Retten i Næstved

Retten i Næstved

Retten i Næstved vejleder gerne om praktiske procedurer, men vi tilbyder ikke juridisk rådgivning, med mindre du er part i en civil småsag.

Mange forsikringer dækker forskellige udgifter til advokat, hvis du får brug for retshjælp. Dette vil stå i dine forsikringspapirer.

Nedenfor har vi lavet en oversigt over de forskellige former for juridisk rådgivning, man som borger kan få brug for. Listen indeholder også kontaktoplysninger. I nogle af tilfælde har du mulighed for at få rådgivning helt gratis eller med tilskud fra staten. 

Retshjælp

Retshjælp ved advokat

Hvis du har brug for advokathjælp, kan du henvende dig til en advokat efter eget valg. Advokaten kan hjælpe dig med at udfylde en blanket om gratis retshjælp eller hjælpe dig med at søge om fri proces. Du kan læse om kriterierne for retshjælp hos Advokatsamfundet eller på borger.dk
Gå til Advokatsamfundet hjemmeside 
Gå til borger.dk

Advokat Navn

Firma/
Adresse

Postnr.
By

Tlf.

Bjarne Corvinius Klintbøl

Porsemosen 18

4160 Herlufmagle

24343477

Lone Hamborg

Stenholmsvej 3

4171 Glumsø

39627514

Ole Linnemann-Schmidt

Torvet 4

4180 Sorø

57860808

Brian Pihl Pedersen

Torvet 4

4180 Sorø

57860808

Per Rosenberg Andersen

Torvet 4

4180 Sorø

57860808

Jens Iversen

Ndr. Ringgade 70C

4200 Slagelse

57864600

Jens Otto Johansen

Ndr. Ringgade 70C

4200 Slagelse

57864600

Claus N. Kristiansen

Ndr. Ringgade 70C

4200 Slagelse

57864600

Louise Lecanda

Ndr. Ringgade 70C

4200 Slagelse

57864600

Mie Rahbek Thomsen

Ndr. Ringgade 70C

4200 Slagelse

57864600

Jacob Engell Weber

Fuldbyvej 15

4180 Sorø

57866500

Lisbeth Darling Wegener

Ndr. Ringgade 70A, 1. sal

4200 Slagelse

58503110

Lars Thurø Møller

Ndr. Ringgade 70A, 1. sal

4200 Slagelse

58503110

Roger Kopp Pedersen

Klosterbanken 1

4200 Slagelse

40404078

Jacob Bjørnsholm Madsen

Ndr. Ringgade 70 C

4200 Slagelse

57864600

Jørgen Thusholdt

Gl. Torv 2

4200 Slagelse

58531545

Søren Dybdahl Andersen

Ndr. Ringgade 70A 1.

4200 Slagelse

58503110

René Rasmussen

Rådhuspladsen 7, 1.

4200 Slagelse

58520510

Helle B. Rasmussen

Rådhuspladsen 7, 1.

4200 Slagelse

58520510

Steen Djurtoft

Ndr. Ringgade 70 C

4200 Slagelse

57864600

Peter Christiansen

Carl Medingsvej 24

4230 Skælskør

58194054

Kim Steen

Torvegade 4

4640 Faxe

56713065

Lotte Hebel Andersen

Jernbanegade 24

4690 Haslev

56313322

Brian Hebel Andersen

Jernbanegade 24

4690 Haslev

56313322

Sten Corfix Jensen

Jernbanegade 24

4690 Haslev

56313322

Anne Friis Refsgaard

Jernbanegade 24

4690 Haslev

56313322

Torsten Svendsen

Jernbanegade 24

4690 Haslev

56313322

Henriette Houmann-Hammer

Garnisonsvej 2

4700 Næstved

61805805

Ole Madsen

Garnisonsvej 2

4700 Næstved

55770377

Keld Nørreslet

Havnegade 8

4700 Næstved

88778877

Chris Stentoft

Heksehøjen 3 A

4700 Næstved

26758586

Henrik Rasmussen

Banegårdspladsen 1

4700 Næstved

24520101

John Larsen

Brogade 2 A st. th.

4700 Næstved

55730204

Frank Møller Nielsen

Nygade 9

4700 Næstved

55758500

Peter Schiøtz

Nygade 9

4700 Næstved

55758500

Thomas Colstrup

Nygade 9

4700 Næstved

55758500

Karina Sejersbøl Christiansen

Nygade 9

4700 Næstved

55758500

Mads Fossing

Nygade 9

4700 Næstved

55758500

Gittemarija Loiborg

Elverhøjsvej 16

4700 Næstved

55772900

Erling Pedersen

Hjultorv 18

4700 Næstved

55774500

Lars Urup

Hjultorv 18

4700 Næstved

55774500

Susan Jørgensen

Hjultorv 18

4700 Næstved

55774500

Lars Henriksen

Ringstedgade 11A 3.sal

4700 Næstved

55771600

Maria Kjærulff Berth

Ndr. Ringgade 70A, 1.sal

4200 Slagelse

58503110

 

Advokatvagten

Advokatvagten er et tilbud om juridisk rådgivning. Du skal møde personligt op. Borgere betjenes efter først-til-mølle-princippet, og der kan derfor ofte være ventetid. I Næstved retskreds er der fire advokatvagter:

Næstved

Kvægtorvet 4-6, 4700 Næstved. Hver torsdag kl. 16.00 - 17.00

Slagelse

Slagelse centralbiblioteket, Stenstuegade 3, 4200 Slagelse. Hver mandag kl. 17.00 - 18.00

Sorø

Rådhuset, Rådhusvej 8, 4180 Sorø. 1. og 3. torsdag kl. 16.00 - 17.00 

Fakse

Biblioteket, Rådhusvej 4, 4640 Faxe. Torsdag i ulige uger kl. 17.00-18.00

Telefonretshjælpen

Hvis du bor i et område af Danmark, hvor der ikke er adgang til anden retshjælp, kan du kontakte Telefonretshjælpen på telefon 88 44 21 10.

Telefonretshjælpen har åbent tirsdag og torsdag kl. 15.00-20.00
Læs mere på Telefonretshjælpens hjemmeside

Fri proces

Det er muligt at søge fri proces til at få dækket omkostningerne ved at føre en civil retssag. I nogle sager skal fri proces søges ved Civilstyrelsen. I andre sager kan Retten i Næstved give dig fri proces. Det kan du læse mere om hos Civilstyrelsen, hvor du også kan se de økonomiske betingelser.
Gå til Civilstyrelsens hjemmeside

Hvis du ikke finder svar på dit spørgsmål, kan du kontakte Retten i Næstved, att. retsafdelingen. 
Mail: civil.nae@domstol.dk


Tlf. 99 68 53 70

Gældsrådgivning

Forbrugerrådet Tænk

Hvis du har stor gæld og lav indkomst, kan du få gratis rådgivning om økonomi og gæld ved Forbrugerrådet Tænk.

Det nærmeste sted på sjælland er Ringsted. Adresse: Prinsensvej 10, 4100 Ringsted. Telefonnummer: 25 42 75 85. Handicapcenlig: Rampe til stueplan hvor rådgivningen er. 

Telefon og åbningstid: Torsdag kl. 15-18. E-mailadresse: gaeld-ringsted@fbr.dk

Du kan også læse mere om gæld og rådgivning hos Forbrugerrådet Tænk.
Gå til Forbrugerrådet Tænk

Professionelle samarbejdspartnere

Beskikkede advokater

Liste over beskikkede (beneficerede) advokater i Næstved retskreds:

Næstved

•Advokat Henrik Rasmussen, Farimagsvej 36, 4700 Næstved,
tlf. 24520101
•Advokat Keld Nørreslet, Havnegade 8, 4700 Næstved,
tlf. 88778877
•Advokat Lars Urup, Alfehøjen 10, 4700 Næstved,
tlf. 21723060
•Advokat Susan Jørgensen, Hjultorv 18 1., 4700 Næstved,
tlf. 55774500

Haslev

  • Advokat Lotte Hebel Andersen, Jernbanegade 24, Haslev, tlf. 56313322 

Slagelse

•Advokat Roger Kopp Pedersen,Klosterbanken 1, 4200 Slagelse,
Tlf. 40404078
•Advokat Jens Iversen, Ndr. Ringgade 70 C, 4200 Slagelse,
Tlf. 57864600
•Advokat Jens Otto Johansen, Ndr. Ringgade 70 C, 4200 Slagelse,
Tlf 5786460
•Advokat Steen Djurtoft, Ndr. Ringgade 70 C, 4200 Slagelse,
Tlf 57864600

Faxe

•Advokat Kim Steen, Torvegade 4. 4640 Fakse,
Tlf. 56713065

 

Bobehandlere

Justitsministeriet udpeger et antal advokater som autoriserede bobehandlere.

Disse skal, hvor ægtefæller i forbindelse med separation eller skilsmisse ikke selv kan finde ud af at dele deres fællesbo, skabe grundlaget for, at der kan uarbejdes en boopgørelse.

Her er oversigten over autoriserede bobehandlere ved Retten i Næstved:

Advokatnavn

Adresse

Postnr og by

Tlf.

Erling Pedersen

Hjultorv 18 1. 

4700 Næstved

55774500

Helle B. Rasmussen

Rådhuspladsen 7, 1.

4200 Slagelse

58520510

Henriette Houmann-Hammer

Garnisonsvej 2

4700 Næstved

61805805

Lisbeth Darling Wegener

Korsgade 1 

4200 Slagelse

58503110

Bobestyrer

Justitsministeriet udpeger et antal advokater som autoriserede bobesty-rere. Disse advokater skal behandle en række dødsboer, bl.a. hvor boerne er insolvente, hvor der er usikkerhed om arvingsforhold, hvor afdøde i testamente har bestemt skal behandles af en bobestyrer eller førhen en eksekutor.
 
Andre kan for den enkelte sag være bobestyrer, fx. hvor afdøde har peget på en bestemt til at være bobestyrer.
 
Det er skifteretten, som udpeger bobestyreren, som skal behandle det enkelte dødsbo. Reglerne for hvem, der kan være bobestyrer fremgår af dødsboskifteloven kap. 8.Her er oversigten over autoriserede bobestyrere ved Retten i Næstved:

Advokat

Adresse og by

Tlf.

Advokat Steen Djurtoft

Ndr. Ringgade 70 C, 4200 Slagelse

Tlf. 57864600

 

Advokat Jens Iversen

Ndr. Ringgade 70 C, 4200 Slagelse

Tlf. 57864600

Advokat Frank Møller Nielsen

Nygade 9, 4700 Næstved

Tlf. 55758500

Advokat Keld Nørreslet

Havnegade 8, 4700 Næstved

Tlf. 55991090

Advokat  Roger Kopp Pedersen

Klosterbanken 1, 4200 Slagelse

Tlf. 40404078

Advokat Rene Rasmussen

Rådhuspladsen 7, 1. 4200 Slagelse

Tlf. 58520510

Advokat Peter Schiøtz

Nygade 9 4700 Næstved

Tlf. 55758500

Advokat Robert Kjær

Torvet 4 4180 Sorø

Tlf. 57860808

 

Advokat Hans Elverdam

Stationspladsen 12, 4690 Haslev

Tlf. 70606060

Advokat Louise Lecanda

Ndr. Ringgade 70 C, 4200 Slagelse

Tlf. 57864600

 

Medhjælpere i gældssaneringssager

Skifteretten anvender et antal advokater som medhjælpere i gældssane-ringssager. De pågældende advokater har til opgave at have kontakten med ansøgerne under sagen, at indhente oplysninger fra ansøgers kreditorer, og at lave gældssaneringsforslagets beskrivelse af sagen, årsagerne til gælden mv. Advokaten bistår ansøger med at formulere ansøgers tilbud til gælds-saneringsdividende.

Medhjælper er skifterettens advokat og ikke advokat for ansøger. Der kan i ganske få tilfælde beskikkes en advokat for ansøger, og det vil i givet fald ikke være medhjælperen.Her er oversigten over medhjælpere ved Retten i Næstved:

Auktionsledere

Ved bortsalg af effekter (hittegods mv) på auktion ledes auktionen af en auktionsleder.

Her er oversigten over auktionsledere ved Retten i Næstved:

Claus N. Kristiansen, Søndre Alle 11, 4600 Køge

Søren Brusgaard (bilauktioner), Fjordparken 4, 4300 Holbæk

 

Retsmægling

Alle retter bortset fra Højesteret tilbyder retsmægling i civile sager som alternativ til en løsning af tvisten ved en dom eller et traditionelt retsforlig.

Hvad er retsmægling?
Retsmægling er en frivillig måde at løse konflikter på, hvor en mægler i fortrolighed hjælper sagens parter til selv at finde frem til en løsning på deres problem. Mægleren kan ikke træffe afgørelse i sagen.

Retsmægleren er en dommer, en domstolsjurist eller en advokat, som har gennemgået en særlig ud­dannelse i retsmægling. Mægleren bliver udpeget af retten og skal være upartisk.

• Dommer Ulla Tange Christensen
• Dommer Line Bjørklund
• Dommer Bo Rasmussen
• Advokat Helle B. Rasmussen,
Rådhuspladsen 7 1., 4200 Slagelse, tlf. 58520510.
• Advokat Lisbeth Darling Wegener,
Korsgade 1, 4200 Slagelse, tlf. 58503110.

Boligdommere

Her er liste over boligretsdommere, som repræsenterer enten lejer eller udlejer.

FOR UDLEJERE:
Michael Keis Forretningsfører Tappernøje BL - Danmarks Almene Boliger
Ebbe Jens Ahlgren Formand for org.best. Korsør BL - Danmarks Almene Boliger
Vicky Hersom Andersen Næstved BL - Danmarks Almene Boliger
Martin Engelbæk H. Jacobsen Næstved BL - Danmarks Almene Boliger
Henriette Ellegaard Fabritius de Tengnagel Juridisk chef & advokat (L) Hillerød BL - Danmarks Almene Boliger
Camilla Shoshanna Sverdlin-Højer Juridisk chef, advokat Hellerup BL - Danmarks Almene Boliger
Flemming Kurt Carlson Forretningsfører Fuglebjerg BL - Danmarks Almene Boliger
Flemming Udbjørg Pensionist Slagelse BL - Danmarks Almene Boliger
Jørgen Klode Statsaut. ejd.mgl. Korsør Ejendomsforeningen Danmark
Michala Jørgensen Advokat Køge Ejendomsforeningen Danmark
Frode Leif Nielsen Ejendomsadm. Sorø Ejendomsforeningen Danmark
Jørgen Viborg Stats.aut. ejd.mgl. Herfølge Ejendomsforeningen Danmark
Søren Trane Bruun Afd.leder Køge Ejendomsforeningen Danmark
Torben Erichsen Driftschef Herfølge Ejendomsforeningen Danmark
Anders Stoltenberg Advokat, partner Vordingborg Ejendomsforeningen Danmark
René Rasmussen Advokat Slagelse Ejendomsforeningen Danmark
Stephen Frans Møller Hansen Bestyrelsesm. og adm. Sorø Ejendomsforeningen Danmark
Thomas Lindboe Direktør Sorø Ejendomsforeningen Danmark
Vagner Pedersen Stats.aut. ejd.mgl. & valuar Sorø Ejendomsforeningen Danmark
Niels Walentin Jensen Afdelingschef, advokat Malmø Ejendomsforeningen Danmark

FOR LEJERE:
Ejner Bækgaard Advokat Lundby Erhvervslejernes Landsorganisation
Kristian Henning Jensen Direktør Næstved Erhvervslejernes Landsorganisation
Søren Årstadius Melhede Ejendomskonsulent København S Erhvervslejernes Landsorganisation
Jan Grabas Lærer/Sagsbehandler Næstved Lejernes Landsorganisation
Jesper Larsen Cheføkonom Ledøje Smørum Lejernes Landsorganisation
Svend E. Pedersen Efterlønsmodtager korsør Lejernes Landsorganisation
maria kjærulff berth advokat kbh sv Lejernes Landsorganisation
Pelle Roesen Jurist Valby Lejernes Landsorganisation
Niels P. Lindhard advokat Slg Lejernes Landsorganisation
Hans Andersen sagsbehandler kbh sv Lejernes Landsorganisation

Sidst opdateret: 26. september 2019