Retten i Horsens

Retten i Horsens

Her kan du finde alle kontaktoplysninger til de enkelte afdelinger i Retten i Horsens.

Kontakt rettens afdelinger

Mailadresser til alle rettens afdelinger

Kontakt til rettens afdelinger

Mailadresser:

Administrationen: adm.hrs@domstol.dk

Familieretten: familie.hrs@domstol.dk

Fogedretten: foged.hrs@domstol.dk

Fællessekretariatet: faelles.hrs@domstol.dk

Retssekretariatet: ret.hrs@domstol.dk

Skifteretten: skifte.hrs@domstol.dk

Notar: notar.hrs@domstol.dk

 

 

Er du i tvivl om, hvem du skal kontakte?

Jeg er blevet syg og kan ikke møde op i retten

Hvis du bliver syg, så du ikke kan møde i retten, skal du straks kontakte retten.
Retten kan forlange, at du indsender en lægeerklæring.

Det er vigtigt at din læge benytter Domstolsstyrelsens blanket til lægeerklæring.

Gå til lægeerklæring

Du skal selv medbringe blanketten til din læge, og du må forvente, at dommeren kun vil acceptere lægeerklæringen, hvis den er udstedt efter en personlig konsultation hos din læge.

Du skal selv betale udgifterne til din læge.

Retten skal have lægeerklæringen senest syv dage efter, at du har meldt afbud på grund af sygdom.

Jeg har et spørgsmål til en specifik sag

Hvis du kender sagsnummeret på den sag, du henvender dig om, er det en stor hjælp, hvis du oplyser dette når du ringer eller skriver til os - gerne i emnefeltet på en mail.
Hvem kontakter jeg angående skolebesøg i retten?

Hvis du gerne vil arrangere et skolebesøg i retten kan du læse mere om, hvordan dette foregår.
Gå til besøg Retten i Horsens 

Kontakt afdelingsleder Christina M. Juhler for at aftale et besøg i Retten i Horsens.
Mail: cju@domstol.dk

Jeg har brug for hjælp til minretssag.dk

Hvis du har brug for hjælp til minretssag.dk, kan du prøve at finde svar på dine spørgsmål i vejledningsmaterialet.   

Gå til minretssag.dk

Hvis du ikke finder svar her,  kan du kontakte den afdeling, hvor den konkrete sag skal behandles. 

Kontaktoplysninger til journalister

Pressekontakter i Retten i Horsens

Mange journalister kontakter Retten i Horsens, fordi de ønsker mere viden om det danske retssystem eller mere viden om en specifik sag eller dom.

Her får du et overblik over, hvem du skal kontakte med dine spørgsmål.

Pressekontaktdommer


Har du spørgsmål, der vedrører rettens afgørelser eller spørgsmål om retspraksis generelt, kan du kontakte pressekontaktdommer:
retspræsident Trine Poulsen på adm.hrs@domstol.dk eller tlf. 76254500.

Gå til den samlede liste over pressekontaktdommere i Danmarks Domstole

 

Spørgsmål om rettens forhold, statistikker om sagsantal og lignende, kan rettes til:

Administrationschef Mette Carl på tlf. 76254503
Mail:metth@domstol.dk

Grundlovsforhør

Spørgsmål om, hvornår der holdes grundlovsforhør, kan rettes til retsafdelingen på ret.hrs@domstol.dk.


Journalisters ret til aktindsigt

Der findes særlige regler, der giver journalister en udvidet adgang til at få aktindsigt i domme og retsbøger. Dette forudsætter, at journalisten kan komme med oplysninger om sagen, i en grad at den kan identificeres og findes frem. 

Anmodninger om aktindsigt skal sendes til horsens@domstol.dk.

Læs mere om aktindsigt på fællessitet for Danmarks Domstole  

 

Presseoplysninger for Danmarks Domstole

Danmarks Domstole har samlet alle pressekontaktoplysninger samt relevante informationer om Danmarks Domstole til brug for journalister. Det gælder bl.a. tal og statistik for Danmarks Domstole, adgang til journalisternes ekstranet, oversigt over de seneste domsresuméer fra alle retter mm.  

Gå til presseinfo for Danmarks Domstole

Her kan du finde informationer om rettens afdelinger

Ledelsen

Her kan du se den daglige ledelse ved Retten i Horsens.

 • Retspræsident Trine Poulsen
 • Administrationschef Mette Hansen Carl

 

Administrationen

 • Administrationschef Mette Hansen Carl

E-mail: adm.hrs@domstol.dk

Fogedretten og Fællessekretariatet

 • Funktionschef Katrine Wittrup-Jensen
 • Afdelingsleder Gitte Møller
 • Stedfortræder Anja Mølgård

E-mail: foged.hrs@domstol.dk

E-mail: faelles.hrs@domstol.dk

Retssekretariatet

 • Funktionschef Per Graversen
 • Afdelingsleder Christina M. Juhler

E-mail: ret.hrs@domstol.dk

Skifteretten

 • Funktionschef Mia Grosen Skovbo
 • Afdelingsleder Trine Seiling Solgaard
 • Stedfortræder Marianne Jespersen

E-mail: skifte.hrs@domstol.dk

Familieretten

 • Funktionschef Mia Grosen Skovbo
 • Afdelingsleder Trine Seiling Solgaard

E-mail: familie.hrs@domstol.dk

Tinglysning

Tinglysning foregår hos Tinglysningsretten i Hobro.

Gå til Tinglysningens hjemmeside

Sidst opdateret: 17. september 2019