Hver ret har udpeget en såkaldt pressekontaktdommer, der er klar til at svare på juridiske spørgsmål til konkrete sager eller retspraksis ved den enkelte ret.

Bornholm

Henrik Engell Rhod
Retspræsident
Direkte: 9968 8340
Mail:her@domstol.dk

Esbjerg

Margit Laub
Retspræsident
Direkte: 9968 8871
Mail: mgl@domstol.dk

Frederiksberg

Christian Lundblad
Retspræsident
Direkte: 9968 5111
chl@domstol.dk

Glostrup

Christina Breinstrup
Dommer
Direkte: 4323 1535
chbr@domstol.dk

Helsingør

Anette Maarbjerg
Sekretariatschef
Direkte: 9968 4012
Mail: anma@domstol.dk

Herning

Steen Friis Neilsen
Retspræsident
Direkte: 9968 6001
Mail: sfn@domstol.dk

Hillerød

Betina Heldmann
Retspræsident
Direkte: 4733 8700
Mail: bjh@domstol.dk

Hjørring

Niels Otto Jensen
Retspræsident
Retten: 9968 5600
Mail: noj@domstol.dk

Holbæk

Peter Ahleson
Dommer
Retten: 9968 6600
Mail: pah@domstol.dk

Holstebro

Christian Schou
Retspræsident
Retten: 9968 5400
Mail: chri@domstol.dk

Horsens

Trine Poulsen
Retspræsident
Direkte: 7625 4501
Mail: Tripo@domstol.dk

Højesteret

Lisa Rising
Administrationschef
Direkte: 3363 2767
Mobil: 2283 0484
Mail: LisaRising@Hoejesteret.dk

Kolding

Vagn Kastbjerg
Retspræsident
Retten: 9968 6800
Mail: vaka@domstol.dk

København

Jens Bech Stausbøll
Dommer
Direkte: 2024 2176
Mail: jesa@domstol.dk

Lyngby

Elisabet Michelsen
Retspræsident
Retten: 9968 4800
Mail: elmi@domstol.dk

Nykøbing Falster

Anne Bundgaard
Dommer
Direkte: 9968 4404
Mobil: 5134 4802
Mail:abu@domstol.dk

Næstved

Line Bjørklund
Dommer
Direkte: 9968 5337
linb@domstol.dk

Odense

Henrik Agersnap
Retspræsident
Direkte: 6544 0134
hag@domstol.dk

Procesbevillingsnævnet

Hanne Kjærulff
Sekretariatschef
Direkte: 9968 7402
hkj@domstol.dk

Randers

Martin Møller-Heuer
Retspræsident
Retten: 9968 8600
Mail: marh@domstol.dk

Roskilde

Jørgen Lougart
Retspræsident
Direkte: 9968 7601
Mail: jlo@domstol.dk

Sø- og Handelsretten

Ole Græsbøll Olesen
Retspræsident
Direkte: 9968 4600
Mail: OleGraesBoellOlesen@shret.dk

Svendborg

Henrik Riis Andreasen
Dommer
Retten: 9968 3223
Mail: hra@domstol.dk

Sønderborg

Leon Fredgaard
Dommer
Direkte: 7332 5112
Mail: leof@domstol.dk

Tinglysningsretten

Brian Petersen
Sekretariatschef
Direkte: 9968 5901
Mobil: 2543 1751
Mail: brpe@domstol.dk

Vestre Landsret

John Lundum
Landsdommer
Landsretten: 9968 8000
Mobil: 2058 5533
Mail: johnlundum@vestrelandsret.dk

Viborg

Kirsten Maigaard
Dommer
Direkte: 9968 3090
Mail: kimaj@domstol.dk

Østre Landsret

Karen Hald
Landsdommer
Direkte: 4125 9031
Mail: karenhald@oestrelandsret.dk

Aalborg

Lars Krunderup
Dommer
Direkte: 9968 8534
Mail: lark@domstol.dk

Aarhus

Bodil Ruberg
Retspræsident
Direkte: 9968 7900
Mobil: 2510 7903
Mail: Ruberg@domstol.dk

Sidst opdateret: 26. september 2019