I statistikkerne for civile sager kan du finde tal inden for overordnede kategorier af sager, fx antallet af småsager, samt sagsbehandlingstider.

Der findes generelt ikke tal på sager afgjort efter forskellige lovparagraffer. Der føres heller ikke statistik på, hvem der anlægger sagerne, eller hvem der bliver stævnet. Det skyldes, at statistikkerne primært udarbejdes for at give domstolene og Domstolsstyrelsen et overblik over, hvordan sagsbehandlingstider, sagsmængde m.v. udvikler sig.

Overordnede retter

Højesteret

Landsretterne

Landsretterne og Højesteret - sagsbehandlingstid

Sø- og Handelsretten

Byretter

Modtagne og afsluttede sager

2018
pdf
2017
pdf
2016
pdf

Afgørelsestyper i almindelige civile sager

2018
pdf
2017
pdf
2016
pdf

Afgørelsestyper for boligretssager

2016
pdf
2017
pdf
2018
pdf

Afgørelsestyper inden for forældreansvarssager og ægteskabssager

2016
pdf
2017
pdf
2018
pdf

Afgørelsestyper inden for småsager

2016
pdf
2017
pdf
2018
pdf

Sagsværdier - modtagne almindelige civile sager

2016
pdf
2017
pdf
2018
pdf

Sagsbehandlingstid i almindelige civile sager

2016
pdf
2017
pdf
2018
pdf

Afgørelsestid i almindelige civile sager 80/20

2016
pdf
2017
pdf
2018
pdf

Afgørelsestid for boligretssager

2016
pdf
2017
pdf
2018
pdf

Sagsbehandlingstid for ægteskabssager

2016
pdf
2017
pdf
2018
pdf

Afgørelsestid for forældreansvarssager

2016
pdf
2017
pdf
2018
pdf

Afgørelsestid for småsager

2016
pdf
2017
pdf
2018
pdf

Retsmægling

2016
pdf
2017
pdf
2018
pdf

Sidst opdateret: 07. august 2019