Retten i Nykøbing F.

Retten i Nykøbing F.

Hvis du skal møde i Retten i Nykøbing Falster, kan du få brug for at kende til de praktiske forhold.

Retten i Nykøbing F. består af en enkelt retsbygning med to indgange (Indgang A og B). Hvis du skal møde personligt i retten, skal du henvende dig i receptionen ved Indgang A. Receptionen ligger til højre, når du er kommet indenfor. Nedenfor finder du flere praktiske informationer om Retten i Nykøbing F.

Åbningstider

Retten i Nykøbing F. har åbent mandag til fredag kl. 08.30-15.00.

Retten er lukket på helligdage, på Grundlovsdag samt den 24. og 31. december.

Telefon og mail

Retten i Nykøbing Falster (Retskreds 14)
 
Adresse:
Retten i Nykøbing Falster
Vestensborg Allé 8
4800 Nykøbing F.

Se bykort

Kontor- og åbningstiden i rettens afdelinger er hverdage: kl. 08.30 - kl.15.00.

Telefon: 99684400

E-mail: Retten kan modtage sikker e-mail på de følgende e-mailadresser:

Nye betalingspåkrav, fogedsager og tvangsauktionsbegæringer skal sendes til følgende mail:

                              nysag.nyk@domstol.dk


Civilretten:
            civil.nyk@domstol.dk

Strafferetten:        straffe.nyk@domstol.dk               

Fogedretten:          foged.nyk@domstol.dk

Kassen:                  kasse.nyk@domstol.dk

Skifteretten:           skifte.nyk@domstol.dk

Hovedmail:             nykobing@domstol.dk

 

Retningslinjer for brug af e-mail ved Danmarks Domstole

Det offentlige er i gang med at afskaffe papirbreve. Målet er, at det skal være billigere, lettere og hurtigere at kommunikere med det offentlige.

Retten i Nykøbing Falster vil derfor  sende og modtage mere korrespon-dance via e-mail. Dette er nødvendigt for at ensarte den digitale kommunikation på tværs af retterne. Domstolene vil desuden samlet set øge brugen af e-mail.

Hvad skal din e-mail indeholde

Henvendelser bedes indeholde tydelig angivelse af emne, samt rettens sagsnummer, hvis du kender det.

Vedhæftede filer

Retten kan umiddelbart håndtere Microsoft konvertible formater som for eksempel Word, PDF og Excell. Billed- og lydfiler skal dog sendes med sikker e-mail.

Send sikker digital post

Når du sender en almindelig e-mail, svarer det til at sende et åbent postkort med posten. Du bør derfor ikke skrive eller vedhæfte dokumenter med fortrolige personoplysninger om dig eller andre f.eks. helbredsmæssige oplysninger, økonomiske oplysninger, information om strafbare forhold, race og etnisk baggrund og væsentlige sociale problemer, eller dit eller andres cpr-nummer i en almindelig e-mail.

Sikker e-mail svarer til at lægge dit postkort i en konvolut, der kun kan åbnes af den rigtige modtager.

Du kan sende sikker e-mail til retten fra din digitale postkasse via din e-Boks – enten fra e-boks.dk ellerborger.dk/virk.dk. Den digitale postkasse er gratis og giver hurtigt adgang til sikker post mellem dig og Danmarks Domstole.

Find hjælp og vejledning til at sende mails via din digitale postkasse (e-Boks) her:

 

 

Rettens sikre mailadresser (kun for professionelle brugere):

Ønsker du som professionel bruger at kommunikere med retten via sikker e-mail (certifikatløsningen), kan det ske til følgende af rettens mailadresser:

civil.nyk@domstol.dk

straffe.nyk@domstol.dk

foged.nyk@domstol.dk

skifte.nyk@domstol.dk

 

        Indlevering af processkrifter eller andet materiale

        Meddelelser og processkrifter, der sendes til retten pr. post eller indleveres til retten, anses for modtaget den pågældende dag, hvis materialet modtages indenfor åbningstiden.

        Materiale der modtages efter kl. 15.00, vil blive anset for modtaget den næste dag, hvor retten har åbent.

        Indlevering ved personlig henvendelse skal i åbningstiden ske til Informationen.

        Uden for åbningstiden kan post afleveres i postkassen ved rettens indgang A.

        Meddelelser og processkrifter, der sendes til retten digitalt, anses for at være kommet frem til retten på det tidspunkt, hvor retten er i stand til at behandle eller læse meddelelsen. 

        Du skal så vidt muligt sende din e-mail direkte til den relevante afdelings mailboks. Er du i tvivl, kan du sende e-mailen til

Rettens hovedmail: nykobing@domstol.dk

Husk at installere hjælpeprogram på din computer og downloade certifikatet (den offentlige nøgle) til vedkommende afdelings mailadresse, inden du sender e-mailen.

Læs mere om, hvordan du installerer signatur og downloader rettens certifikater her.

 

Opret og installer medarbejdersignatur

Download certifikat 

Slet medarbejdersignatur

 

Vær opmærksom på: 

        Retterne sender kun fortrolige og/eller personfølsomme oplysninger på     sikker e-mail. Sender du en e-mail, der indeholder fortrolige og/eller personfølsomme oplysninger, som en almindelig usikker mail, vil retten besvare din henvendelse via sikker e-mail eller pr. brev.

           Indeholder din mail en virus, vil retten ikke modtage den. Retten kan af samme grund ikke besvare din henvendelse.

           Processkrifter, blanketter og andre retslige meddelelser, der kræver personlig underskrift, kan fortsat ikke sendes pr. e-mail, men skal fremsendes på papir.

            Det er ikke muligt at sende en sikker e-mail direkte til den enkelte sagsbehandler.

 

Bank, fakturering og betaling

Alle indbetalinger til retten, der ikke vedrører skifteretten skal indbetales på følgende konto:

Danske Bank
Reg. nr. 0216 kontonummer 4069134165

Alle indbetalinger til retten, der vedrører skifteretten skal indbetales på følgende konto:

Danske Bank
Reg. nr. 0216 kontonummer 4069134157. 

Udenlandske pengeoverførsler:

IBAN    : DK7802164069134165

SWIFT : DABADKKK

Mobilepay: 10188

Ved overførslen bedes du venligst henvise til sagsnr., cpr. nr., navn eller lignende.

Indbetaling og dokument skal følges ad. Det vil sige, at indbetalingen skal kunne aflæses på embedets kontoudtog samme dag, som sagen modtages.

Nykøbing F. Rets EAN-nummer er: 5798000161542

Nykøbing F. Rets CVR-nummer er: 60023719

Transport, parkering og adgangsforhold

Retsbygningen er beliggende i gåafstand til stationen, og der kører bybus der har stoppested tæt ved retsbygningen.

Der er desværre kun i begrænset omfang mulighed for at parkere ved Retten i Nykøbing F.'s lokaler på Vestensborg Allé 8, 4800 Nykøbing F.

Der henvises således til byens andre offentlige parkeringspladser, herunder den store P-plads ved Nykøbing F. Hallen kaldet "Cementen", der er beliggende på hjørnet af Nr. Boulevard og Engboulevarden i Nykøbing F. 

Ligeledes er der mulighed for parkering ved "Meny" på havnen i Nykøbing F.

Der forefindes to handicapparkeringsbåse på rettens p-plads.

Der er gode handicapforhold indenfor i Domhuset på Vestensborg Allé 8, 4800 Nykøbing F.  

Der er mulighed for at blive sat af ved hovedindgangen til retten.

Der forefindes bl.a. handicaptoiletter samt mulighed for at benytte elevator til retssalene beliggende på 1. sal.

Såfremt du skal møde i retten  i Nybrogade 5, 1. i Nakskov, er det en god ide at kontakte retten først på tlf. nr. 99684400 for yderligere oplysninger om handicapforholdene.

For at komme ind på hjemmesiden "God adgang" - KLIK HER

 

Find rundt i retten

Alle retssager afholdes som udgangspunkt i rettens  lokaler på Vestensborg Allé 8, 4800 Nykøbing F.

Det bemærkes dog, at forberedende møder i civile sager, møder i skifteretten og fogedretten samt notarialforretninger foretages i mødelokalerne på adresserne Vestensborg Allé 8, 4800 Nykøbing F. og Nybrogade 5, 1., 4900 Nakskov.

Opmærksomheden henledes derfor på, at mødestedet for den enkelte retssag vil fremgå af indkaldelsen. Er du i tvivl, bedes du venligst kontakte retten i god tid på tlf. nr. 99684400, eller spørge i receptionen ved Indgang A, når du møder.

Ordensreglement og sikkerhed

I Retten i Nykøbing F. kommer mennesker med mange forskellige ærinder. Her skal være trygt at komme og rolige forhold, så det er nødvendigt, at alle overholder ordensreglementet for ophold i og omkring retsbygningen.

 • Rygning og indtagning af alkohol er ikke tilladt.
 • Mobiltelefoner må ikke benyttes i rettens ventefaciliteter.
 • Fotografering og lydoptagelse må ikke finde sted.
 • Kun personer med ærinde i retten må opholde sig i bygningen.
 • Der må ikke udvises en adfærd, som er til gene for andre.
 • Dyr er ikke tilladt i bygningen.
 • Nødudgange må ikke spærres og må kun benyttes i nødstilfælde.
 • Parkering kun i afmærkede båse (og kun for personer med ærinde i retten).
 • Henkastning af affald er strengt forbudt. De opstillede skraldespande skal anvendes.
 • Ved ødelæggelse eller hærværk vil der blive rejst krav om erstatning.
 • Det er forbudt at bære rygmærker i Domhuset.
 • Personalets anvisninger skal altid følges.

Overtrædelse af ordensreglementet kan medføre bortvisning og evt. politianmeldelse og bøde.

Sikkerhed i retten

Der er normalt ikke adgangskontrol ved Retten i Nykøbing F. I særlige tilfælde kan retten dog beslutte at indføre midlertidig adgangskontrol. Retten bruger videoovervågning i retsbygningen og på udendørsarealerne. Besøgende ved Retten i Nykøbing F. skal rette sig efter anvisninger fra retsbetjentene og rettens øvrige personale.

Wi-fi og teknik i retten

Der er tre wifi-netværk i bygningen hos Retten i Nykøbing F.:

domguest: Alle brugere kan i retten oprette et otte timers login til et ikke sikret wifi-netværk. Der hænger en vejledning for opkobling i foyer A og B.

domprof: Retten i Nykøbing F. tildeler og opretter adgang for rettens faste brugere, fx anklagere og advokater. En oprettelse til det sikrede netværk varer ca. et år. En bruger kan benytte samme adgang på op til tre enheder.

domdata: Dette netværk er lukket og er kun for rettens medarbejdere.

Sådan får du adgang til domprof:
De faste brugere af retten, der ønsker adgang til domprof, bedes sende en mail til: spoc.nyk@domstol.dk og i emnefeltet skrive: Ønsker adgang til WIFI domprof. Anmodningen skal oplyse den mailadresse, som brugeren skal oprettes med.

Når du er oprettet, får du automatisk en mail med brugernavn og adgangskode. Denne adgangskode skal du medbringe, når du kommer til retten og tilkobler dig domprof.

Sådan logger du ind på domprof på din pc:

På de fleste computere skal du blot vælge netværket domprof og herefter logge på med dit brugernavn og din adgangskode.

Sådan logger du ind på domprof på din telefon:

  For iPhone

For visse typer Android-telefoner
(fx Samsung)

Indstillinger

Wifi

Vælg netværket domprof
Indtast brugernavn: ”din e-mail-adresse”

Indtast den adgangskode, du fik tilsendt på mail

Godkend

Vælg Apps

Vælg Indstillinger

Vælg Forbindelse

Vælg wifi (tryk på selve ordet wifi)

Vælg domprof

Fase 2 godkendelse: Vælg ingen

CA-certifikat: Vælg valider ikke (eller bekræft ikke)

Du skal nu scrolle lidt ned i billedet

Identitet:  tast her brugernavnet ”dine-mail-adresse”

Anonym identitet: spring dette felt over

Under adgangskode, indtast den adgangskode, du fik tilsendt på mail.

Tilslut

 

Ældre mobile enheder eller ældre bærbare pc’ere kan ikke få adgang til domprof, da domprof kører på 5 ghz.

 

AV-udstyr

Retten har én bærbar pc til rådighed med CD og USB tilslutningsmulighed. Computeren understøtter dog ikke alle video filer.

Rettens retssale kan håndtere alle Windows, Microsoft og Apple produkter.

Retten har følgende omformere:

 • HDMI til VGA, DP, Apple (gammel (30-pin) og ny (lightning))
 • USB til HDMI og VGA
 • Lyd: DP til VGA og HDMI

Retten har ingen Mac-produkter.

Alle retssale har lydoptagelse.

 

Digitale retssale

Rettens retssale (undtagen retssal J) er klar til digitale retssager. Retssalene har følgende udstyr:

 • Højtalere
 • Lærred og projektor
 • Lydoptagelse m/ mikrofoner
 • Stikkontakt til strøm i anklager- og forsvarerbord

 

Video3

Retten har to retssale til afholdelse af Video3-sager:

 • Retssal B
 • Retssal C

Retssal A og B kan slås sammen til én stor retssal.

 

 

Mad og drikke

Der er desværre ikke mulighed for at købe mad i rettens lokaler.

Der er dog kun ca. 100 meter til nærmeste smørrebrødsforretning eller café.

Der er vandautomater samt kaffe- og teautomater ved rettens indgange til fri afbenyttelse.

Udskrift af domme og kendelser

 

Udskrifter af rettens afgørelser kan bestilles ved Retten i Nykøbing F. 

Der skal betales en retsafgift på 175 kr. pr. dokument. Retsafgiften skal betales samtidig med bestillingen.

Adgangen til at få udskrifter er reguleret i retsplejelovens § 41 ff.

Hjertestarter

Retten i Nykøbing F. er udstyret med en hjertestarter.

Hjertestarteren er placeret i

Informationen/Kassen
Stuen - Indgang A
Vestensborg Allé 8
4800 Nykøbing F.

Boligretsmedlemmer

UDLEJERREPRÆSENTANTER:


Ejendomsforeningen Danmark              Ejendomsforeningen Danmark
Advokat                                                         VVS Installatør
Anders Stoltenberg                                    Lene Lund-Hansen
Nyraad Hovedgade  90                             Hedemøllevej 19
4760 Vordingborg                                     4913 Horslunde


Ejendomsforeningen Danmark              Ejendomsforeningen Danmark
Statsaut. ejd.mægler                                Statsaut. ejd.mægler
Steen Lundstrøm                                        Flemming Møller Jensen
Agerhønevej 48                                          Refshalevej 29
4930 Maribo                                                4930 Maribo


BL - Danmarks Almene Boliger              Ejendomsforeningen Danmark
Direktør                                                        Ejendomsmægler
Anita Ulrik Sørensen                               Ole Knud Jørgensen
Præstevænget 1                                         Svingelsvej 109
4872 Idestrup                                            4900 Nakskov


Ejendomsforeningen Danmark             Ejendomsforeningen Danmark
Statsaut. ejd.mægler, valuar               Erhvervschef
Torben Christoffersen                              Finn Teddy Larsen
Refshalevej 46                                           Kirkevej 33
4930 Maribo                                              4872 Idestrup


Ejendomsforeningen Danmark            Ejendomsforeningen Danmark
Direktør                                                      Advokat
Jan Pedersen                                             Torben Groth Madsen
Svinget 5 D                                                Strandvej 19
4800 Nykøbing F.                                   4900 Nakskov


BL-Danmarks Alm. Boliger                   Bl-Danmarks Alm. Boliger
Forretningsfører                                      Forretningsfører
Lars Møller Mogensen                             Michael Keis
Bygvænget 19                                          Kildehøjvej 8
4900 Nakskov                                          4733 Tappernøje


BL- Danmarks Alm. Boliger                  BL- Danmarks Alm. Boliger
Camilla Shoshanna Sverdlin-Højer   Henriette Fabritius de Tengnagel
Poppelhøj 20                                              Gl. Frederiksborgvej 15
2900 Hellerup                                          3400 Hillerød

 

LEJERREPRÆSENTANTER:

                                                                     Erhvervslejernes Landsorg.
                                                                     Advokat 
                                                                     Elisabeth Eriksen
                                                                     Skovtoften 72
                                                                     4800 Nykøbing F.


Lejernes Landsorganisation                 Erhvervslejernes Landsorg.
Sagsbehandler                                         Advokat
Jan Grabas                                               Ejner Bækgaard
Østre Ringvej 40, th.                            Køng Kirkevej 7
4700 Næstved                                        4750 Lundby


Lejernes Landsorganisation                Lejernes Landsorganisation
Advokat                                                    Jurist
Maria Kjærulff Berth                            Pelle Roesen
Offenbachsvej 22, mf.                          Nørregade 4 F, 1. sal
2450 Kbh. SV.                                        6950 Ringkøbing


Lejernes Landsorganisation
Advokat
Niels P. Lindhard
Akacievej 5
4200 Slagelse

Webredaktør

Hjemmesiden redigeres af :

Webredaktør:
Ronnie Chortzen
E-mail: roc@domstol.dk
Direkte tlf. 99684471

Har du ris, ros eller kommentarer til denne hjemmeside, er du velkommen til at kontakte webredaktøren.

Udkørende fogedforretninger

Oversigt over datoer for udkørende fogedforretninger i lejeudsættelsessager 2019 (1. halvår).

Onsdage i lige uger på Lolland

og

Onsdage i ulige uger på Falster og Sydsjælland.

Dato (onsdage):      Lejemåls beliggenhed: 

19. juni                     Falster og Sydsjælland

26. juni                     Lolland

10. juli                      Lolland & Falster/Sydsjælland

24. juli                      Lolland

31. juli                      Falster & Sydsjælland

14. august                Lolland & Falster/Sydsjælland

21. august                Lolland

28. august                Falster & Sydsjælland

4. september            Lolland

11. september          Falster & Sydsjælland

18. september          Lolland

25. september          Falster & Sydsjælland

9. oktober                Falster & Sydsjælland

16. oktober              Lolland

23. oktober              Falster & Sydsjælland

30. oktober              Lolland

6. november            Falster & Sydsjælland

13. november          Lolland

20. november          Falster/Sydsjælland

27. november          Lolland

4. december            Falster/Sydsjælland

11. december          Lolland

18. december          Falster & Sydsjælland

8. januar 2020        Lolland & Falster/Sydsjælland

15. januar 2020      Falster/Sydsjælland

 

 

Der tages forbehold for ændringer og overbookninger.

Vejledning om effektive udsættelser

Af hensyn til politiets mulighed for at formå lejeren til at fraflytte frivilligt, skal begæring om effektiv udsættelses indleveres senest 1½ uge før den af de ovenfor nævnte datoer, man ønsker sagen behandlet. Indleveres den efterfølgende, får man sagen behandlet næste gang.

Fogedretten fremsender pr. telefax, senest mandagen før udsættelsesforretningen, en oversigt over udsættelsesforretningerne den pågældende dag med et cirkatidspunkt for behandlingen af den enkelte sag. Rekvirenten anmodes derfor om, at meddele fogedretten et telefaxnummer eller en email-adresse, som listen kan sendes til.

Erfaringsmæssigt bortfalder flere sager efter listen er sendt ud, og tidspunktet skal derfor tages med forbehold, idet sagen kan blive behandlet tidligere på dagen. Generelt kan man som udlejer regne med, at jo længere lejemålet ligger fra Nykøbing F., des senere på dagen vil sagen blive behandlet.

Hvad skal man gøre som udlejer?

Udlejer skal sørge for at bestille flyttemænd. Kan flyttefolkene ikke være til stede ved udsættelsesforretningen, skal flyttefolkene rydde lejemålet for de evt. effekter som er registreret senest dagen efter den effektive udsættelse. Det skyldes ansvarsforholdene for ejendelene i lejemålet. I forbindelse med udsættelsen foretager politiet registrering af værdigenstande mv. i lejemålet. Alene de registrerede effekter skal fjernes af flyttefolkene. Hvad der herefter er tilbage i lejemålet, kan udlejer bortskaffe. De registrerede effekter køres på et af politiet anvist lager. Regningen for transport og opbevaring deles mellem politiet og udlejer.

Fogeden lader sig transportere med låsesmeden. Udlejer skal derfor ikke sørge for låsesmed. Da låsesmeden også fungerer som chauffør for fogeden, skal udlejer, uanset om låsesmeden anvendes eller ej, betale låsesmedens transporthonorar. Alternativet ville være, at udlejer skulle betale for en Taxa.

Rekvirenten (udlejer) skal, i forbindelse med selve den effektive udsættelse af lejer, betale låsesmedens transporthonorar kontant. I modsat fald vil lejeudsættelsen ikke blive gennemført. Denne ordning gælder ikke for udlejere der er repræsenteret ved advokat, eller almennyttige boligselskaber.

Eventuelle spørgsmål vedrørende fremgangsmåden ved effektive udsættelser kan rettes til fogedretten.

 

Sidst opdateret: 24. juli 2019