Københavns Byret

Københavns Byret

Hvis du skal bruge notarens underskrift, skal du bestille tid i vores online-booking. Notaren kan dog komme ud til dig personligt, hvis du fx på grund af sygdom ikke kan komme til retten.

Hos Københavns Byrets notarkontor kan du få bekræftet testamenter og andre dokumenter i forbindelse med en notarforretning.

Notarkontoret er beliggende på adressen Hestemøllestræde 6, 1464 København K.

Notarforretninger foretages i rettens åbningstid.

Du kan bestille tid hos notaren online ved at klikke på linket til højre.

Du kan også via linket aflyse en tid, som du har bestilt online.

Udkørende notarforretninger foretages kun i egen retskreds og der må påregnes kørselsgodtgørelse (f.eks. taxa) til notaren. 

Skal du have foretaget en udkørende notarforretning, en boksåbning, en vekselprotest eller en lodtrækning kontakter du i stedet retten, da online tidsbestilling ikke kan anvendes.

Notarpåtegninger kan foretages på dansk, engelsk og tysk. 

Gebyrer

Testamente 

300,00 kr.

Dokument med underskrift

300,00 kr.

Bekræftelse af kopi

100,00 kr. 

Lodtrækning

500,00 kr. pr. påbegyndt time. 

Åbning af bankbokse

300,00 kr. pr. boks

Kørsel

300,00 kr. (Dragør 400 kr.) 

Betaling kan ske kontant, med Dankort eller på Mobilepay.


Ved underskrift af testamenter medbringes

 • Legitimation - i form af pas, kørekort eller anden offentlig billedlegitimation. Hvis du ikke har den nævnte legitimation, så kontakt retten inden du bestiller en tid, så I kan tale om, hvad der kan accepteres som legitimation.

 • Testamentet medbringes i 2 enslydende eksemplarer (vær opmærksom på, at testamentet ikke må være underskrevet hjemmefra.)
  Retten kan ikke hjælpe med at udarbejde testamenter.

 • Genpartsformularforsiden. 
  Husk at genpartsformularforsiden skal være den autoriserede blanketforside, der kan hentes ved at klikke
  her. Forsiden skal udfyldes enten på pc eller med letlæselig håndskrift.
  OBS! Da alle kopier af testamenter skal scannes ind for at blive indberettet til Centralregistreret for Testamenter på www.tinglysning.dk 
  vil det være en stor hjælp for notaren, hvis kopien af testamentet ikke er kopieret på begge sider af papiret, og ikke er hæftet på forhånd.

Ved bekræftelse af underskrift, evt. efter underskriftsprøve(virksomhed) medbringes

 • Legitimation - i form af pas eller kørekort.
 • Nyere tegningsudskrift fra Erhvervsstyrelsen.

Ved bekræftelse af fotokopier medbringes 

 • Det eller de originale dokumenter


Udkørende notarforretninger

Hvis du er meget syg eller det på anden måde er umuligt for dig at komme frem til notaren, kan du ringe til notaren i den retskreds, hvor du bor, og høre om notaren kan komme til dig i stedet. Hvis du er indlagt på hospitalet, kan du få notaren fra den retskreds, hvor hospitalet ligger, til at komme til hospitalet.

Notaren kører ud efter aftale indenfor rettens åbningstid

Du skal betale notarens transport.


Lodtrækninger

Notaren kan foretage lodtrækninger. Der kan være tale om lodtrækning i forbindelse med lotterier eller mellem private, f.eks. arvinger.

Retsafgiften er 500 kr. pr. påbegyndt time.

 • Anmodning om lodtrækning sendes til notarkontoret vedlagt:
  tilladelse fra Spillemyndigheden
 • et prøveeksemplar af lodsedlen
 • en gevinstliste

Alle lodtrækninger vedrørende lotterier foretages i dag elektronisk.

Notarkontoret sender som udgangspunkt alle lodtrækninger til foretagelse ved Tinglysningsretten i Hobro. Det er derfor vigtigt, at lodtrækninger fremsendes til notaren i god tid – senest 3 uger – før udtrækningsresultatet skal anvendes.

Som en undtagelse til det ovenfor nævnte kan Københavns Byret i visse tilfælde foretage trækninger på Vare- og Landbrugslotteriernes godkendte elektroniske lodtrækningssystem, der er installeret hos Københavns Byret. Københavns Byret kan således foretage trækning på dette lodtrækningssystem, hvis ansøgeren udover de nævnte bilag vedlægger en tilladelse fra Vare- og Landbrugslotterierne til at foretage trækningen på systemet. Vare- og Landbrugslotterierne kan kontaktes på info@varelotteriet.dk tlf. 3929 6088 att.: Iris Väisänen vedrørende tilladelse til at benytte deres lodtrækningssystem.”


Boksforretninger

Ved boksforretninger kontaktes retten via mail til: notar.kbh@domstol.dk

Mailen skal indeholde:

      Lejekontrakt på boksene

      Oplysning er om boksnumre

      Rykkerskrivelser m.v.  

          Forretningsbetingelser for boksleje

 

Det skal du gøre ved fremtidfuldmagt

Hvis du vil lave en fremtidsfuldmagt, skal du først oprette fremtidsfuldmagten på Tinglysningsrettens selvbetjeningsside. Du skal bruge NemID for at logge ind. Hvis du er fritaget for digital kommunikation med det offentlige, skal du i stedet henvende dig til et af landets familieretshuse, hvor du så kan oprette din fremtidsfuldmagt.
Gå til Tinglysningsrettens selvbetjeningsside
Se oversigt over landets familieretshuse

En digital fremtidsfuldmagt er først gyldig, når den er påtegnet af notaren. Du skal huske at notere referencenummeret fra Tinglysningsrettens selvbetjeningsside. Det skal notaren bruge sammen med din billedlegitimation.

Du kan læse mere om fremtidsfuldmagter på Familieretshusets hjemmeside.
Læs mere om fremtidfuldmagter hos Familieretshuset

Sidst opdateret: 19. september 2019