Københavns Byret

21

Retslister

Her kan du læse retslisterne for de kommende retssager og tvangsauktioner ved Københavns Byret.

Praktiske forhold

Her kan du finde informationer om parkering og adgangsforhold, forplejning, bankoplysninger, wi-fi og lignende.

Rådgivning

Københavns Byret tilbyder ikke juridisk rådgivning. Vi har lavet en oversigt over andre rådgivningsmuligheder inden for rettens geografiske område.

Flysager

Her gives en række oplysninger og værktøjer til brug for parter og deres repræsentanter i flysager.

Notarbooking

Notaren bekræfter underskrifter på testamenter og andre juridiske papirer, fx fremtidsfuldmagter.

Blanketter

Se den samlede liste over blanketter og vejledninger fra Danmarks Domstole. Udfyldte blanketter skal typisk afleveres til den lokale byret.

Kontakt og åbningstider

Adresse

Københavns Byret
Domhuset
Nytorv 
DK-1450 København K

Telefon: 99 68 70 00

Åbningstider

Mandag til fredag 08.30-15.00.

Retten har lukket på helligdage, fredag efter Kr. Himmelfartsdag, Grundlovsdag samt den 24. og 31. december.

Kontakt

Aktuelt / Nyheder

Nyheder / Aktuelt

Mere information om dine handlemuligheder

Her kan du få mere information om, hvad du skal gøre i forbindelse med fx dødsfald i familien, skilsmisse, bodeling, gældssanering eller andet. Du kan også læse mere om, hvordan man anlægger en civil retssag, og om hvilke typer sager du som borger eller virksomhed i Danmark har mulighed for at anlægge mod andre borgere eller virksomheder.

Se alle emner