Retten i Kolding

Retten i Kolding

Hvis du skal møde i Retten i Kolding, kan du få brug for at kende til de praktiske forhold.

Retten i Kolding
Kolding Åpark 11
6000 Kolding
 
Telefonnummer:
Hovednummer: 99 68 68 00

Åbningstider:

Mandag - fredag kl. 8.30 - 15.00

Retten er lukket på helligdage, grundlovsdag samt den 24. december og den 31. december.

Bitingsted i Vejle:
Enkelte fogedmøder samt notarforretninger.
Damhaven 5A, st.th.
7100 Vejle

Åbningstider

Retten i Kolding har åbent mandag til fredag kl. 08.30-15.00.

Retten er lukket på helligdage, på Grundlovsdag samt den 24. og 31. december.

Telefon og mail

Det vil ofte være nemmest at kontakte os pr. mail. Det er bedst at kontakte rettens enkelte afdelinger direkte, hvis du ved hvilken afdeling, der har med din sag at gøre.
Hvis du har et sagsnummer, skal du skrive sagsnummeret i emnefeltet på din mail.
Se kontaktoplysninger for Retten i Kolding

Sikker mail

Almindelige mails er ikke sikre, så hvis du skal sende følsomt materiale, er det en god idé at sende via borger.dk. På borger.dk skal du logge ind med dit NemID og vælge "Digital post". Når du vælger "Skriv ny post", kan du finde Retten i Svendborgs forskellige afdelinger under kategorien Offentlige myndigheder/Stat -> Danmarks Domstole -> Retten i Kolding.
Gå til borger.dk

Virksomheder kan med en certifikatløsning sende og modtage sikker digital post via Retten i Koldings officielle mailadresser. Certifikatet til at kryptere og underskrive digital korrespondance med retten, så kun du og retten kan læse den, kan du finde på Nets' hjemmeside.

Bank, fakturering og betaling

Retten i Kolding har konto i Danske Bank. Se kontonummeret nedenfor

Når du overfører penge til retten, er det vigtigt, at du i bemærkningsfeltet skriver rettens sagsnr. Hvis du ikke har rettens nr., kan du skrive parts navn og evt. type sag. 

 

Overførsler (f.eks. retsafgift) vedrørende:

 • Notarialforretninger
 • Civile sager
 • Fogedsager
 • Skiftesager
 • Bo- og tillægsafgift  
 • Udskrifter og attester fra alle afdelinger 

indbetales til Danske Bank reg.nr. 0216 kontonr. 406 913 3851

 

Overførsler vedrørende: 

 • Sikkerhedsstillelser i tvangsauktioner
 • Sikkerhedsstillelser vedrørende genoptagelse af fogedsager 
 • Betaling af fordringer i fogedsager primært til rekvirenten/advokat. Alternativ kan beløbet overføres til Retten som videreekspederer beløbet til rekvirenten.

indbetales til Danske Bank reg.nr. 0216 kontonr. 406 913 3835

 

IBAN: DK64 0216 4069 1338 35

BIC/SWIFT: DABADKKK

___________________________________________________________

Løn

Løn kørsler for domsmænd, vidner (tabt arbejdsfortjeneste) og stævningsmænd sker 2 gange månedligt. Lønsedler fremsendes ikke pr. post. De skal findes på www.e-boks.dk.

 

Spørgsmål til løn kan rettes til kassen, tlf. 99 68 68 00. E-mail kasse.kol@domstol.dk

____________________________________________________________

Elektronisk fakturering:

Al fakturering til retten skal ske elektronisk.

Ved fakturering benyttes rettens EAN-nummer.

EAN-lokationsnummer: 
5798000161788


Leverandører, der ikke kan fakturere elektronisk, skal benytte et godkendt  ”Læs Ind-bureau. ”

”Læs Ind-bureauer” er en it-virksomhed, der scanner leverandørens manuelle faktura og videresender den elektronisk til modtageren. 

Godkendte "Læs Ind-bureauer":

 1. DATA SCANNING A/S, tlf. 70 12 10 99, www.datascanning.dk

  Læs mere om elektronisk fakturering på www.virk.dk eller på Økonomistyrelsens hjemmeside: www.oes.dk.

Transport, parkering og adgangsforhold

Trandsport

Kolding station:
Retten er indenfor gå-afstand fra Kolding station. Det tager ca. 10 minutter at gå til retten.

Du kan evt. se på www.rejseplanen.dk og lave en rejseplan til Kolding Åpark 11, 6000 Kolding. Her kan du få et kortudsnit af gåturen fra stationen til Retten.

Vejle station:
Bitingstedet er indenfor gå-afstand fra Vejle station. Det tager ca. 10 minutter at gå til retten.

Du kan evt. se på www.rejseplanen.dk og lave en rejseplan til Damhaven 5A, st. th., 7100 Vejle. Her kan du få et kortudsnit af gåturen fra stationen til Retten.

Busser:
Se nærmere omkring busser, der kører til Kolding og Vejle på www.sydtrafik.dk  

 

Parkering:

Kolding: 

Nye parkeringsregler fra 1. februar 2019 ved Retten i Kolding.

Mandag til fredag i tidsrummet 7-17:

 P-skive påbudt

 • Gratis parkering i 30 minutter med korrekt indstillet p-skive
 • Parkering derudover kun tilladt med gyldig p-tilladelse registreret via Tap´n´park i rettens information
 • Parkering er kun tilladt i afmærkede båse

Ved overtrædelse kan et kontrolgebyr på 795 kr. pr. døgn blive udstedt. Ved parkering på en handicapplads uden gyldigt handicapskilt synligt placeret i forruden kan et kontrolgebyr på 1.590 kr. pr. døgn blive udstedt.

Vejle:

Ved Damhaven 5A er der gratis tidsbegrænset parkering, maksimalt 2 timer.

 

Vejledning for handicappede:

Retten i Kolding er God Adgang mærket og har fået tildelt mærker for alle 7 handicapgrupper, fordi der er gode fysiske adgangsforhold for alle.

Du kan via dette link læse om adgangsforholdene i detaljer; om eksempelvis parkeringspladser, toiletter, elevatorer m.m. Skal du være nævning eller domsmand, bør du forud for dit møde, forhøre dig om hvilken sal dit møde foregår i, da der er lidt forskel på adgangen til podierne.

 

Ordensreglement og sikkerhed

I Retten i Kolding kommer mennesker med mange forskellige ærinder. Her skal være trygt at komme og rolige forhold, så det er nødvendigt, at alle overholder ordensreglementet for ophold i og omkring retsbygningen.

 • Det er kun personer, der har ærinde, fx er indkaldt til retsmøde eller er tilhørere, der må opholde sig i retsbygningen
 • Det er ikke tilladt at bære synlige rygmærker og lignende
 • Ophold skal ske i god ro og orden
 • Rygning er ikke tilladt
 • Det er ikke tilladt at medbringe nogen form for alkohol
 • Det er ikke tilladt at fotografere eller optage lyd uden rettens tilladelse
 • Det er tilladt at bruge mobiltelefoner i rettens information og ventearealer, når det sker hensynsfuldt. Mobiltelefoner skal altid være på lydløs
 • Mobiltelefoner skal være slukket i retssalene
 • Personer, der opholder sig i rettens bygninger, skal følge anvisninger fra rettens personale
 • Det er ikke tilladt at medbringe dyr uden tilladelse
 • Børn under 15 år har ikke adgang til retsmøder uden dommerens tilladelse

Overtrædelse af ordensreglementet kan medføre bortvisning og evt. politianmeldelse og bøde.

Sikkerhed i retten

Der er normalt ikke adgangskontrol ved Retten i Kolding. I særlige tilfælde kan retten dog beslutte at indføre midlertidig adgangskontrol. Retten bruger videoovervågning i retsbygningen og på udendørsarealerne. Besøgende ved Retten i Kolding skal rette sig efter anvisninger fra retsbetjentene og rettens øvrige personale.

Wi-fi og teknik i retten

Der er trådløst netværk tilgængeligt i hele retsbygningen. Wi-fi-netværket hedder Domstol-Guest. Der kræves ikke kode for at logge på.

AV-udstyret kan bruges til at vise digitalt bilagsmateriale som fotos, videoer, skitser og dokumenter i øvrigt.
Via storskærm eller projektor kan materialet vises for både retten, parterne og tilhørerne samtidigt.

iAnnotate

I store retssager arbejder vi med det indscannede bilagsmateriale på vores iPad. Rent praktisk er det scannet til pdf-filer med tekstgenkendelse (OCR). På vore iPads bruger vi applikationen iAnnotate. Afhængig af bilagsmaterialets omfang scannes alt materialet til en stor fil, som skal være opdelt i 1.000 sider pr. fil eller i 100 sider pr. fil.

Scan til pdf

Bilag skal være scannet til pdf med tekstgenkendelse (OCR). Bilagets forside og indholdsfortegnelse skal være med i bilagsnummereringen. Bilagsmaterialet skal opdeles i følgende sideinterval: 1-100, 101-200, 201-300 eller 1-1000, 1001-2000, 2001-3000. Alternativt kan bilagene scannes som ét stort dokument. Det afhænger dog af størrelsen på filen. Hvis filen bliver for stor, er den for svær at håndtere under afviklingen af retssagen. Vær opmærksom på, at bilagene ikke scannes i foto-kvalitet.

Mad og drikke

Det er ikke muligt at købe mad i retsbygningen, men der er en automat, hvor du kan købe slik og drikkevarer. Der kan betales med mobilepay. 

Udskrift af domme og kendelser

Du kan anmode om at få udskrifter af rettens afgørelser ved at skrive til retten. Du skal skrive rettens sagsnummer eller navne på sagens parter, og du skal oplyse, hvilket dokument du ønsker udskrift af.
Rettens mailadresse: kolding@domstol.dk

Samtidig med bestillingen skal du betale 175 kroner i retsafgift pr. dokument, som skal indbetales til Retten i Koldings konto i Danske Bank, der har følgende registrerings- og kontooplysninger: 0216 - 4069 133 851. Det skal fremgå tydeligt af bankoverførslen, hvilken sag det drejer sig om.

På hovedsiden for Danmarks Domstole kan du læse mere om, hvilke dokumenter du kan få indsigt i, hvordan du anmoder om dem, og hvilke myndigheder du kan få dokumenterne fra. Læs mere om aktindsigt. [LINK]

Sidst opdateret: 12. juli 2019