Ofte er der i juridiske sammenhænge krav om at benytte de originale dokumenter i en sagsbehandling. Hvis du vil undgå usikkerheden ved at udlevere dine originale dokumenter, kan byretternes notarer bekræfte, at kopier er identiske med originalerne.

Hvis du ikke ønsker at sende originaldokumenter, kan du i stedet sende kopier med en notarbekræftelse.

Du skal medbringe de originale dokumenter til notaren, som vil lave fotokopier og bekræfte, at de er magen til originalerne. I de fleste retskredse er det nødvendigt at bestille en tid hos notaren - du behøver ikke at benytte notaren i din egen retskreds.

Hvad koster det at få en notarbekræftet kopi af et dokument?

Det koster en retsafgift på 100 kroner pr. dokument at få bekræftede kopier hos notaren.

Sidst opdateret: 13. september 2019