Retten i Næstved

Retten i Næstved

Hvis du skal bruge notarens underskrift, skal du bestille tid i vores online-booking. Notaren kan dog komme ud til dig personligt, hvis du fx på grund af sygdom ikke kan komme til retten.

Næstved

Du kan underskrive dokumenter hos notaren i Næstved på alle hverdage i rettens åbningstid, som er fra kl. 8.30 – 15.00, efter forudgående online tidsbestilling. Da retten lukker kl. 15.00, vil det være hensigtsmæssigt at komme senest kl. 14.45, så der vil være tid til at afvikle notarialforretningen og foretage betaling.

Bitingssted i Slagelse

Du kan underskrive dokumenter hos notaren i Slagelse på adressen Rådhuset, Rådhuspladsen 11, 4200 Slagelse, torsdag kl. 9.00 - 15.00 efter forudgående online tidsbestilling.

Andet
Hvis du ikke er i stand til at møde op på rettens kontor på grund af handicap eller sygdom, kan notarialforretningen finde sted andre steder, f.eks. i egen bil på rettens parkeringsplads, på sygehuset eller i hjemmet. Hvis notarialforretningen finder sted uden for rettens område, vil du skulle betale transportudgifterne. Du skal aftale tid på tlf. 99 68 52 00 eller skrive til adm.nae@domstol.dk

Underskriftsprøver
Tid til virksomheders underskriftsprøver skal aftales på tlf. 99 68 52 00 eller ved at skrive til adm.nae@domstol.dk

Du kan læse mere om notarens opgaver på den fælles side for Danmarks Domstole

 

Det skal du gøre ved testamente

Når du kommer til notaren, skal du medbringe:

  • det originale dokument i papirform, som skal underskrives eller kopieres. Papiret må ikke være underskrevet på forhånd. Hvis det drejer sig om underskrift af et testamente, skal du medbringe testamentet i to ens eksemplarer. Eksemplarerne skal hver især have en forside bestående af en fast blanket
  • officiel billedlegitimation, fx pas eller kørekort 
  • penge til at betale retsafgiften. Retten i Næstved modtager kontanter, dankort og MobilePay

Download forside-blanket til testamente

Det skal du gøre ved fremtidfuldmagt

Hvis du vil lave en fremtidsfuldmagt, skal du først oprette fremtidsfuldmagten på Tinglysningsrettens selvbetjeningsside. Du skal bruge NemID for at logge ind. Hvis du er fritaget for digital kommunikation med det offentlige, skal du i stedet henvende dig til et af landets familieretshuse, hvor du så kan oprette din fremtidsfuldmagt.
Gå til Tinglysningsrettens selvbetjeningsside
Se oversigt over landets familieretshuse

En digital fremtidsfuldmagt er først gyldig, når den er påtegnet af notaren. Du skal huske at notere referencenummeret fra Tinglysningsrettens selvbetjeningsside. Det skal notaren bruge sammen med din billedlegitimation.

Du kan læse mere om fremtidsfuldmagter på Familieretshusets hjemmeside.
Læs mere om fremtidfuldmagter hos Familieretshuset

Priser for brug af notaren

Retsafgifterne for notarens arbejde er:

  • Bekræftet kopi af et dokument: 100 kr. pr. kopi
  • Testamente: 300 kr.
  • Ændring eller tilbagekaldelse af testamente: 300 kr.
  • Fremtidsfuldmagt: 300 kr.
  • Protest af en veksel 300 kr.
  • Lodtrækning: 500 kr. pr. påbegyndt time
  • Hvis notaren er nødt til at komme hjem til dig, skal du betale for transporten

Sidst opdateret: 29. august 2019