Retten i Næstved

Retten i Næstved

Hvis du skal møde i Retten i Næstved, kan du få brug for at kende til de praktiske forhold.

Retten i Næstved består af en enkelt retsbygning. Hvis du skal møde personligt i retten, skal du henvende dig i Informationen. Informationen ligger lige indenfor når du kommer ind i bygningen. Nedenfor finder du flere praktiske informationer om Retten i Næstved.

Åbningstider

Retten i Næstved har åbent mandag til fredag kl. 08.30-15.00.

Retten er lukket på helligdage, på Grundlovsdag samt den 24. og 31. december.

Telefon og mail

Det vil ofte være nemmest at kontakte os pr. mail. Det er bedst at kontakte rettens enkelte afdelinger direkte, hvis du ved hvilken afdeling, der har med din sag at gøre.
Hvis du har et sagsnummer, skal du skrive sagsnummeret i emnefeltet på din mail.

Se kontaktoplysninger for Retten i Næstved

Sikker mail

Almindelige mails er ikke sikre, så hvis du skal sende følsomt materiale, er det en god idé at sende via borger.dk. På borger.dk skal du logge ind med dit NemID og vælge "Digital post". Når du vælger "Skriv ny post", kan du finde Retten i Næstveds forskellige afdelinger under kategorien Offentlige myndigheder/Stat -> Danmarks Domstole -> Retten i Næstved.
Gå til borger.dk

Virksomheder kan med en certifikatløsning sende og modtage sikker digital post via Retten i Næstveds officielle mailadresser. Certifikatet til at kryptere og underskrive digital korrespondance med retten, så kun du og retten kan læse den, kan du finde på Nets' hjemmeside.

Bitingssted i Slagelse

Du kan underskrive dokumenter hos notaren i Slagelse på adressen Rådhuset, Rådhuspladsen 11, 4200 Slagelse, torsdag kl. 9.00 - 15.00 efter forudgående online tidsbestilling.

Bank, fakturering og betaling

Retten i Næstved har konto i Danske Bank. Betaling af retsafgifter mv. skal indsættes på følgende registrerings- og kontonummer:
0216 - 40 69 13 42 38.

IBAN: DK47 0216 4069 1342 38
BIC/SWIFT:DABADKKK

Af hensyn til ekspedition af betalingen er det vigtigt, at du skriver, hvilken sag (sagsnummer eller partsnavn), overførslen vedrører.

Retten modtager visa/dankort og der kan også betales med MobilePay i ekspeditionen, fx for notarforretninger.

Fakturering til Retten i Næstved skal ske via elektronisk fakturering:
EAN-nr. 57 98 00 01 61 528 
CVR-nr. 21 65 95 09
Elektronisk fakturering kan fx ske via NemHandel Fakturablanket
Gå til NemHandel

Betaling til modpart

Hvis du skal betale en modpart, fx i forbindelse med en fogedsag, skal du ikke indbetale pengene til rettens konto. Pengene skal indbetales direkte til din modpart i sagen eller evt. til modpartens advokat.

Transport, parkering og adgangsforhold

Rettens parkeringsplads har indkørsel fra Garnisonsvej.

Parkeringspladsen ligger før retsbygningen, når man kommer ad Skyttemarksvej og følger skiltningen til Retten i Næstved. Parkering i den indre gård er forbeholdt beboere i ejendommen, og må således ikke benyttes af rettens brugere. Der er dog reserveret 3 parkeringspladser til køretøjer med invalideskilt ved hovedindgangen i den indre gård.

Bus til retten

Buslinje 603 kører fra Næstved Station til rettens bygninger 2 gange i timen.
Busstoppestedet ved Retten i Næstved ligger på Kasernevej.

Du kan hente information om tider og ruter på moviatrafik.dk og rejseplanen.dk eller læse på tavlerne ved stoppestederne.

Find rundt i retten

  
Ved siden af receptionen i stueetagen hænger en stor elektronisk tavle, der viser, i hvilke lokaler dagens retssager, tvangsauktioner og møder i skifteretten finder sted. 

Det er vigtigt at orientere sig på tavlen, da der kan være sket lokaleændringer efter mødeindkaldelsen.

Rettens afdelinger
Retssalene er beliggende således:
Retssal 1 - 4 på etageplan 2.
Retssal 5 - 7 på etageplan 3.
Retssal 8 - 9 på etageplan 3.
Retssal 10 på etageplan 4.

Grundlovsforhør afholdes på hverdage i retssal 1 og i weekender i retssal 4.

Skifteretten er beliggende på etageplan 2. Der er en grøn indgangsdør. Skifterettens mødelokaler har hovedsageligt numrene 11 - 14.

Fogedretten er beliggende på etageplan 3. Der er en blå indgangsdør. Fogedrettens mødelokaler har hovedsageligt numrene 15 - 20.

Mødelokale 21 er beliggende på etageplan 2 og 22 er beliggende på etageplan 4.

Personlig henvendelse - Personlig henvendelse kan ske i receptionen.

Advokatværelser mm. - Til brug for mødende advokater findes advokatværelser på etageplan 2.
På etageplan 3 er der indrettet separate lokaler til brug for forsvarsadvokater, bistandsadvokater og anklagere.

Der er venterum for publikum på etageplan 2 og 3.

Ordensreglement og sikkerhed

I Retten i Næstved kommer mennesker med mange forskellige ærinder. Her skal være trygt at komme og rolige forhold, så det er nødvendigt, at alle overholder ordensreglementet for ophold i og omkring retsbygningen.

1. Kun personer, der har ærinde i retten, må opholde sig i rettens bygninger.
2. Længere tids ophold på gangene er ikke tilladt.
3. Ophold skal ske under opretholdelse af god ro og orden.
4. Det er ikke tilladt at bære synlige rygmærker eller lignende.
5. Rygning, herunder ved brug af e-cigaretter, er ikke tilladt.
6. Hunde eller andre dyr må kun medbringes efter særlig tilladelse.
7. Det er ikke tilladt at indtage nogen form for alkohol.
8. Mobiltelefoner skal være slukkede under retsmøder.
9. Det er forbudt under retsmøder at optage eller transmittere billeder og lyd.
10. Billedoptagelse i rettens bygninger er forbudt, medmindre forudgående tilladelse er indhentet hos rettens præsident.
11. Billedoptagelse uden for rettens bygning af sigtede, tiltalte og vidner, der er på vej til og fra et retsmøde i en straffesag, er forbudt, medmindre den pågældende har samtykket i optagelsen.
12. Anvisninger fra rettens personale skal følges.
13. Retspræsidenten kan af sikkerhedsmæssige grunde bestemme, at personer, der ønsker adgang til retten skal visiteres. Personer der er indkaldt til et retsmøde og som nægter at lade sig undersøge anses efter retsplejelovens § 27a, stk. 2 for udeblevet fra retsmødet.

Overtrædelse af ovenstående regler kan medføre bortvisning og politianmeldelse.

Sikkerhed i retten

Der er normalt ikke adgangskontrol ved Retten i Næstved. I særlige tilfælde kan retten dog beslutte at indføre midlertidig adgangskontrol. Retten bruger videoovervågning i retsbygningen og på udendørsarealerne. Besøgende ved Retten i Næstved skal rette sig efter anvisninger fra retsbetjentene og rettens øvrige personale.

Wi-fi og teknik i retten

WIFI

Retten i Næstved har trådløst netværk tilgængeligt i hele retsbygningen. Der er 3 WIFI-netværk i bygningen hos Retten i Næstved:

domguest: Alle brugere kan i retten oprette et 8 timers login til et ikke sikret wifi-netværk. Der hænger en vejledning for opkobling ved informationen.

domprof: Retten i Næstved tildeler og opretter adgang for rettens faste brugere, fx anklagere og advokater. En oprettelse til det sikrede netværk varer et år og kan fornyes i alle retter. En bruger kan benytte samme adgang på op til 3 enheder. Brugere på netværket domprof  har også mulighed for at bruge den i andre retter i Danmark.

domdata: Dette netværk er lukket og er kun for rettens medarbejdere.

Sådan får du adgang til domguest:
WiFi forbindelsen hedder domguest, hvor man selv kan oprette sig, og få tildelt en adgangskode, som er gældende i 8 timer. Koden sendes automatisk pr. sms når man har oprettet sig.

Sådan får du adgang til domprof:
De faste brugere af retten, der ønsker adgang til domprof bedes sende en mail til: naestved@domstol.dk og i emnefeltet skrive: Ønsker adgang til WIFI domprof.  

Når du er oprettet, får du automatisk en mail med adgangskode. Denne adgangskode skal du medbringe, når du kommer til retten. Du kan bruge det i alle retter i Danmark.

Mobile enheder skal altid være lydløse og må ikke benyttes under en sag.

AV-udstyr for advokater og anklagemyndigheden:

AV-udstyret kan bruges til at vise digitalt bilagsmateriale som fotos, videoer, skitser og dokumenter i øvrigt. Der er forskellige muligheder for at vise digitalt billedmateriale i retssalene bla. via storskærme, projektor eller mindre skærme.

Vedr. adapter

Der er følgende almindeligt brugte stiktyper til parterne: HDMI, VGA, Displayport.
Har din bærbare eller tabletten har anden indgang, skal du selv sørge for at medbringe adapter.

Særligt ved retssal 1 og 2

I retssal 1 og 2 er der via en Digital Visualizer mulighed for at vise ikke-digitaliseret bilagsmateriale på skærmene. Desuden er der projektorer til at vise digitalt bilagsmateriale.

Scan til pdf

Bilag skal være scannet til pdf med tekstgenkendelse (OCR). Bilagets forside og indholdsfortegnelse skal være med i bilagsnummereringen. Bilagsmaterialet skal opdeles i følgende sideinterval: 1-100, 101-200, 201-300 eller 1-1000, 1001-2000, 2001-3000. Alternativt kan bilagene scannes som ét stort dokument. Det afhænger dog af størrelsen på filen. Hvis filen bliver for stor, er den for svær at håndtere under afviklingen af retssagen. Vær opmærksom på, at bilagene ikke scannes i foto-kvalitet.

Mad og drikke

Der er desværre ikke mulighed for at købe mad i rettens lokaler eller i nærheden.
Der er ca. 1 km til nærmeste bagerforretning eller supermarked.

Det anbefales at medbringe en madpakke, såfremt man skal være i retten i længere tid.

Det er muligt at få vand ved informationen ved den lille fontæne i hjørnet.

Slik- og kaffeautomat
I automaten er det muligt at købe sodavand, kildevand, slik, chokolade, müslibar m.v. Endvidere kan man købe varme drikke fx suppe​, kaffe, wiener melange, varm kakao m.m.
Automaten tager imod mobilepay som betaling.Udskrift af domme og kendelser - aktindsigt

Du kan anmode om at få udskrifter af rettens afgørelser ved at skrive til retten. Du skal skrive rettens sagsnummer eller navne på sagens parter, og du skal oplyse, hvilket dokument du ønsker udskrift af.
Rettens mailadresse: naestved@domstol.dk 

Samtidig med bestillingen skal du betale 175 kroner i retsafgift pr. dokument, som skal indbetales til Retten i Næstveds konto i, der har følgende registrerings- og kontooplysninger: 0216 - 4069 134 238 eller mobilepay til 210686 . Det skal fremgå tydeligt af bankoverførslen, hvilket Journal nr. der henvises til.

På hovedsiden for Danmarks Domstole kan du læse mere om, hvilke dokumenter du kan få indsigt i, hvordan du anmoder om dem, og hvilke myndigheder du kan få dokumenterne fra. Læs mere om aktindsigt. Aktindsigt

 

Sidst opdateret: 19. september 2019