Østre Landsret

Østre Landsret

Her finder du Østre Landsret aktuelle retslister.

Retslisterne opdateres hver dag, mandag til fredag. Tidspunktet for udarbejdelse af den enkelte retsliste er angivet på listen. Det understreges, at der efterfølgende kan være sket ændringer, som ikke fremgår. 

 

Retslisterne offentliggøres i henhold til bestemmelserne i bekendtgørelsenr. 546 af 18. juni 2004 med senere ændringer om retslister mv. Det betyder blandt andet, at parter i en række sager - f.eks. straffesager og familieretlige sager - er anonymiserede.

Forberedende retsmøder fremgår i almindelighed ikke af retslisten. Det bemærkes, at de juridiske dommeres navne indføres på retslisten en uge før hovedforhandling.

Retsmøderne afholdes enten på hovedtingstedet, Bredgade 59 eller Bredgade 42 i København, eller på bitingstedet i den by, som er angivet ved det enkelte retsmøde.
Her kan du finde adresserne på landsrettens bitingsteder.

Henvendelser om retslister kan rettes til souschef Finn Mouritsen på telefonnr. 9968 6232 eller mail servicesektion@oestrelandsret.dk

 

Sidst opdateret: 06. september 2019