Københavns Byret

Københavns Byret

Københavns Byret har 3 indgange. Domhuset, Annekset samt Hestemøllestræde 6. Hvis du skal møde i retten, kan du henvende dig i Informationen der ligger på Domhuset. Receptionen ligger til højre, når du er kommet indenfor. Nedenfor finder du flere praktiske informationer om Københavns Byret.

Ved alle indgange er der sikkerhedstjek.

 

Åbningstider

Københavns Byret har åbent mandag til fredag kl. 08.30-15.00.

Retten er lukket på helligdage, på Grundlovsdag samt den 24. og 31. december.

Alle afdelinger i Københavns Byret

Åben for personlige og telefoniske henvendelser:
mandag-fredag kl. 8.30 - 15.00.

Tlf.: 99 68 70 00

E-mail: kobenhavn@domstol.dk

Post til Københavns Byret:
Post til Københavns Byret adresseres til de pågældende afdelingers og sektioners postadresser. Post til sektion 3 og 4 adresseres dog til Domhuset.

Klik på adresserne for at få vist kort

Infocenteret:
Domhuset, Nytorv 25, st.
1450 København K

Telefon: 99 68 70 40
E-mail: info.kbh@domstol.dk

Regnskabsafdelingen:
Hestemøllestræde 6, 3. sal
1464 København K

Telefon: 99 68 70 30
EAN: 5798000161252
SE-nr.: 21240214
E-mail:  kasse.kbh@domstol.dk

Skifteafdelingen:
Hestemøllestræde 6
1464 København K

Telefon: 99 68 73 40
E-mail: skifte.kbh@domstol.dk

Notarialkontoret:
Hestemøllestræde 6
1464 København K

Online tidsbestilling
E-mail: notar.kbh@domstol.dk

Familieretten:
Hestemølllestræde 6
1464 København K

Telefon: 99 68 70 89
E-mail: familie.kbh@domstol.dk

Fogedafdelingen:
Mødelokale 1-6
Hestemøllestræde 6
1464 København K

Telefon 99 68 73 00
E-mail:  foged.kbh@domstol.dk

Politifremstillinger:
Hestemølllestræde 6
1464 København K

Telefon: 99 68 73 15
E-mail:  foged.kbh@domstol.dk

Tvangsauktionsafdelingen:
Mødelokale 11
Hestemøllestræde 6
1464 København K

Telefon 99 68 73 30
E-mail: tvang.kbh@domstol.dk

Administrationsafdelingen:
Domhuset, Nytorv 25, 1. sal
1450 København K

Telefon: 99 68 70 10
E-mail: adm.kbh@domstol.dk

Udskriftskontoret (anmodning om aktindsigt)
Domhuset, Nytorv 25
1450 København K

Telefon: 99 68 70 51
E-mail: udskr.kbh@domstol.dk


Retsafdelingerne:

Sektion 1
Retssal 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8 og 9
Afdeling 1 (straffesager), 1A, 2A, 3A, 4B, 5B, 6B, 7C, 8C, 9C og 10S
Domhuset, Nytorv 25
1450 København K

Tlf: 99 68 71 00
E-mail: sektion1.kbh@domstol.dk

Sektion 2
Retssal 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 21 og 60. Retssal 60 er beliggende Nytorv 27, porten.
Afdeling 2 (straffesager), 12A, 13A, 14A, 15B, 16B, 17B, 18C, 19C, 20S, 21C og 22D
Domhuset, Nytorv 25
1450 København K

Tlf: 99 68 71 50
E-mail: sektion2.kbh@domstol.dk

Sektion 3
Retssal 23, 24, 26, 27, 28, 29, 31 og 32
Afdeling 3 (straffesager), 23A, 24A, 25A, 26B, 27B, 28B, 29C, 30S, 31C, 32C og 33D
Annekset
Slutterigade 1
1461 København K

Post skal sendes til Domhuset, Nytorv 25, 1450 København K.
Tlf: 99 68 72 00
E-mail: sektion3.kbh@domstol.dk 

Sektion 4
Retssal 36, 37, 38, 39, 41 og 42 alle beliggende på Frederiksberggade 1, 1459 København K.
Retssal 11, Domhuset Nytorv 25, 1450 København K. 
Mødelokale 10, Hestemøllestræde 6,  1464 København K.
Afdeling 4 (straffesager), 36A, 37A, 38A, 39B, 40S, 41B, 42B, 43C 44C, 45C og 46D
Frederiksberggade 1
1459 København K

Post skal sendes til Domhuset, Nytorv 25, 1450 København K.
Tlf: 99 68 72 50
E-mail: sektion4.kbh@domstol.dk


Afdeling 50S
Domhuset, Nytorv 25
1450 København K

Tlf: 99 68 71 17
E-mail: fly.kbh@domstol.dk

Afdeling 80
Retssal 81
Hestemøllestræde 6
1464 København K

Tlf: 99 68 70 39
E-mail: afd80.kbh@domstol.dk

Retssal 70
Annekset
Slutterigade 1
1461 København K


Retssal 71 "Kendelsesafdelingen"
Annekset
Slutterigade 1
1461 København K
´


Retssal 80
Hestemøllestræde 6
1464 København K


Dommervagten
Slutterigade 1
1461 København K


Indlevering af processkrifter eller andet materiale

Meddelelser og processkrifter, der sendes til Københavns Byret pr. post eller indleveres til Byretten, anses for modtaget den pågældende dag, hvis materialet modtages inden for åbningstiden.

Materiale der modtages efter kl. 15.00, vil blive anset for modtaget den næste dag, hvor Byretten har åbent.

Meddelelser og processkrifter, der sendes til Byretten digitalt, anses for at være kommet frem til Byretten på det tidspunkt, hvor Byretten er i stand til at behandle eller læse meddelelsen. Det er uden betydning, om tidspunktet er uden for den almindelige kontortid.

Civile sager

Københavns Byret har den 20. november 2017 taget det nye Civilsystem i brug. Det betyder, at fra den 20. november 2017 skal anlæggelse af alle civile sager ved Københavns Byret ske via minretssag.dk. Alle dokumenter i sagen kan herefter ikke fremsendes til retten på anden måde end via minretssag.dk, medmindre parten er fritaget fra at anvende minretssag.dk.

Andre sager

Hvis en civil sag er fritaget for at bruge minretssag.dk, eller hvis der er tale om andre sagstyper end civile sager, fx en straffesag, et betalingspåkrav, en fogedsag eller en skiftesag, kan processkrifter og dokumenter fremsendes digitalt ved anvendelse af følgende retningslinjer: Retningslinjer for brug af e-mail

E-mail (sikker)

Det vil ofte være nemmest at kontakte os pr. mail - se alle mailadresser nedenfor. Det er bedst at kontakte rettens enkelte afdelinger direkte, hvis du ved hvilken afdeling, der har med din sag at gøre.
Hvis du har et sagsnummer, skal du skrive sagsnummeret i emnefeltet på din mail.

Sikker mail

Almindelige mails er ikke sikre, så hvis du skal sende følsomt materiale, er det en god idé at sende via borger.dk. På borger.dk skal du logge ind med dit NemID og vælge "Digital post". Når du vælger "Skriv ny post", kan du finde Københavns Byrets forskellige afdelinger under kategorien Offentlige myndigheder/Stat -> Danmarks Domstole -> Københavns Byret
Gå til borger.dk

Virksomheder kan med en certifikatløsning sende og modtage sikker digital post via Københavns Byrets officielle mailadresser. Certifikatet til at kryptere og underskrive digital korrespondance med retten, så kun du og retten kan læse den, kan du finde på Nets' hjemmeside.

Sikker e-mail
Københavns Byret kan modtage sikker e-mail på nedenstående e-mail-adresser:

Afdeling: E-mail adresse:
Københavns Byret kobenhavn@domstol.dk
Administrationen adm.kbh@domstol.dk
Infocenter info.kbh@domstol.dk
Afdeling 80 afd80.kbh@domstol.dk
Afdeling 50S fly.kbh@domstol.dk
Regnskabsafdelingen kasse.kbh@domstol.dk
Sektion 1 sektion1.kbh@domstol.dk
Sektion 2 sektion2.kbh@domstol.dk
Sektion 3 sektion3.kbh@domstol.dk
Sektion 4 sektion4.kbh@domstol.dk
Fogedretten foged.kbh@domstol.dk
Tvangsauktioner tvang.kbh@domstol.dk
Familieretten familie.kbh@domstol.dk
Skifteretten skifte.kbh@domstol.dk
Notar notar.kbh@domstol.dk
IT-afdelingen it.kbh@domstol.dk

E-mail til disse adresser vil altid blive håndteret samme dag som de modtages, dog ikke på rettens lukkede dage.

Retningslinjer for brug af e-mail ved Danmarks Domstole

Danmarks Domstole vil ensarte brugen af e-mail i takt med, at flere kan modtage og sende sikker digital post og har derfor med virkning fra 1. oktober 2013 vedtaget fælles retningslinjer for, hvilke dokumenter og henvendelser retten kan og bør modtage og sende pr. e-mail.

Læs mere om retningslinjerne på Domstolsstyrelsens hjemmeside.

Hvad skal din e-mail indeholde

Henvendelser bedes indeholde tydelig angivelse af emne, samt rettens sagsnummer. Rettens sagsnummer kan du finde på alle breve fra retten på første side i øverste højre hjørne.

Vedhæftede filer

Retten kan umiddelbart håndtere Microsoft konvertible formater som for eksempel Word, PDF og Excel.

Billed- og lydfiler skal dog sendes med sikker e-mail.

Ophævelse af underskriftskravet

Pr. 1. januar 2015 trådte nye regler i kraft om brug af e-mail ved indsendelse af stævinger, processkrifter m.v. Se retningslinjerne her

Send sikker digital post

Når du sender en almindelig e-mail, kan det betragtes som at sende et åbent postkort med posten. Der er risiko for, at andre læser mailen.

Vil du sende en e-mail til retten, der indeholder fortrolige og/eller følsomme personoplysninger, skal du sende e-mailen sikkert, så andre ikke kan læse indholdet. Personfølsomme oplysninger er f.eks. information om CPR-nr., strafbare forhold samt væsentlige sociale problemer.

Den digitale postkasse (e-Boks):

Du kan sende en e-mail sikkert til retten fra din digitale postkasse via din e-Boks – enten fra e-boks.dk, borger.dk eller virk.dk. Det er gratis at oprette en digital postkasse.

Hjælp og vejledning til at sende mails via din digitale postkasse (e-Boks) finder du her:

Ønsker du som professionel bruger at kommunikere med retten via sikker e-mail (certifikatløsningen), kan det ske til de afdelingsmailadresser, du finder øverst på siden.

Du skal så vidt muligt sende din e-mail direkte til den relevante afdelings mailboks. Er du i tvivl, kan du sende e-mailen til rettens hovedmail.

Har du ikke installeret det rette certifikat, kan du ikke sende sikre mails til de ovennævnte e-mail-adresser.

Yderligere information kan findes på www.domstol.dk eller ved at følge dette link.

Læs mere om, hvordan du installerer signatur og downloader rettens certifikater her.

Bank, fakturering og betaling

København Byret, retskreds 23
Domhuset, Nytorv
1450 København K

Elektronisk fakturering
EAN-nr. 5798000161252  
     
SE-nr. 21240214  
     
Hovedkassen: 0216 4069134750  
Sagsomkostninger i diverse sager kreditor nr: 87635821
kort kode 73
samt tvangsauktioner . SWIFT-BIC: DABADKKK  
  Iban: DK94 0216 4069 1347 50  
     
Skifte- og Civilretten: 0216 - 4069134785  
Bo- og retsafgifter kreditor nr. 89816688 kort kode 73
  SWIFT-BIC: DABADKKK  
  Iban: DK22 0216 4069 1347 85  
     
Fogedretten: 0216 - 4069134793  
Retsafgifter
kreditor nr. 82160779 kort kode 73
  SWIFT-BIC: DABADKKK  
  Iban: DK97 0216 4069 1347 93

Betaling til modpart

Hvis du skal betale en modpart - fx i forbindelse med en fogedsag - skal du ikke indbetale pengene til rettens konto. Pengene skal indbetales direkte til din modpart i sagen eller evt. til modpartens advokat.

Parkering og handicapadgang

Der kan desværre ikke tilbydes parkeringspladser til rettens brugere. Der henvises derfor til de offentlige parkeringspladser i København, hvor der mod betaling efter gældende takster kan parkeres.

Parkeringsmuligheder generelt i København kan ses her

Handicapadgang

Domhuset
Adgang via sideindgang til venstre for hovedtrappen.
Kontakt byrettens Info-center 99 68 70 61

Annekset
Slutterigade 1
1461 København K
Adgang via elevator i gården Hestemøllestræde 1.
Kontakt byrettens Info-center 99 68 70 61

Frederiksberggade 1
1459 København K
Adgang via elevator i opgangen.

Hestemøllestræde 6
1464 København K 
Adgang via elevator i opgangen.

Se mere om adgangsforhold her på GodAdgang.dk

Besøg retten

Alle retsmøder er som udgangspunkt åbne for offentligheden, og medmindre dommeren har bestemt andet, kan enhver således overvære et retsmøde.

Hvis du underviser i samfundsforhold, herunder i hvordan domstolene fungerer, er det en god ide at tage klassen med i retten, så I kan se, hvordan retssager behandles i det virkelige liv.

Skoleklasser
Skoleklasser kan overvære retsmøder. Nogle af vores retssale er imidlertid ikke egnede til, at en hel klasse kan overvære et retsmøde. Vi anbefaler, at klassens lærer kontakter os, hvis en klasse ønsker at overvære et retsmøde. Det giver også mulighed for at tale med en af vores medarbejdere om, hvilke sager der kunne have særlig interesse for eleverne.

Alt i retten foregår mundtligt. Det betyder, at tilhørerne nemt kan følge med i, hvad der foregår.

For god ordens skyld skal vi oplyse, at dommeren kan bestemme, at et retsmøde ikke må overværes af personer under 15 år.

Du kan klikke på retslister her og se hvilke sager, der er berammet i denne og næste uge.

Retsmøder kan aflyses med kort varsel. Det anbefales at ringe til retten samme dag, hvor retsmødet finder sted, for at sikre at retsmødet ikke er udsat eller aflyst.

Kontakt retten og aftal det praktiske
Pladsen i retssalen er begrænset. Hvis du kommer med en hel skoleklasse, bør du af praktiske grunde lave en aftale på forhånd.

Du kan samtidig få at vide, hvornår der bliver behandlet en straffesag, som dine elever kan have udbytte af at overvære. En egnet sag vil normalt vare en halv dag og dreje sig om vold, hærværk eller tyveri. Disse sager planlægges ikke langt ud i fremtiden, og vi har bedst kendskab til konkrete sager og tidspunkter de kommende 2-12 uger.

Kontakt byrettens Information på Domhuset på tlf. 99 68 70 61 eller info.kbh@domstol.dk for nærmere oplysninger.

Generelle retningslinjer for tilhørere
Det er vigtigt, at tilhørere viser både retten og de involverede parter respekt.

Der gælder nogle skrevne- og uskrevne regler om hvordan tilhørere skal opføre sig i en retssal:

 • Det er ikke tilladt at medbringe mad eller drikkevarer i retssalene
 • Der er rygeforbud i alle rettens bygninger
 • Mobiltelefoner skal være slukket

Tilhørere skal forholde sig i fuldstændig ro og må ikke forstyrre retssagen. Man må ikke hviske, snakke, afbryde eller kommentere det, der foregår under sagen.

Når dommeren og eventuelle domsmænd går ind og ud af retssalen, samt når der afsiges dom, skal tilhørerne rejse sig op.

Læs mere om straffesager her.

Kenddinret.dk

Gymnasier
Kenddinret.dk er domstolenes læringsunivers, hvor du finder forløb og materialer til undervisning om det danske retssystem. Alt tilgængeligt materiale er gratis og kan frit benyttes til undervisning.

Undervisningen tager udgangspunkt i principper om aktiv læring, hvor eleverne får mulighed for at møde nogle af rettens aktører og selv prøve at gennemføre en fiktiv retssag.

Læs mere på gymnasie.kenddinret.dk, hvor lærere kan hente vejledning og materialer til undervisningen, herunder artikler, video, quiz og opgaver.

Lav en aftale
Retten kan tidligst tilbyde nogle forløb om "Retssystemet og kriminalitet" til efteråret 2019.

Send en mail til Administrationen i Københavns Byret - adm.kbh@domstol.dk for nærmere oplysning.

Folkeskolens 8. og 9. klasse
Domstolene lancerede i 2012 et website om retssystemet i Danmark, som er beregnet til undervisning i samfundsfag i folkeskolens 8. og 9. klasse.
Materialet er et website folkeskole.kenddinret.dk med videoer og animationer fordelt på tre områder: rettens arbejde, retssystemet og retsstaten. Derudover finders der et udskriftsvenligt opslagsværk, Retslex, en quiz samt en række debatspørgsmål og opgaver.
Websitet indeholder også en lærervejledning med inspiration til et spændende og lærerigt undervisningsforløb. Materialet kan også bruges i historieundervisning.

Se her artikel om rollespil i Københavns Byret.

Ordensreglement og sikkerhed

I Retten i Svendborg kommer mennesker med mange forskellige ærinder. Her skal være trygt at komme og rolige forhold, så det er nødvendigt, at alle overholder ordensreglementet for ophold i og omkring retsbygningen.

 • Det er kun personer, der har ærinde, fx er indkaldt til retsmøde eller er tilhørere, der må opholde sig i retsbygningen
 • Det er ikke tilladt at bære synlige rygmærker og lignende
 • Ophold skal ske i god ro og orden
 • Rygning er ikke tilladt
 • Det er ikke tilladt at medbringe nogen form for alkohol
 • Det er ikke tilladt at fotografere eller optage lyd uden rettens tilladelse
 • Det er tilladt at bruge mobiltelefoner i rettens information og ventearealer, når det sker hensynsfuldt. Mobiltelefoner skal altid være på lydløs
 • Mobiltelefoner skal være slukket i retssalene
 • Personer, der opholder sig i rettens bygninger, skal følge anvisninger fra rettens personale
 • Det er ikke tilladt at medbringe dyr uden tilladelse
 • Børn under 15 år har ikke adgang til retsmøder uden dommerens tilladelse

Overtrædelse af ordensreglementet kan medføre bortvisning og evt. politianmeldelse og bøde.

Sikkerhed i retten

Der er normalt ikke adgangskontrol ved Retten i Svendborg. I særlige tilfælde kan retten dog beslutte at indføre midlertidig adgangskontrol. Retten bruger videoovervågning i retsbygningen og på udendørsarealerne. Besøgende ved Retten i Svendborg skal rette sig efter anvisninger fra retsbetjentene og rettens øvrige personale.

Wi-fi og teknik i retten

Der er 2 Wi-Fi-netværk i Københavns Byret, som kan benyttes af rettens brugere.

Domguest: Alle brugere kan i Københavns Byret oprette et 8 timers login til et ikke sikret wi-fi-netværk. Vejledningen kan hentes her.

Domprof: Københavns tildeler og opretter adgang for rettens faste brugere, fx anklagere og advokater. En adgang til det sikrede netværk gælder ca. et år. En bruger kan benytte samme adgang på op til 3 enheder.

Sådan får du adgang til domprof: De faste brugere af retten, der ønsker adgang til domprof skal sende en mail til kobenhavn@domstol.dk  hvor du oplyser navn og e-mail. I emnefeltet skrives; Opret DomProf bruger.

Når du er oprettet, får du automatisk en mail med adgangskode. Denne adgangskode skal du medbringe, når du kommer til retten og tilkobler dig domprof.

Sådan logger du på domprof via smartphone:

For iPhone:
• Vælg Indstillinger
• Vælg Wi-Fi
• Vælg netværket domprof og indtast brugernavn (din e-mailadresse)
• Indtast den adgangskode, du fik tilsendt på mail
• Godkend

For Android-telefoner:
• Vælg Apps
• Vælg Indstillinger
• Vælg Forbindelse
• Vælg Wi-Fi
• Vælg Domprof
• Fase 2 godkendelse: Vælg Ingen
• CA-certifikat: Vælg Valider ikke (eller bekræft ikke)
• Du skal nu scrolle lidt ned i billedet
• Identitet: Tast her brugernavnet (din e-mailadresse)
• Anonym identitet: Spring dette felt over
• Under adgangskode, indtast den adgangskode, du fik tilsendt på mail.
• Tilslut

Ældre mobile enheder eller bærbare pc´ere kan ikke få adgang til domprof, da domprof kører på 5 Ghz.

Vi gør opmærksom på, at der foretages logning. Det vil derfor være muligt at spore alle aktiviteter, hvis adgangen misbruges til kriminelle aktiviteter. Anvendelsen af computere og internet må dog ikke forstyrre det, der foregår i retten. Dommeren eller mødelederen kan derfor altid bede om, at du ophører med anvendelsen, hvis det forstyrrer. 

AV-udstyr

AV-udstyret kan bruges til at vise digitalt bilagsmateriale som fotos, videoer, skitser og dokumenter i øvrigt.
Via storskærm eller projektor kan materialet vises for både retten, parterne og tilhørerne samtidigt.

Vedr. adapter

Københavns Byrets AV-retssale bruger HDMI som standard.
Har din bærbare eller tablet anden indgang, skal du selv medbringe adapter.

Scan til pdf

Bilag skal være scannet til pdf med tekstgenkendelse (OCR). Bilagets forside og indholdsfortegnelse skal være med i bilagsnummereringen. Bilagsmaterialet skal opdeles i følgende sideinterval: 1-100, 101-200, 201-300 eller 1-1000, 1001-2000, 2001-3000. Alternativt kan bilagene scannes som ét stort dokument. Det afhænger dog af størrelsen på filen. Hvis filen bliver for stor, er den for svær at håndtere under afviklingen af retssagen. Vær opmærksom på, at bilagene ikke scannes i foto-kvalitet.

Advokater

Find generel information om retssager og advokater ved at trykke på linket "Sådan gør du" øverst på siden.

Beneficerede advokater:
Det vil sige advokater, som retten kan beskikke som forsvarere i straffesager eller for parter i civile sager, der har fri proces.
Se listen her.

Retshjælpsadvokater:
Her kan du finde en fortegnelse over advokater i Københavns Byrets retskreds, der yder offentlig retshjælp.
Se listen her.

Autoriserede bobestyrer:
Følgende advokater er autoiserede som bobestyrere ved Københavns Byret.
Se listen her.

Autoriserede bobehandlere:
Følgende advokater er autoriserede som bobehandlere i ægtefælleskifter ved Københavns Byret.
Se listen her.

Domsmænd/Nævninge

Her findes vejledning til dig, der er domsmand/nævning i Københavns Byret

Københavns Byret har pt. tilknyttet 1.200 domsmænd, der medvirker i visse straffesager.

Domsmænd og nævninger medvirker i straffesager, hvor der bliver spørgsmål om idømmelse af fængselsstraf, eller som i øvrigt skønnes at være af særlig indgribende betydning for tiltalte eller af særlig offentlig interesse. Domsmænd medvirker dog ikke i tilståelsessager. Visse almindeligt forekommende straffesager, der kan medføre fængselsstraf, behandles også uden domsmænd. Dette gælder f.eks. langt de fleste sager om spirituskørsel.

Københavns Byret har udfærdiget en orientering for domsmænd og nævninger vedrørende behandlingen af straffesager i byretten. Orienteringen, som du opfordres til at læse, findes her.

Domstolsstyrelsen har udarbejdet en generel vejledning til domsmænd og nævninger. Formålet med vejledningen er at orientere dig om, hvad der foregår i de sager, hvor der medvirker lægdommere, og i den forbindelse især at gøre dig bekendt med, hvilke opgaver der er pålagt dig som lægdommer, når forhandlingerne i retssalen er afsluttet. Vejledningen kan du læse her.

Nærmere oplysninger om hvordan lægdommere bliver udtaget, finder du her.

I Københavns Byret bliver domsmænd/nævninge bedt om at møde ca. 10 minutter inden hovedforhandlingen begynder. Domsmændene/nævningene skal møde uden for det retslokale, hvor sagen skal behandles. Den juridiske dommer møder domsmændene/nævningene og afholder et kort møde med dem. Den juridiske dommer orienterer under mødet domsmændene/nævningene om navnet på tiltalte, anklageren, forsvareren og vidnerne samt de personer, som forbrydelsen er gået ud over. Det skyldes, at domsmændene/nævningene – på samme måde som den/de juridiske dommer(e) – kan være inhabile og derfor ikke må deltage i behandlingen af sagen. En domsmand/nævning kan ikke medvirke, hvis vedkommende f.eks. er personligt interesseret i sagens udfald, eller hvis vedkommende selv eller vedkommendes nærmeste er tiltalt, vidne eller forurettet i sagen.

Det er vigtigt, at den samlede ret optræder og fremtræder med respekt og værdighed. Af hensyn hertil har Københavns Byret bl.a. vedtaget en beklædningspolitik, der indebærer, at byrettens medarbejdere/ansatte ikke går alt for afslappet påklædt, når de er i retssalen. Dette gælder også domsmænd og nævninge. Rettens medlemmer skal endvidere hele tiden optræde neutralt. Det er derfor vigtigt, at man ikke undervejs til og fra retssalen eller under selve sagens behandling på nogen måde giver sin mening eller holdning til kende.

I Københavns Byret på Domhuset findes en Frokostcafé, hvor der er adgang for personalet og brugere af byretten herunder domsmænd og nævninge. I caféen kan købes kaffe, te, sodavand, smørrebrød og varme retter m.v. til rimelige priser.

Københavns Byret afholder hver 4. år et særligt vejledningsmøde for domsmænd, der er optaget på domsmandslisten for Københavns Byret. Oplysning om næste vejledningsmøde kan fås i Info-centeret på tlf.nr. 99 68 70 40.

Se artikel om rekruttering af lægdommere pr. 1. januar 2020

Sidst opdateret: 20. september 2019