Østre Landsret

Østre Landsret

Østre Landsret er placeret på to lokationer: Bredgade 59 samt i Bredgade 42

Adresser mv.

Postadresse:

Østre Landsret
Bredgade 59
1260 København K.

Postkassen findes ved indgangen Bredgade 59

Administrationskontor og Information:

Bredgade 59
1260 København K.

Indgang til rettens afdelinger:

Bredgade 59: Afdeling 1-3, 5-10 og 15-17
Fredericiagade 26: Afdeling 4, 11, 14 og 18
Bredgade 42: Afdeling 12, 13, 19-24  

Telefon og mail

Det vil ofte være nemmest at kontakte os pr. mail.
Det er bedst at kontakte rettens enkelte afdelinger direkte, hvis du ved hvilken afdeling, der har med din sag at gøre.
Hvis du har et sagsnummer, skal du skrive sagsnummeret i emnefeltet på din mail.
Se kontaktoplysninger for Østre Landsret

Hvis din sag kører via Domstolenes sagsportal, skal du kontakte retten på minretssag.dk 

Sikker mail

Almindelige mails er ikke sikre, så hvis du skal sende følsomt materiale, er det en god idé at sende via borger.dk. På borger.dk skal du logge ind med dit NemID og vælge "Digital post". Når du vælger "Skriv ny post", kan du finde Østre Landsrets forskellige afdelinger under kategorien Offentlige myndigheder/Stat -> Danmarks Domstole -> Østre Landsret.
Gå til borger.dk

Virksomheder kan med en certifikatløsning sende og modtage sikker digital post via Østre Landsrets officielle mailadresser. Certifikatet til at kryptere og underskrive digital korrespondance med retten, så kun du og retten kan læse den, kan du finde på Nets' hjemmeside.
Læs mere om sikker mail på fællessiden for Danmarks Domstole 

Åbningstider

Østre Landsret har åbent mandag til fredag kl. 08.30-15.00.

Personlig henvendelse skal ske til Informationen, Bredgade 59, 1260 København K.

Landsretten holder lukket lørdage, søn- og helligdage, grundlovsdag samt den 24. og den 31. december.

Landsretten kan ved bekendtgørelse på landsrettens hjemmeside fastsætte særlige åbningstider for en bestemt dato eller periode.

Indlevering af processkrifter eller andet materiale

Meddelelser og processkrifter, der sendes til landsretten pr. post eller indleveres til landsretten, anses for modtaget den pågældende dag, hvis materialet modtages inden for åbningstiden.

Materiale der modtages efter kl. 15.00, vil blive anset for modtaget den næste dag, hvor landsretten har åbent.

Indlevering ved personlig henvendelse skal i åbningstiden ske til Informationen.

Uden for åbningstiden kan post afleveres i postkassen ved indgangen Bredgade 59.

Meddelelser og processkrifter, der sendes til landsretten digitalt, anses for at være kommet frem til landsretten på det tidspunkt, hvor landsretten er i stand til at behandle eller læse meddelelsen. Det er uden betydning, om tidspunktet er uden for den almindelige kontortid.

Det betyder f.eks. at et processkrift, der modtages digitalt af landsretten den 7. november 2019, kl. 23.59 anses for at være modtaget i landsretten den 7. november 2019.

 

Bank, fakturering og betaling

Bankforbindelse:


Danske Bank

Reg.nr. 0216
Konto nr. 4069137245

Swiftadresse: DABADKKK

Iban nr.: 4702164069137245

CVR nr.: 21659509

SE-nr. 67765516 

EAN nr.: 5798000161214

Hovedtingssted

Østre Landsrets hovedtingsted er placeret:

Bredgade 59, 1260 København K.

Fredericiagade 26, 1310 København K. 

Indgang Fredericiagade 24

Bredgade 42, 1260 København K.

Indgangen Bredgade 42

Bitingssteder

Odense 

   

Parkering:
Gå til information om parkering i Odense

Offentlig transport:
Der går bus fra Odense Banegårdscenter til domhuset.
Gå til Rejseplanen

Det tager omkring 20 minutter at gå fra Banegårdscentret til domhuset.

 

Nykøbing Falster 

Slotsgade 35, 4800 Nykøbing F.

Parkering:
Gå til information om parkering i Nykøbing Falster

Offentlig transport:
Der går bus fra Nykøbing Falsters Banegård til domhuset.
Gå til Rejseplanen

Det tager omkring 13 minutter at gå fra Banegårdspladsen til domhuset (afstand ca. 1 km).

Adgangsforhold:
Desværre har landsrettens lokaler i Nykøbing Falster ikke hensigtsmæssige adgangsforhold for gangbesværede eller kørestolsbrugere.

Det er derfor en god idé at rette henvendelse til landsretten (tlf. 9968 6200) i god tid før retsmødet og gøre opmærksom på, at det kan være nødvendigt at flytte et retsmøde til et andet lokale.

Rønne 

Store Torv 1, 3700  Rønne

Parkering:
Gå til information om parkering i Rønne

Der er ca. 800 meter fra Rønne havn til Store Torv.

Adgangsforhold:
Desværre har landsrettens lokaler i Rønne ikke hensigtsmæssige adgangsforhold for gangbesværede eller kørestolsbrugere.

Det er derfor en god idé at rette henvendelse til landsretten (tlf. 9968 6200) i god tid før retsmødet og gøre opmærksom på, at det kan være nødvendigt at flytte et retsmøde til et andet lokale.

Find rundt i retten

Bredgade 59:

Indgang til 1.- 3., 5.- 10. og 15.- 17. afdeling samt Informationen

Se tegning over landsretten her

------------------------------------------------------------------------------------------

Bredgade 42:

Indgang til 12.- 13., 19.- 24. afdeling

Wi-fi og teknik i retten

Der er trådløst netværk tilgængeligt i hele retsbygningen. Wi-fi-netværket hedder Domstol-Guest. Der kræves ikke kode for at logge på.

AV-udstyret kan bruges til at vise digitalt bilagsmateriale som fotos, videoer, skitser og dokumenter i øvrigt.
Via storskærm eller projektor kan materialet vises for både retten, parterne og tilhørerne samtidigt.

Transport, parkering og adgangsforhold

Offentlig transport

Der går både bus og metro til landsretten.

Gå til rejseplanen

------------------------------------------------------------------------------------------

Parkering

Der kan ikke tilbydes parkeringspladser til landsrettens brugere. I stedet henvises til byens offentlige parkeringspladser.
Yderligere information om parkering i Københavns Kommune

Opmærksomheden henledes på, at der ofte skal afsættes en del tid til at finde en ledig parkeringsplads i kvarteret omkring landsretten.

------------------------------------------------------------------------------------------

Handicapadgang

Desværre har ikke alle landsrettens lokaler hensigtsmæssige adgangsforhold for gangbesværede eller kørestolsbrugere.

Der er ikke elevatoradgang til retslokalerne i Bredgade 42, men der er mulighed for at få flyttet et retsmøde til et retslokale i Bredgade 59.

I så fald vil det være en god idé at rette henvendelse til landsretten (tlf. 9968 6200) i god tid før retsmødet og gøre opmærksom på, at det kan være nødvendigt at flytte et retsmøde til et andet lokale.

Der er adgang til handicaptoiletter i stueetagen i henholdsvis Bredgade 59 og Fredericiagade 26

Mad og drikke

Det er muligt at købe mad og drikke til rimelige priser i Østre Landsret i Restaurant Fazer i stueetagen.
Gå til restaurantens hjemmeside

Indgang til restauranten kan ske enten via Bredgade 59.

Ordensreglement og sikkerhed

Ordensreglement

I Østre Landsret kommer mennesker med mange forskellige ærinder. Her skal være trygt at komme og rolige forhold, så det er nødvendigt, at alle overholder ordensreglementet for ophold i og omkring retsbygningen.

 1. Der er adgang til Østre Landsrets bygninger og til offentlige retsmøder i åbningstiden.

 2. Ophold på landsrettens område forudsætter et lovligt ærinde i bygningerne.

 3. Der skal udvises god ro og orden på landsrettens område. Anvisninger fra landsrettens vagter og andet personale skal følges.

 4. Rygning, herunder af e-cigaretter, er ikke tilladt i bygningerne. Tobaksrygning henvises til askebægerne i gården og haven.

 5. Mobiltelefoner eller andre apparater, der kan optage eller sende billeder, lyd eller tekst, skal være slukket i retssalene jf. dog retsplejelovens § 32 stk.3.

 6. Billedoptagelse:

  1. Det er forbudt at fotografere eller at optage film på landsrettens område uden tilladelse.

  2. Efter retsplejelovens § 32 b er billedoptagelse uden for landsrettens bygninger af sigtede, tiltalte og vidner, der er på vej til og fra et retsmøde i en straffesag, forbudt, medmindre den pågældende har samtykket i optagelsen.

 7. Drikkevarer må ikke uden tilladelse medtages i retssalene. Mad, herunder medbragt mad, må kun spises i landsrettens restaurant.

 8. Dyr må ikke medtages på landsrettens område uden særlig tilladelse.

Overtrædelse af ovenstående regler kan medføre bortvisning og eventuel politianmeldelse.

Spørgsmål kan rettes til landsrettens Information eller til vagtpersonalet.

Sikkerhed i retten

Der er normalt ikke adgangskontrol i Østre Landsret. I særlige tilfælde kan retten dog beslutte at indføre midlertidig adgangskontrol. Retten bruger videoovervågning i retsbygningen og på udendørsarealerne. Besøgende landsretten skal rette sig efter anvisninger fra retsbetjentene og rettens øvrige personale.

I løbet af foråret 2020 vil der blive indført fast adgangskontrol i landsretten. 

Sidst opdateret: 26. september 2019