Kontakt

Kontakt

Find ret med adressesøgning

Danmark har 24 retskredse med hver sin byret, der behandler civile sager og straffesager. Alle byretter har desuden fogedret, skifteret, familieret og boligret.

Øvrige retter, råd og nævn

Her kan du finde kontaktsiderne til alle retter, råd og nævn under Danmarks Domstole.

Kontakt Domstolsstyrelsen

Domstolsstyrelsen kan besvare spørgsmål om administrationen af de danske domstole. Domstolsstyrelsen behandler ikke konkrete retssager.

Inden du ringer eller skriver...

Her får du tips til, hvor på hjemmesiden du måske kan finde svar på dit spørgsmål inden du ringer til os.

Pressekontakter

Er du journalist kan du se, hvem du skal kontakt med hvilke spørgsmål her.