Retten i Odense

Retten i Odense

Hvis du skal møde i retten i Odense, kan du få brug for at kende til de praktiske forhold.

Retten i Odense består af 2 bygninger, der er beliggende Albanigade 28 og 30, 5000 Odense C.

Hvis du skal møde i retten i straffe- og civile sager, skal du henvende dig i Vagtstuen, Albanigade 28, st. Vagtstuen er til venstre, når du er kommet indenfor. Nedenfor finder du flere praktiske informationer om retten i Odense.

Hvis du skal møde i Skifteretten, hos notaren eller i Familieretten skal du henvende dig i Skifterettens reception, Albanigade 30, 1. sal. 

Hvis du skal møde i Fogedretten skal du henvende dig i Fogedrettens reception, Albanigade 30, 2. sal.

Åbningstider

Retten i Odense har åbent mandag til fredag kl. 08.30-15.00.

Retten er lukket på helligdage, på Grundlovsdag samt den 24. og 31. december.

Telefon og mail

Det vil ofte være nemmest at kontakte os pr. mail. Det er bedst at kontakte rettens enkelte afdelinger direkte, hvis du ved hvilken afdeling, der har med din sag at gøre.
Hvis du har et sagsnummer, skal du skrive sagsnummeret i emnefeltet på din mail.
Se kontaktoplysninger for retten i Odense

Sikker mail

Almindelige mails er ikke sikre, så hvis du skal sende følsomt materiale, er det en god idé at sende via borger.dk. På borger.dk skal du logge ind med dit NemID og vælge "Digital post". Når du vælge Odense "Skriv ny post", kan du finde retten i Odenses forskellige afdelinger under kategorien Offentlige myndigheder/Stat -> Danmarks Domstole -> Retten i Odense
Gå til borger.dk

Virksomheder kan med en certifikatløsning sende og modtage sikker digital post via retten i Odenses officielle mailadresser. Certifikatet til at kryptere og underskrive digital korrespondance med retten, så kun du og retten kan læse den, kan du finde på Nets' hjemmeside.

Bank, fakturering og betaling

Retten i Odense har konto i Danske Bank.

Betaling af retsafgifter vedr. civile sager skal indsættes på følgende registrerings- og kontonummer: 0216 - 4069 134 025. 
IBAN: DK
SWIFT: 

Betaling af retsfgifter vedr. fogedsager skal indsættes på følgende registrerings- og kontonummer: 0216 - 4069 134 041.

Betaling af retsafgifter vedr. skiftesager skal indsættes på følgende registrerings- og kontonummer: 0216 - 4069 134 068. 

Retten modtager visa/dankort og der kan også betales med MobilePay i ekspeditionen, fx for notarforretninger.

MobilePay Skifteretten: 99 38 42

Af hensyn til ekspedition af betalingen er det vigtigt, at du skriver, hvilken sag (sagsnummer eller partsnavn), overførslen vedrører.

MobilePay Fogedretten: 27 68 84
Husk reference ved betaling via MobilePay.

Fakturering til Retten i Odense skal ske via elektronisk fakturering:
EAN-nr. 5798 000 161580 
SE-nr. 35 21 34 14
elektronisk fakturering kan fx ske via NemHandel Fakturablanket
Gå til NemHandel

Betaling til modpart

Hvis du skal betale en modpart - fx i forbindelse med en fogedsag - skal du ikke indbetale pengene til rettens konto. Pengene skal indbetales direkte til din modpart i sagen eller evt. til modpartens advokat.

Transport, parkering og adgangsforhold

Offentlig transport til retten:
Der er bus fra Odense Banegårdscenter til Albanigade -Se Fynbus

Det tager ca. 25 minutter at gå fra Banegårdscentret til Domhuset og Tinghusgården.

Parkering:
Parkeringspladser foran Odense arrest - 3 timers parkering

Parkeringspladsen mellemDomhuset og Brugsen - 2 timers parkering.

Parkeringspladsen mellem Langegade og Frederiksgade samt Bjergegade (sidevej til Langegade) - tidsubegrænset parkering.
Se bykort 

Nærmeste betalingsparkering findes ved p-pladsen mellem Albanigade og Kronprinsensgade.
Se bykort

Hvis du kommer i bil skal du være opmærksom på nye veje gennem Odense. -SE NÆRMERE HER.

Trafikken omlægges på Albanigade - Du kan benytte ruteplanlæggeren.


Retten i Odense har links til andre hjemmesider. Retten i Odense påtager sig intet ansvar for de pågældende hjemmesiders indhold eller beskyttelse af dig som bruger.

Find rundt i retten

 

Retsafdelingen ligger i Albanigade 28 og råder over 14 retssale:

Retssale 1-13 ligger i Domhuset, Albanigade 28,Odense 
Retssal 1 - 4 ligger i stuen 
Retssal 5 - 8 ligger på 1. sal 
Retssal 9 - 13 ligger på 2. sal 

Retssal 14 ligger i Tinghusgården, Albanigade 30, 1. med indgang ved Østre Landsret. 

Mødelokalerne A, B og C ligger i Albanigade 30, st. med indgang ved Østre Landsret.

Skifteretten, Notaren og Familieretten ligger i Albanigade 30, 1. sal.

Mødelokale D ligger i Albanigade 30, 2. sal.

Fogedretten ligger i Albanigade 30, 2. sal.

 

Ordensreglement og sikkerhed

I Retten i Odense kommer mennesker med mange forskellige ærinder. Her skal være trygt at komme og rolige forhold, så det er nødvendigt, at alle overholder ordensreglementet for ophold i og omkring retsbygningen.

 • Det er kun personer, der har ærinde, fx er indkaldt til retsmøde eller er tilhørere, der må opholde sig i retsbygningen
 • Det er ikke tilladt at bære synlige rygmærker og lignende
 • Ophold skal ske i god ro og orden
 • Rygning er ikke tilladt
 • Det er ikke tilladt at medbringe nogen form for alkohol
 • Det er ikke tilladt at fotografere eller optage lyd uden rettens tilladelse
 • Det er tilladt at bruge mobiltelefoner i rettens information og ventearealer, når det sker hensynsfuldt. Mobiltelefoner skal altid være på lydløs
 • Mobiltelefoner skal være slukket i retssalene
 • Personer, der opholder sig i rettens bygninger, skal følge anvisninger fra rettens personale
 • Det er ikke tilladt at medbringe dyr uden tilladelse
 • Børn under 15 år har ikke adgang til retsmøder uden dommerens tilladelse

Overtrædelse af ordensreglementet kan medføre bortvisning og evt. politianmeldelse og bøde.

Sikkerhed i retten

Der er normalt ikke adgangskontrol ved retten i Odense. I særlige tilfælde kan retten dog beslutte at indføre midlertidig adgangskontrol. Retten bruger videoovervågning i retsbygningen og på udendørsarealerne. Besøgende ved retten i Odense skal rette sig efter anvisninger fra retsbetjentene og rettens øvrige personale.

Wi-fi

Retten i Odense har trådløst netværk i rettens lokaler som en service til vores brugere og gæster.
Netværket har 2 adgange - en professionel- og en gæsteadgang.

Der er kode til netværket - følg nedenstående link eller scan QR-koden til vejledning.

 

 

 

Mad og drikke

Det er ikke muligt at købe mad i retsbygningen, men der er en automat, hvor du kan købe varme drikke. Der kan betales med dankort. Vi anbefaler, at du tager en madpakke med, hvis du ikke vil forlade retten for at købe frokost.

Udskrift af domme og kendelser

Du kan anmode om at få udskrifter af rettens afgørelser ved at skrive til retten. Du skal skrive rettens sagsnummer eller navne på sagens parter, og du skal oplyse, hvilket dokument du ønsker udskrift af.

Samtidig med bestillingen skal du betale 175 kroner i retsafgift pr. dokument.

Hvis udskriften vedrører en straffe- eller en civil sag sendes bestillingen pr. e-mail til ret.ode@domstol.dk - betaling på registrerings- og kontornummer: 0216 4069 134 041.

Hvis udskriften vedrører en fogedsag sendes bestillingen pr. e-mail til foged.ode@domstol.dk - betaling på registrerings- og kontonummer 0216 4069 134 041.

Hvis udskriften vedrører en skiftesag sendes bestillingen pr. e-mail til skifte.ode@domstol.dk - betaling på registrerings- og kontonummer 0216 4069 134 068.

Hvis udskriften vedrører en mortifikationssag sendes bestilling pr. e-mail til forb.ode@domstol.dk - betaling på registrerings- og kontonummer 0216 4069 134 025.

På hovedsiden for Danmarks Domstole kan du læse mere om, hvilke dokumenter du kan få indsigt i, hvordan du anmoder om dem, og hvilke myndigheder du kan få dokumenterne fra. Læs mere om aktindsigt. 

Sidst opdateret: 06. august 2019