Mange af medarbejderne ved Danmarks Domstole udfører opgaver, som omverdenen kun sjældent hører om, men som har stor betydning for os alle. De 2500 medarbejdere der arbejder ved Danmarks Domstole, er derfor fordelt ud på mange forskellige faggrupper, der alle bidrager til et stærkt fagligt miljø, som vi værner om.

Daniel Cesar - dommerfuldmægtig ved Retten i Hillerød

Daniel Cesar

29 år

Dommerfuldmægtig

Retten i Hillerød

Ansat siden 1. oktober 2018

Tidligere Horten Advokater

 

At se og høre borgerne

Tekst og foto Dorthe Studsgarth. Marts 2019.

Her vil jeg gerne arbejde, det er en god arbejdsplads, tænkte jeg, da jeg gik herfra efter at have været til samtale. Her er nogle dygtige, ansvarlige mennesker, som jeg kan lære en masse af. Heldigvis fik jeg jobbet, og i de næste par år er jeg uddannelsesfuldmægtig her ved retten. Jeg havde været nogle år i advokatbranchen og ønskede at skifte den forretningsmæssige indstilling til juraen ud med en mere samfundsorienteret tilgang.

Mit job indebærer, at jeg træffer afgørelser, der har stor betydning for folks liv. Derfor er det vigtigt for mig, at borgerne oplever at blive set og hørt. Jeg vil gerne være med til at sørge for, at systemet forstår dem den ene gang, de statistisk set er i kontakt med domstolene.

Jeg bliver hele tiden kastet ud i noget nyt og gerne på dybt vand. Men jeg er aldrig helt alene i bassinet. Der er altid nogen at spørge og masser af vidensdeling generelt. Indtil nu har min chef overværet en del af mine fogedsager og har givet mig feedback bagefter.

I øjeblikket er jeg tre dage om ugen i fogedretten, og de to andre dage arbejder jeg med civil- og straffesager. Fordi jeg sidder med så mange forskellige typer sager, skal jeg konstant sætte mig ind i nye ting. Derfor må jeg hele tiden forberede mig virkelig grundigt og gøre mig ekstra umage for at være skarp på en sag. De mange udfordringer betyder dels, at jeg oplever at have et superspændende og sjovt job, og dels at jeg hele tiden lærer nye sider af arbejdet ved domstolene.

Marianne Lund Pedersen - bibliotekar ved Højesteret


Marianne Lund Pedersen

60 år

Bibliotekar

Højesteret

Ansat siden 1. januar 1997

Uddannet folkebibliotekar

 

Tidsskrifter og Twitter

Fortalt til journalist Dorthe Studsgarth i 2018.

Jeg arbejder i en gammel hestestald med udsigt til ridebanen på Christiansborg. Folk går forbi og kigger ind og tror, det er et museum, men Højesterets bibliotek holder til her blandt de gamle krybber, som er bevaret. Her er ligeså godt, som her er flot. Det er nogle vidunderlige lokaler, og jeg elsker at gå på arbejde.

Bibliotekets samling af bøger er holdt op med at vokse, fordi mere og mere kan tilgås online. Snart kommer også alle udgaver af Folketingstidende til at ligge på nettet, og så får vi mere luft på hylderne. Dommerne har brug for Folketingstidende til at se, hvilket forarbejde der knytter sig til en lov, fx hvad der ligger af bemærkninger, og hvad der blev sagt i Folketingssalen under behandlingen. En række forarbejder til gældende love går tilbage til 1800-tallet, og dem holder vi også styr på her.

Min hovedopgave er at finde både bøger, som vil være relevante at indkøbe, og onlinesteder, som vi har brug for at købe os adgang til. Men det er fx også mig, der udsender et Tweet, når der falder en Højesteretsdom i en sag. I den mere kuriøse ende har jeg ansvaret for et lille museum, som vi har indrettet på et par af hylderne, som er pyntet med gaver, som medarbejderne har modtaget af udenlandske kollegaer.
Jeg har altid et par jurastuderende til at hjælpe mig i biblioteket. Når de afslutter studiet, plejer jeg at sige, at jeg håber at se dem igen som dommerfuldmægtige herinde. Men det er jeg holdt op med. Der kan nemt gå mindst fem år, før de er klar, og til den tid er jeg nok gået på pension.

Pernille Bach Olufson - kontorelev

Pernille Bach Olufson
Kontorelev i Københavns Byret

Ansat siden den 1. september 2018

25 år

Tidligere pædagogmedhjælper


Tekst og foto Dorthe Studsgarth, den 23. oktober 2018.

Det er vigtigt for mig at udnytte elevtiden. Derfor suger jeg til mig af viden, alt hvad jeg kan. Jeg kan godt lide at prøve så meget forskelligt som muligt som kontorelev.
Lige nu arbejder jeg i skifteretten, men jeg har fx også siddet til retsmøder som protokolfører, hvor jeg har skrevet referater. Der skal man være god til at høre efter, holde fokus og bruge forkortelser. Jeg har også været med til notar- og fogedforretninger.
Der er sket meget ved domstolene i min elevtid, fx har vi også overtaget forkyndelsesopgaven fra politiet og fået implementeret et helt nyt og mere digitalt Civilsystem. Jeg oplever det hele på tætteste hold, fordi jeg som elev kommer så meget rundt.

Selvom jeg er ung, synes mine kolleger, at jeg har noget at bidrage med. De siger faktisk: "Pernille, du er jo ung, har du en ide eller et input til, hvordan vi kan gøre det her?" De trækker på, at man som elev ser med nye øjne på gamle processer.
Som elev er det naturligt at tænke anderledes; hjernen er indstillet på nyt, fordi man oplever så meget forskelligt. Man overværer også andre og måske nemmere måder at gøre tingene på, når man kommer rundt.
Det gør, at man samler inspiration, som man kan give videre.

Jeg kan godt lide det indblik, jeg får i den juridiske verden. Både forløbet i de enkelte sager og processen i den samlede straffesagskæde interesserer mig.
Samtidig er det en del af mit job at skrive en masse, og det har jeg altid været glad for. Fremover skal jeg arbejde med straffesager og civile sager. Engang med tiden kunne jeg godt tænke mig at søge videre, fx til Sø- og Handelsretten eller politiet.
Efter denne artikel blev Pernille færdiguddannet og fastansat i Københavns Byret.

Sidst opdateret: 11. oktober 2019