Retten i Kolding

30 apr 2019

Retten i Kolding

Straffesager - Uge XX

Hasteberammede sager vil ikke altid fremgå af retslisten på hjemmesiden.

Aflysning af retsmøder vil ikke blive annonceret. Vær opmærksom på, at tvangsauktioner ofte aflyses med meget kort varsel.

Retslisterne er opstillet i overensstemmelse med bekendtgørelse nr. 546 af 18. juni 2004 om Bekendtgørelse om retslister og om massemediernes aktindsigt i og opbevaring af kopier af anklageskrifter og retsmødebegæringer m.v.

En fuldstændig retsliste er opslået på infoskærme i Domhuset.

Som hovedregel er der offentlig adgang til retsmøderne. Dommeren kan dog i den enkelte sag beslutte at lukke dørene for offentligheden. Visse sagstyper behandles altid for lukkede døre (ægteskabssager, faderskabssager og lignende samt forberedende retsmøder). Disse medtages ikke på retslisten.

Det understreges, at der kan forekomme ændringer i retslisterne.