Om os

Om os

Danmarks Domstole er den tredje statsmagt og dermed uafhængige af politiske interesser. Vi sikrer alle ret til en fair og lige behandling i det danske retssystem.

Hvert år gennemfører Danmarks Domstole flere end 750.000 sager inden for områderne skifteret, fogedret, civilret, familieret, boligret og strafferet. Dertil kommer flere end 1.600.000 tinglysningssager og andre juridiske opgaver.

Organisation

Danmarks Domstole består af en række retsinstanser, råd og nævn samt en styrelse.

Domstolsstyrelsen

Se organisationsdiagrammet, og læs om styrelsens afdelinger og opgaver.

Jobs

Danmarks Domstole søger løbende dygtige og dedikerede medarbejdere inden for bl.a. jura, administration og IT.

Tal & fakta

Se statistikker for antallet af modtagne og afsluttede sager i retterne samt sagsbehandlingstider.

Mål og værdier

Som organisation og statslig styrelse arbejder vi strategisk efter en vision samt mål og værdier.

Årsrapporter

Årsrapporterne for Danmarks Domstole redegør for de poster på finansloven, som Domstolsstyrelsen er ansvarlig for.

Retten Rundt

Magasinet Retten Rundt udgives af Domstolsstyrelsen ca. tre gange om året. Hver udgivelse har et tema.

Persondata

Danmarks Domstole behandler dine personoplysninger.

Digital post

Se vores retningslinjer for emails, og hvordan du sender sikker digital post til os.

Udbud

Her kan du finde oplysninger om aktuelle udbud ved domstolene.

Nyheder

This is a dummy article which will redirect to "nyheder"

English

Courts of Denmark is the third power of state.

Ret godt at vide

Bliv klogere på ord, begreber, retslige situationer, domstolenes opbygning m.m. i vores digitale opslagsværk.

Kend din ret

Danmarks Domstole har udviklet et læringsunivers med undervisningsforløb til folkeskolens ældste klassetrin og til gymnasiet.