Om os

Persondata

Danmarks Domstole behandler persondata i henhold til databeskyttelsesretten.

Her på siderne kan du læse mere om Danmarks Domstoles behandling af persondata både i Domstolsstyrelsen og ved retterne samt i forbindelse med straffesager. Du kan også læse om, hvad du skal gøre, hvis du vil vide mere om dine rettigheder, og hvordan du kan gøre brug af dem.

I Domstolsstyrelsen C

Domstolsstyrelsen er ansvarlig for de personoplysninger, vi behandler. Her kan du bl.a. læse om dine rettigheder.

I retterne C

Retterne er ansvarlige for de personoplysninger, de behandler. Her kan du bl.a. læse om dine rettigheder.

I straffesager C

I straffesager behandler domstolene personoplysninger. Her kan du bl.a. læse om dine rettigheder.