Østre Landsret

Østre Landsret

Her kan du finde nyttige oplysninger, hvis du er vidne, nævning, domsmand, presse, advokat eller besøgende i landsretten.

Nævning og domsmand

Vidne

På den vidneindkaldelse som du har modtaget, finder du alle praktiske informationer som mødetidspunkt, retslokale m.m.

Det er vigtigt, at du ankommer til retten i god tid, selv om der kan opstå ventetid. Hvis du kører i bil til retten, skal du være opmærksom på, at det kan være vanskeligt at parkere i nærheden af Østre Landsret. 

Der er ikke fast adgang- og sikkerhedskontrol ved Østre Landsret, men retten kan indføre det midlertidigt i særlige tilfælde, hvis man skønner, det er nødvendigt. Retten bruger videoovervågning i retsbygningen og på udendørsarealerne.

Hvis du er i tvivl om noget skal du kontakte den afdeling, du er indkaldt af. 

Mere info om det at vidne 

Alle øvrige oplysninger om det være vidne i retten, er generelt gældende for alle vidner i Danmark. Det kan du derfor læse mere om på fællessitet for Danmarks Domstole. Her kan du fx få svar på, hvordan din vidneforklaring foregår inde i retslokalet, vidnegodtgørelse samt hvilke pligter og ansvar, der følger med at skulle vidne i retten. 
Læs mere om det at være vidne på fællessiden for Danmarks Domstole

Pressen

Østre Landsret har en pressekontaktdommer, landsdommer Karen Hald, der skal hjælpe journalister med spørgsmål i forbindelse med rettens afgørelser og retspraksis generelt.
Gå til kontaktoplysninger på pressekontaktdommer

Du kan henvende dig til pressekontaktpersonen om blandt andet generelle spørgsmål om aktindsigt, dørlukning og navne- og referatforbud. 

Gå til fællessiden for Danmarks Domstoles for at få mere relevant information for pressen

 

Henvendelser om aktindsigt/bestilling af udskrifter af afgørelser skal ske til landsrettens regnskabskontor.
Det kan du læse nærmere om her

Besøgende

Der er som udgangspunkt adgang for alle, der ønsker at overvære retsmøderne. Det gælder i civile sager som i straffesager og følger af det såkaldte offentlighedsprincip.

Men det sker, at landsretten efter reglerne i retsplejeloven beslutter at lukke dørene, sådan at publikum ikke har adgang. Man kan altid rette henvendelse til Østre Landsrets Information, hvor man kan få oplysninger om, hvilke sager der vil være særligt egnede at overvære.

Skolebesøg i landsretten 

Det er vigtigt, at unge i uddannelsessystemet får indsigt i domstolenes arbejde og betydning for demokrati og retssikkerhed i Danmark. 

Skoleklasser med elever fra omkring 14 år er velkomne til at besøge landsretten med deres lærer. 

Det anbefales at kontakte Servicesektionen i landsretten pr. mail arkiv@oestrelandsret.dk mindst 14 dage før besøget. Personalet vil herefter være behjælpelig med at finde den rette sag til klassen.

Efter ankomsten til landsretten skal klassen henvende sig i Informationen. Derfra vil klassen blive ledsaget til den retssal, hvori retssagen skal foregå. Der vil i almindelighed være plads til omkring 20 elever i retssalen. Det kan derfor forekomme, at eleverne må fordeles på mere end en retssal.

Landsrettens dommere er, hvis tiden tillader det, indstillet på efter retssagen at svare på spørgsmål. Det er derfor en god idé, hvis klassen forbereder sig inden besøget, f.eks. ved at overveje spørgsmål, eleverne kan stille.

Eleverne skal under besøget udvise god ro og orden. Mobiltelefoner skal være slukket.
Hvis klassen bliver forsinket eller forhindret i at komme, bedes Servivesektionen kontaktes. 

Undervisningsmateriale

Gå til foldere om hvordan en sag gennemføres i landsretten.

Landsretten sender også gerne et eller flere sæt foldere.

Domstolsstyrelsen har udarbejdet et undervisningsmateriale, der med fordel kan benyttes i forbindelse med besøg i landsretten.
Gå til Kend din ret

Erhvervspraktikanter

Der er begrænset mulighed for erhvervspraktik i landsretten. Såfremt du er interesseret heri, kan du skrive til post@oestrelandsret.dk 

Sidst opdateret: 26. september 2019