Københavns Byret

Københavns Byret

Københavns Byret vejleder gerne om praktiske procedurer, men vi tilbyder ikke juridisk rådgivning, med mindre du er part i en civil småsag.

Mange forsikringer dækker forskellige udgifter til advokat, hvis du får brug for retshjælp. Dette vil stå i dine forsikringspapirer.

Nedenfor har vi lavet en oversigt over de forskellige former for juridisk rådgivning, man som borger kan få brug for. Listen indeholder også kontaktoplysninger. I nogle af tilfælde har du mulighed for at få rådgivning helt gratis eller med tilskud fra staten. 

Retshjælp

Retshjælp ved advokat

Hvis du har brug for advokathjælp, kan du henvende dig til en advokat efter eget valg. Advokaten kan hjælpe dig med at udfylde en blanket om gratis retshjælp eller hjælpe dig med at søge om fri proces. Du kan læse om kriterierne for retshjælp hos Advokatsamfundet eller på borger.dk
Gå til Advokatsamfundet hjemmeside 
Gå til borger.dk

Advokatvagten

Advokatvagten er et tilbud om juridisk rådgivning. Du skal møde personligt op. Borgere betjenes efter først-til-mølle-princippet, og der kan derfor ofte være ventetid. I Svendborg retskreds er der fire advokatvagter:

Svendborg

Rådhuset indgang B, Ramsherred, 5700 Svendborg. Der er åbent hver torsdag kl. 15.00-16.30 - og der kan trækkes nummer fra klokken 14.30. Advokatvagten i Svendborg er lukket hele juli og første torsdag i august, samt mellem jul og nytår.

Ringe

Biblioteksbygningens mødelokale, Algade 40, 5750 Ringe. Der er åbent den sidste torsdag i måneden kl. 16.00-17.00. Advokatvagten i Ringe er lukket i hele juli.

Nyborg

Nørrevoldgade 14, 5800 Nyborg, indgang fra Rådhussmøgen mellem Nørregade og Nørrevoldgade. Der er åbent den første torsdag i måneden og anden torsdag i august mellem 1600-1700. Advokatvagten i Nyborg er lukket i hele juli og første torsdag i august.

Fåborg

Fåborg Bibliotek, Herregårdscentret 17, 5600 Fåborg. Der er åbent hver torsdag 16.30-17.30. Advokatvagten i Fåborg har lukket i hele juli.

Telefonretshjælpen

Hvis du bor i et område af Danmark, hvor der ikke er adgang til anden retshjælp, kan du kontakte Telefonretshjælpen på telefon 8844 2110. I Svendborg Retskreds ydes der fortrinsvis retshjælp til borgere på Langeland og Ærø.

Telefonretshjælpen har åbent tirsdag og torsdag kl. 15.00-20.00
Læs mere på Telefonretshjælpens hjemmeside

Fri proces

Det er muligt at søge fri proces til at få dækket omkostningerne ved at føre en civil retssag. I nogle sager skal fri proces søges ved Civilstyrelsen. I andre sager kan Retten i Svendborg give dig fri proces. Det kan du læse mere om hos Civilstyrelsen, hvor du også kan se de økonomiske betingelser.
Gå til Civilstyrelsens hjemmeside

Hvis du ikke finder svar på dit spørgsmål, kan du kontakte Retten i Svendborg, att. retsafdelingen. 
Mail: ret.sve@domstol.dk
Tlf. 9968 3204

Gældsrådgivning

Forbrugerrådet Tænk

Hvis du har stor gæld og lav indkomst, kan du få gratis rådgivning om økonomi og gæld ved Forbrugerrådet Tænk.

På Fyn er det muligt at booke et personligt møde i Odense. Du kan også kontakte rådgiverne telefonisk mandage kl. 16.00-18.00 eller pr. mail.
Mail: gaeld-odense@fbr.dk
Tlf. 2556 7106

Du kan også læse mere om gæld og rådgivning hos Forbrugerrådet Tænk.
Gå til Forbrugerrådet Tænk

Professionelle samarbejdspartnere

Beskikkede advokater

Liste over beskikkede (beneficerede) advokater i Svendborg retskreds:

Advokat Peter Bang-Olsen,
Gl. Torv 2, 5800 Nyborg, Tlf. 6531 1441

Advokat Keld Astrup Sørensen,
Østergade 1A, 5600 Fåborg, Tlf. 4346 6400

Advokat Jess Lykke Gregersen,
Kanalvej 4, 5600 Fåborg, Tlf. 7010 1199

Advokat Susanne Rasmussen,
Torvegade 12A, 5600 Fåborg, Tlf. 6261 4465

Advokat Jakob Thrane,
Kullinggade 31 C, 1., 5700 Svendborg, Tlf. 6221 0000

Advokat Søren Ole Knudsen,
Kullinggade 31 C, 1., 5700 Svendborg, Tlf. 6221 0000

Advokat Michael Meyn
Havnepladsen 3 A, st., 5700 Svendborg, Tlf. 6222 7722

Advokat Thomas Hess-Petersen,
Kullinggade 31C,1., 5700 Svendborg, Tlf. 6221 0000

Advokat Birgitte Kirkegaard,
Vestergade 2 C, 5700 Svendborg, Tlf. 7230 1315

Advokat Claus Olsen,
Krøyers Stræde 3, 5700 Svendborg, Tlf. 6221 2124

Advokat Charlotte Kjærgaard,
Algade 33, 5750 Ringe, Tlf. 6262 1048

Advokat Susanne Bundgaard Geil,
Torvet 2, 5900 Rudkøbing, Tlf. 6251 1032

Kuratorer og likvidatorer

Faste kuratorer/likvidatorer i konkursboer, opløsningsboer m.v. ved Retten i Svendborg:

Advokat Hans Lindstrøm Svendsen
Kullinggade 31 C, 1., 5700 Svendborg, Tlf. 6221 0000

Advokat Henning Moritzen
Havnepladsen 3A, 2. sal, 5700 Svendborg, Tlf. 6221 2010

Medhjælpere i gældssaneringssager

Advokat Lars Skjødt Jensen
Kullinggade 31C, 1., 5700 Svendborg, Tlf. 6221 0000

Advokat Stig H. Pedersen
Kullinggade 31C, 1., 5750 Ringe, Tlf. 6221 0000

Advokat Claus Olsen
Krøyers Stræde 3, 5700 Svendborg, Tlf. 6221 2124

Advokat Michael Vestergaard
Ramsherred 7, 5900 Rudkøbing, Tlf. 6221 0101

Advokat Susanne Bundgaard Geil
Torvet 2, 5900 Rudkøbing, Tlf. 6251 1032

Sidst opdateret: 26. juni 2019