Retten i Lyngby

Retten i Lyngby

En notar er en person, der kan bekræfte underskrivning af testamenter og andre dokumenter. Oftest drejer notarforretningen sig om testamenter. Her kan du læse om notarens opgaver, og hvad du skal huske at medbringe.

Der er åbent for notarkunder i hele rettens åbningstid, det vil sige mandag - fredag fra kl. 8.30 til kl. 15.00.

Da retten ikke har tidsbestilling til notaren, kan der være ventetid.

Der er nummersystem til ventekø. Nummer kan trækkes ved receptionen.

Personlig henvendelse om notarforretning skal ske til receptionen ved Retten i Lyngby, Lyngby Hovedgade 96, 2800 Kgs. Lyngby.

Telefonisk henvendelse kan ske til tlf. 99 68 48 00.

Hvorfor notarpåtegning

Ved et notarpåtegnet testamente opnår man følgende sikkerhed:

Testamentet forsynes med en notarpåtegning, hvori underskriftens ægthed samt underskrifthaverens fornuftsmæssige tilstand er bekræftet, en kopi af testamentet bliver opbevaret ved den ret, hvor man har underskrevet for notaren, så man altid kan finde det igen, og notaren indberetter til Personbogen (et landsdækkende register), at man har oprettet testamente, og hvor kopien af testamentet opbevares.

Således er man sikret, at det nemt kan undersøges, om man har oprettet testamente, og sikret, at det nemt kan findes frem, f.eks. efter dødsfald.

Testamenter

Notaren har et kort møde med den person, der ønsker at underskrive testamentet. Notaren skal ikke godkende indholdet af testamentet. Notaren skal sikre sig den pågældens identitet, og at den pågældende er i stand til fornuftsmæssigt at oprette et testamente.

Husk at medbringe:

  • Det originale dokument, der skal underskrives. Det må ikke være underskrevet hjemmefra.
  • Legitimation i form af pas, kørekort eller anden offentlig billedlegitimation. Hvis du ikke har den nævnte legitimation, kan du spørge notaren, hvad der ellers kan bruges.
  • En kopi af testamentet. Der skal udfyldes en forside, som kan hentes her. Af hensyn til læsbarheden anbefales det, at blanketten udfyldes på maskine eller pc.
  • Dankort til betaling af retsafgift

Bekræftelse af kopier

Notaren kan bekræfte kopiers rigtighed ved forevisning af originalen.

Særligt for virksomheder

Fuldmagter og andre dokumenter
Dokumenter, som skal bruges i udlandet, skal ofte underskrives for notaren. Notarpåtegninger til udlandet kan laves på engelsk, tysk, fransk og spansk.
Læs mere om notarforretninger på baggrund af underskriftsprøve her.

Husk at medbringe:

Legitimation med billede og retsafgift.
Tegningsudskrift fra CVR må ikke være ældre end 1 måned.

Udkørende notarforretning

Hvis den person, der skal underskrive dokumentet, er syg eller på anden måde svækket og derfor ikke kan møde personligt, kan man ved telefonisk henvendelse aftale en tid, hvor notaren kommer ud på bopælen.

Retsafgift

Testamenter 300 kr. 
Dokument 300 kr. 
Underskriftsprøve 300 kr. 
Bekræftelse af kopi 100 kr. 
Åbning af bankboks 300 kr. + transport
Udkørende notarforretning 300 kr. + transport
Lodtrækning 500 kr. pr. påbegyndt time

Betaling med dankort foretrækkes

Sidst opdateret: 24. juli 2019