Procesbevillingsnævnet

Lovgivning

Lovgivning

Her finder du reglerne for Procesbevillingsnævnets virksomhed.

Procesbevillingsnævnet blev oprettet ved lov nr. 390 af 14. juni 1995. Loven trådte i kraft den. 1. januar 1996.

Procesbevillingsnævnet blev oprettet med det formål at behandle ansøgninger om appeltilladelser til landsretten og Højesteret i civile sager og straffesager. Med virkning fra 1. april 2019 har Procesbevillingsnævnet desuden kompetence til at meddele appeltilladelse til landsretten vedrørende familierettens afgørelser.

Siden den 1. januar 2007 har Procesbevillingsnævnet endvidere haft til opgave at behandle klager over Civilstyrelsens afslag på ansøgninger om fri proces. Desuden behandler Procesbevillingsnævnet klager over Civilstyrelsens afslag på retshjælp til klagesager ved internationale klageorganer.

Sagstyperne bliver behandlet i tre forskellige afdelinger, dels i en afdeling for appeltilladelser, dels i en afdeling for appeltilladelser vedrørende familierettens afgørelser og dels i en afdeling for fri proces. Alle sager forberedes i et sekretariat, der er fælles for de tre afdelinger.

Reglerne om Procesbevillingsnævnets virksomhed findes i retsplejelovens kapitel 1 a, som du kan se her (LINK).

Procesbevillingsnævnet har i medfør af retsplejelovens § 25 fastsat en forretningsorden for nævnets virksomhed. Forretningsordenen trådte i kraft den 1. april 2019. Du kan se forretningsorden her.

Du kan se nævnets retningslinjer pr. 1. april 2019 for nævnsmøder med deltagelse af 3 medlemmer her (LINK). 

Det fremgår af forarbejderne til loven om oprettelse af et procesbevillings-nævn, at hverken forvaltningsloven, offentlighedsloven eller ombuds-mandsloven gælder for nævnets virke.

 

OBS PÅ TRE LINKS I TEKSTEN SOM MANGLER

Lovgivning om Procesbevillingsnæv...

Reglerne om Procesbevillingsnævnets virksomhed findes i retsplejelovens kapitel 1 a.

Forretningsorden

Procesbevillingsnævnet har i medfør af retsplejelovens § 25 fastsat en forretningsorden for nævnets virksomhed. Forretningsordenen trådte i kraft den 1. april 2019.

Databeskyttelse

Her finder du information om databeskyttelseslovgivningen[1] i relation til Procesbevillingsnævnets virksomhed.