, en byretsdommer, en advokat og et medlem, der repræsenterer retsvidenskaben.

Ved afgørelse af en ansøgning om appeltilladelse består nævnet af følgende fem medlemmer:

 • Højesteretsdommer Oliver Talevski (formand)
 • Landsdommer Annette Dellgren
 • Byretsdommer Ingrid Therkelsen
 • Professor Søren Højgaard Mørup
 • Advokat Anne Buhl Bjelke

Suppleanter:

 • Højesteretsdommer Kurt Rasmussen
 • Landsdommer Lone Kerrn-Jespersen
 • Landsdommer Bo Østergaard
 • Byretsdommer Karen Duus Mathiesen
 • Byretsdommer Ivan Larsen
 • Professor Ulrik Rammeskow Bang-Pedersen
 • Professor Lasse Højlund Christensen
 • Advokat Klaus Kastrup-Larsen
 • Advokat Birgitte Pedersen

Nævnets afdeling for appeltilladelser vedrørende familierettens afgørelser

Opgaver

Procesbevillingsnævnets afdeling for appeltilladelser vedrørende familierettens afgørelser har til opgave at træffe afgørelser om ansøgninger om appeltilladelse til landsretten i sager, hvor familieretten har truffet afgørelse.

Medlemmer og suppleanter

Procesbevillingsnævnets afdeling for appeltilladelser vedrørende familierettens afgørelser består af en landsdommer (afdelingsformand), en byretsdommer og en advokat.

Ved afgørelse af en ansøgning om appeltilladelse består nævnet af følgende tre medlemmer:

 • Landsdommer Julie Skat Rørdam (afdelingsformand)
 • Byretsdommer Henriette Sartvin
 • Advokat Susan Sørenen

Suppleanter:

 • Landsdommer Jon Esben Hvam
 • Byretsdommer Jeanett Bukhave
 • Advokat Karen Wung-Sung

Nævnets afdeling for fri proces

Opgaver

Procesbevillingsnævnets afdeling for fri proces behandler klager over Civilstyrelsens afslag på fri proces og klager over Civilstyrelsens afslag på retshjælp til klagesager ved internationale klageorganer. 

Medlemmer og suppleanter

Afdelingen for fri proces består af en landsdommer (afdelingsformand), en byretsdommer og en advokat.

Ved afgørelse af en klage over Civilstyrelsens afslag på fri proces eller retshjælp til en klagesag ved et internationalt klageorgang består nævnet af følgende tre medlemmer:

 • Landsdommer Alex Puggaard (afdelingsformand)
 • Byretsdommer Mette Bytofte
 • Advokat Mads Krøger Pramming

Suppleanter:

 • Landsdommer Hans-Jørgen Nymark Beck
 • Byretsdommer Søren Hafstrøm
 • Advokat Allan Sørensen
 • Advokat Henrik Schütze

Nævnets sekretariat

Opgaver

Procesbevillingsnævnets sekretariat, der ledes af en sekretariatschef, yder juridisk og administrativ bistand til alle nævnets afdelinger. Sekretariatet består af ca. 30 medarbejdere. Der bliver i alle sager udarbejdet et notat, der indeholder en gennemgang af sagens faktum, en juridisk gennemgang og en indstilling om, hvordan nævnet bør afgøre sagen. 

Medarbejdere

 • Sekretariatschef Hanne Kjærulff
 • Souschef Christian Sivert Brogaard
 • Chefkonsulent Anne Kirstine Gørtz
 • Chefkonsulent Cecilie Boel Winther
 • Specialkonsulent Flemming Krog Bjerre
 • Specialkonsulent Joen Peter Sode
 • Specialkonsulent Mette Højmark Søndergaard (orlov)
 • Fuldmægtig Vivi Nedergaard Lambert
 • Fuldmægtig Tine Maria Anker
 • Fuldmægtig Agnethe Kirstine Kerrn-Jespersen
 • Fuldmægtig Signe Astrid Bruun Østergaard (orlov)
 • Fuldmægtig Celia Bautista Andersen
 • Fuldmægtig Marie Hove
 • Fuldmægtig Louise Hegnsborg Bruun
 • Fuldmægtig Nikolaj Jensen
 • Fuldmægtig Hanne Nistrup Berg
 • Fuldmægtig Signe Olivia Lading
 • Fuldmægtig Monica Sachar Mortensen
 • Fuldmægtig Emma Katrine Nothman Croudy
 • Fuldmægtig Caroline Køber
 • Fuldmægtig Pernille Tinndahn-Nielsen
 • Fuldmægtig Lars Lynge Dahlgaard
 • Fuldmægtig Nichlas Madsen
 • Kontorfuldmægtig Pia Jørgensen (orlov)                                            
 • Kontorfuldmægtig Karin Kofoed Næsager
 • Kontorfuldmægtig Anja Rosenkrants Clausen
 • Kontorfuldmægtig Mikala Elverdal
 • Kontorfuldmægtig Julie Risom Laursen
 • Kontorfuldmægtig Marjun Fordyce Sigurskjold  
 • Studentermedhjælper Mie Engmann
 • Studentermedhjælper Pernille Lindegaard Jensen
 • Studentermedhjælper Lucas Staxen Lagerbon
 • Studentermedhjælper Emilie Elizabeth Gowers Klauber
 • Studentermedhjælper Emma Trap Kahr

Sidst opdateret: 27. september 2019