I statistikkerne for straffesager kan du finde tal inden for overordnede kategorier af sager som fx domsmandssager, tilståelsessager og sager uden domsmænd.

Kategorierne dækker over en række forskellige lovovertrædelser som for eksempel cykeltyveri, vold, bedrageri og sædelighedsforbrydelser. Der findes generelt ikke tal på straffesager afgjort efter forskellige lovparagraffer. Der føres heller ikke statistik på, hvem der anlægger sagerne, eller hvem der bliver stævnet. Det skyldes, at statistikkerne primært udarbejdes for at give domstolene og Domstolsstyrelsen et overblik over, hvordan sagsbehandlingstider, sagsmængde m.v. udvikler sig.

Overordnede retter

Højesteret

Landsretterne

Landsretterne og Højesteret - sagsbehandlingstid

Byretter

Afsluttede og modtagne almindelige sager

2016
pdf
2017
pdf
2018
pdf

Afsluttede og modtagne særlige straffesager

2016
pdf
2017
pdf
2018
pdf

Sagsbehandlingstid for nævningesager

2016
pdf
2017
pdf
2018
pdf

Sagsbehandlingstid for domsmandssager

2016
pdf
2017
pdf
2018
pdf

Sagsbehandlingstid for domsmandssager 80/20

2016
pdf
2017
pdf
2018
pdf

Sagsbehandlingstid for sager uden domsmænd - (bødesager)

2016
pdf
2017
pdf
2018
pdf

Sagsbehandlingstid for tilståelsessager

2016
pdf
2017
pdf
2018
pdf

Målopfyldelse for voldtægtssager

2017
pdf
2018
pdf

Målopfyldelse for særligt prioriterede voldssager

2017
pdf
2018
pdf

Målopfyldelse for særligt prioriterede våbensager

2017
pdf
2018
pdf

Sidst opdateret: 07. august 2019