Københavns Byret

Københavns Byret

Her kan du finde alle kontaktoplysninger til de enkelte afdelinger i Københavns Byret.

Kontakt rettens afdelinger

Telefonnummer og mail til alle rettens afdelinger

Åben for personlige og telefoniske henvendelser:
mandag-fredag kl. 8.30 - 15.00.

Tlf.: 99 68 70 00

E-mail: kobenhavn@domstol.dk

Post til Københavns Byret:
Post til Københavns Byret adresseres til de pågældende afdelingers og sektioners postadresser. Post til sektion 3 og 4 adresseres dog til Domhuset.

Klik på adresserne for at få vist kort

Infocenteret:
Domhuset, Nytorv 25, st.
1450 København K

Telefon: 99 68 70 40
E-mail: info.kbh@domstol.dk

Regnskabsafdelingen:
Hestemøllestræde 6, 3. sal
1464 København K

Telefon: 99 68 70 30
EAN: 5798000161252
SE-nr.: 21240214
E-mail:  kasse.kbh@domstol.dk

Skifteafdelingen:
Hestemøllestræde 6
1464 København K

Telefon: 99 68 73 40
E-mail: skifte.kbh@domstol.dk

Notarialkontoret:
Hestemøllestræde 6
1464 København K

Online tidsbestilling
E-mail: notar.kbh@domstol.dk

Familieretten:
Hestemølllestræde 6
1464 København K

Telefon: 99 68 70 89
E-mail: familie.kbh@domstol.dk

Fogedafdelingen:
Mødelokale 1-6
Hestemøllestræde 6
1464 København K

Telefon 99 68 73 00
E-mail:  foged.kbh@domstol.dk

Politifremstillinger:
Hestemølllestræde 6
1464 København K

Telefon: 99 68 73 15
E-mail:  foged.kbh@domstol.dk

Tvangsauktionsafdelingen:
Mødelokale 11
Hestemøllestræde 6
1464 København K

Telefon 99 68 73 30
E-mail: tvang.kbh@domstol.dk

Administrationsafdelingen:
Domhuset, Nytorv 25, 1. sal
1450 København K

Telefon: 99 68 70 10
E-mail: adm.kbh@domstol.dk

Udskriftskontoret (anmodning om aktindsigt)
Domhuset, Nytorv 25
1450 København K

Telefon: 99 68 70 51
E-mail: udskr.kbh@domstol.dk


Retsafdelingerne:

Sektion 1
Retssal 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8 og 9
Afdeling 1 (straffesager), 1A, 2A, 3A, 4B, 5B, 6B, 7C, 8C, 9C og 10S
Domhuset, Nytorv 25
1450 København K

Tlf: 99 68 71 00
E-mail: sektion1.kbh@domstol.dk

Sektion 2
Retssal 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 21 og 60. Retssal 60 er beliggende Nytorv 27, porten.
Afdeling 2 (straffesager), 12A, 13A, 14A, 15B, 16B, 17B, 18C, 19C, 20S, 21C og 22D
Domhuset, Nytorv 25
1450 København K

Tlf: 99 68 71 50
E-mail: sektion2.kbh@domstol.dk

Sektion 3
Retssal 23, 24, 26, 27, 28, 29, 31 og 32
Afdeling 3 (straffesager), 23A, 24A, 25A, 26B, 27B, 28B, 29C, 30S, 31C, 32C og 33D
Annekset
Slutterigade 1
1461 København K

Post skal sendes til Domhuset, Nytorv 25, 1450 København K.
Tlf: 99 68 72 00
E-mail: sektion3.kbh@domstol.dk 

Sektion 4
Retssal 36, 37, 38, 39, 41 og 42 alle beliggende på Frederiksberggade 1, 1459 København K.
Retssal 11, Domhuset Nytorv 25, 1450 København K. 
Mødelokale 10, Hestemøllestræde 6,  1464 København K.
Afdeling 4 (straffesager), 36A, 37A, 38A, 39B, 40S, 41B, 42B, 43C 44C, 45C og 46D
Frederiksberggade 1
1459 København K

Post skal sendes til Domhuset, Nytorv 25, 1450 København K.
Tlf: 99 68 72 50
E-mail: sektion4.kbh@domstol.dk


Afdeling 50S
Domhuset, Nytorv 25
1450 København K

Tlf: 99 68 71 17
E-mail: fly.kbh@domstol.dk

Afdeling 80
Retssal 81
Hestemøllestræde 6
1464 København K

Tlf: 99 68 70 39
E-mail: afd80.kbh@domstol.dk

Retssal 70
Annekset
Slutterigade 1
1461 København K


Retssal 71 "Kendelsesafdelingen"
Annekset
Slutterigade 1
1461 København K
´


Retssal 80
Hestemøllestræde 6
1464 København K


Dommervagten
Slutterigade 1
1461 København K


Indlevering af processkrifter eller andet materiale

Meddelelser og processkrifter, der sendes til Københavns Byret pr. post eller indleveres til Byretten, anses for modtaget den pågældende dag, hvis materialet modtages inden for åbningstiden.

Materiale der modtages efter kl. 15.00, vil blive anset for modtaget den næste dag, hvor Byretten har åbent.

Meddelelser og processkrifter, der sendes til Byretten digitalt, anses for at være kommet frem til Byretten på det tidspunkt, hvor Byretten er i stand til at behandle eller læse meddelelsen. Det er uden betydning, om tidspunktet er uden for den almindelige kontortid.

Civile sager

Københavns Byret har den 20. november 2017 taget det nye Civilsystem i brug. Det betyder, at fra den 20. november 2017 skal anlæggelse af alle civile sager ved Københavns Byret ske via minretssag.dk. Alle dokumenter i sagen kan herefter ikke fremsendes til retten på anden måde end via minretssag.dk, medmindre parten er fritaget fra at anvende minretssag.dk.

Andre sager

Hvis en civil sag er fritaget for at bruge minretssag.dk, eller hvis der er tale om andre sagstyper end civile sager, fx en straffesag, et betalingspåkrav, en fogedsag eller en skiftesag, kan processkrifter og dokumenter fremsendes digitalt ved anvendelse af følgende retningslinjer: Retningslinjer for brug af e-mail

Mail (sikker)

Det vil ofte være nemmest at kontakte os pr. mail - se alle mailadresser nedenfor. Det er bedst at kontakte rettens enkelte afdelinger direkte, hvis du ved hvilken afdeling, der har med din sag at gøre.
Hvis du har et sagsnummer, skal du skrive sagsnummeret i emnefeltet på din mail.

Sikker mail

Almindelige mails er ikke sikre, så hvis du skal sende følsomt materiale, er det en god idé at sende via borger.dk. På borger.dk skal du logge ind med dit NemID og vælge "Digital post". Når du vælger "Skriv ny post", kan du finde Københavns Byrets forskellige afdelinger under kategorien Offentlige myndigheder/Stat -> Danmarks Domstole -> Københavns Byret
Gå til borger.dk

Virksomheder kan med en certifikatløsning sende og modtage sikker digital post via Københavns Byrets officielle mailadresser. Certifikatet til at kryptere og underskrive digital korrespondance med retten, så kun du og retten kan læse den, kan du finde på Nets' hjemmeside.

Sikker e-mail
Københavns Byret kan modtage sikker e-mail på nedenstående e-mail-adresser:

Afdeling: E-mail adresse:
Københavns Byret kobenhavn@domstol.dk
Administrationen adm.kbh@domstol.dk
Infocenter info.kbh@domstol.dk
Afdeling 80 afd80.kbh@domstol.dk
Afdeling 50S fly.kbh@domstol.dk
Regnskabsafdelingen kasse.kbh@domstol.dk
Sektion 1 sektion1.kbh@domstol.dk
Sektion 2 sektion2.kbh@domstol.dk
Sektion 3 sektion3.kbh@domstol.dk
Sektion 4 sektion4.kbh@domstol.dk
Fogedretten foged.kbh@domstol.dk
Tvangsauktioner tvang.kbh@domstol.dk
Familieretten familie.kbh@domstol.dk
Skifteretten skifte.kbh@domstol.dk
Notar notar.kbh@domstol.dk
IT-afdelingen it.kbh@domstol.dk

E-mail til disse adresser vil altid blive håndteret samme dag som de modtages, dog ikke på rettens lukkede dage.

Retningslinjer for brug af e-mail ved Danmarks Domstole

Danmarks Domstole vil ensarte brugen af e-mail i takt med, at flere kan modtage og sende sikker digital post og har derfor med virkning fra 1. oktober 2013 vedtaget fælles retningslinjer for, hvilke dokumenter og henvendelser retten kan og bør modtage og sende pr. e-mail.

Læs mere om retningslinjerne på Domstolsstyrelsens hjemmeside.

Hvad skal din e-mail indeholde

Henvendelser bedes indeholde tydelig angivelse af emne, samt rettens sagsnummer. Rettens sagsnummer kan du finde på alle breve fra retten på første side i øverste højre hjørne.

Vedhæftede filer

Retten kan umiddelbart håndtere Microsoft konvertible formater som for eksempel Word, PDF og Excel.

Billed- og lydfiler skal dog sendes med sikker e-mail.

Ophævelse af underskriftskravet

Pr. 1. januar 2015 trådte nye regler i kraft om brug af e-mail ved indsendelse af stævinger, processkrifter m.v. Se retningslinjerne her

Send sikker digital post

Når du sender en almindelig e-mail, kan det betragtes som at sende et åbent postkort med posten. Der er risiko for, at andre læser mailen.

Vil du sende en e-mail til retten, der indeholder fortrolige og/eller følsomme personoplysninger, skal du sende e-mailen sikkert, så andre ikke kan læse indholdet. Personfølsomme oplysninger er f.eks. information om CPR-nr., strafbare forhold samt væsentlige sociale problemer.

Den digitale postkasse (e-Boks):

Du kan sende en e-mail sikkert til retten fra din digitale postkasse via din e-Boks – enten fra e-boks.dk, borger.dk eller virk.dk. Det er gratis at oprette en digital postkasse.

Hjælp og vejledning til at sende mails via din digitale postkasse (e-Boks) finder du her:

Ønsker du som professionel bruger at kommunikere med retten via sikker e-mail (certifikatløsningen), kan det ske til de afdelingsmailadresser, du finder øverst på siden.

Du skal så vidt muligt sende din e-mail direkte til den relevante afdelings mailboks. Er du i tvivl, kan du sende e-mailen til rettens hovedmail.

Har du ikke installeret det rette certifikat, kan du ikke sende sikre mails til de ovennævnte e-mail-adresser.

Yderligere information kan findes på www.domstol.dk eller ved at følge dette link.

Læs mere om, hvordan du installerer signatur og downloader rettens certifikater her.

Pressekontakt

Pressekontaktdommer

Jens Bech Stausbøll

Telefon: 20 24 21 76 

E-mail: jesa@domstol.dk

Konkrete afgørelser og retspraksis

Præsident 

Søren Axelsen

Telefon: 99 68 70 15

E-mail: adm.kbh@domstol.dk

Generelle bemærkninger, baggrund og statistik

Administrationschef 

Michael Villemoes Larsen

Telefon: 99 68 70 12

E-mail: mvl@domstol.dk

Baggrund og statistik

Uden for normal åbningstid kan der rettes henvendelse til ovenstående pressekontaktdommer på det angivne nummer.

Se også "Genveje til dig der er ... Journalist"

Er du i tvivl om, hvem du skal kontakte?

Jeg er blevet syg og kan ikke møde op i retten

Hvis du bliver syg, så du ikke kan møde i retten, skal du straks kontakte retten.

Retten kan forlange, at du indsender en lægeerklæring.

Det er vigtigt at din læge benytter Domstolsstyrelsens blanket til lægeerklæring.

Gå til lægeerklæring

Du skal selv medbringe blanketten til din læge, og du må forvente, at dommeren kun vil acceptere lægeerklæringen, hvis den er udstedt efter en personlig konsultation hos din læge.

Du skal selv betale udgifterne til din læge.

Retten skal have lægeerklæringen senest syv dage efter, at du har meldt afbud på grund af sygdom.

Hvem kontakter jeg angående skolebesøg i retten?

Alle retsmøder er som udgangspunkt åbne for offentligheden, og medmindre dommeren har bestemt andet, kan enhver således overvære et retsmøde.

Hvis du underviser i samfundsforhold, herunder i hvordan domstolene fungerer, er det en god ide at tage klassen med i retten, så I kan se, hvordan retssager behandles i det virkelige liv.

Skoleklasser
Skoleklasser kan overvære retsmøder. Nogle af vores retssale er imidlertid ikke egnede til, at en hel klasse kan overvære et retsmøde. Vi anbefaler, at klassens lærer kontakter os, hvis en klasse ønsker at overvære et retsmøde. Det giver også mulighed for at tale med en af vores medarbejdere om, hvilke sager der kunne have særlig interesse for eleverne.

Alt i retten foregår mundtligt. Det betyder, at tilhørerne nemt kan følge med i, hvad der foregår.

For god ordens skyld skal vi oplyse, at dommeren kan bestemme, at et retsmøde ikke må overværes af personer under 15 år.

Du kan klikke på retslister her og se hvilke sager, der er berammet i denne og næste uge.

Retsmøder kan aflyses med kort varsel. Det anbefales at ringe til retten samme dag, hvor retsmødet finder sted, for at sikre at retsmødet ikke er udsat eller aflyst.

Kontakt retten og aftal det praktiske
Pladsen i retssalen er begrænset. Hvis du kommer med en hel skoleklasse, bør du af praktiske grunde lave en aftale på forhånd.

Du kan samtidig få at vide, hvornår der bliver behandlet en straffesag, som dine elever kan have udbytte af at overvære. En egnet sag vil normalt vare en halv dag og dreje sig om vold, hærværk eller tyveri. Disse sager planlægges ikke langt ud i fremtiden, og vi har bedst kendskab til konkrete sager og tidspunkter de kommende 2-12 uger.

Kontakt byrettens Information på Domhuset på tlf. 99 68 70 61 eller info.kbh@domstol.dk for nærmere oplysninger.

Generelle retningslinjer for tilhørere
Det er vigtigt, at tilhørere viser både retten og de involverede parter respekt.

Der gælder nogle skrevne- og uskrevne regler om hvordan tilhørere skal opføre sig i en retssal:

  • Det er ikke tilladt at medbringe mad eller drikkevarer i retssalene
  • Der er rygeforbud i alle rettens bygninger
  • Mobiltelefoner skal være slukket

Tilhørere skal forholde sig i fuldstændig ro og må ikke forstyrre retssagen. Man må ikke hviske, snakke, afbryde eller kommentere det, der foregår under sagen.

Når dommeren og eventuelle domsmænd går ind og ud af retssalen, samt når der afsiges dom, skal tilhørerne rejse sig op.

Læs mere om straffesager her.

Kenddinret.dk

Gymnasier
Kenddinret.dk er domstolenes læringsunivers, hvor du finder forløb og materialer til undervisning om det danske retssystem. Alt tilgængeligt materiale er gratis og kan frit benyttes til undervisning.

Undervisningen tager udgangspunkt i principper om aktiv læring, hvor eleverne får mulighed for at møde nogle af rettens aktører og selv prøve at gennemføre en fiktiv retssag.

Læs mere på gymnasie.kenddinret.dk, hvor lærere kan hente vejledning og materialer til undervisningen, herunder artikler, video, quiz og opgaver.

Lav en aftale
Retten kan tidligst tilbyde nogle forløb om "Retssystemet og kriminalitet" til efteråret 2019.

Send en mail til Administrationen i Københavns Byret - adm.kbh@domstol.dk for nærmere oplysning.

Folkeskolens 8. og 9. klasse
Domstolene lancerede i 2012 et website om retssystemet i Danmark, som er beregnet til undervisning i samfundsfag i folkeskolens 8. og 9. klasse.
Materialet er et website folkeskole.kenddinret.dk med videoer og animationer fordelt på tre områder: rettens arbejde, retssystemet og retsstaten. Derudover finders der et udskriftsvenligt opslagsværk, Retslex, en quiz samt en række debatspørgsmål og opgaver.
Websitet indeholder også en lærervejledning med inspiration til et spændende og lærerigt undervisningsforløb. Materialet kan også bruges i historieundervisning.

Se her artikel om rollespil i Københavns Byret.

Jeg har brug for hjælp til minretssag.dk

Hvis du har brug for hjælp til minretssag.dk, kan du prøve at finde svar på dine spørgsmål i vejledningsmaterialet.   

Gå til vejledninger vedrørende minretssag.dk

Hvis du ikke finder svar, her kan du kontakte den afdeling, hvor den konkrete sag skal behandles. 

Sidst opdateret: 24. september 2019