Procesbevillingsnævnet

Om Procesbevillingsnævnet

Om Procesbevillingsnævnet

Procesbevillingsnævnet behandler ansøgninger om appeltilladelser til landsretten og Højesteret samt klager over afslag på ansøgninger om fri proces.

Her kan du læse mere om Procesbevillingsnævnets organisation og opgaver samt om sagsbehandlingstider og årsberetninger.

Organisation

Her kan du læse mere om nævnets opgaver og sammensætning og se en liste over sekretariatets medarbejdere.

Nævnets arbejde

Her kan du læse en kort introduktion til Procesbevillingsnævnet.

Sagsbehandlingstider

Her kan du læse mere om nævnets sagsbehandlingstider for de enkelte sager.

Årsberetninger

Procesbevillingsnævnets årsberetninger er mere end blot statistik og tal. Her er der spændende læsestof til alle, der søger dybere indsigt i nævnets rolle og betydning

Artikler

Her kan du se udvalgte artikler om Procesbevillingsnævnets virksomhed.

Job

Her kan du få en oversigt over ledige stillinger i Procesbevillingsnævnet og i resten af Danmarks Domstole.