Retten i Horsens

Retten i Horsens

Her på siden kan du se, hvilken afdeling du skal have fat i i forbindelse med fx dødsfald, gældssanering eller hvis du har brug for hjælp til deling af en fællesformue.

Retten i Horsens har forskellige afdelinger, der håndterer fx arv, inkasso, samværssager og huslejetvister og meget andet. Der er en afdeling for skifteret, fogedret, familieret og boligret samt en retsafdeling, der behandler civile retssager og straffesager. 

Om dødsfald, arv og gældssanering

Det er afdelingen for skifteret, der tager sig af sager, hvor fx penge, værdier eller ejendele skal skifte ejer. Det kan være i forbindelse med dødsfald og arv, eller det kan være ved konkurs, hvor en person eller virksomhed ikke kan betale det, vedkommende skylder andre. Skifteretten tager sig også af ansøgninger og spørgsmål om gældssanering.

Gå til dødsfald og arv på den fælles side for Danmarks Domstole 
Gå til konkurs på den fælles side for Danmarks Domstole 
Gå til gældssanering på den fælles side for Danmarks Domstole

Om inkasso, gæld, tvang og udsættelse

Det er afdelingen for fogedret, der gennemtvinger krav mellem personer eller virksomheder. Ofte handler det om at få fastslået en gæld eller om at få værdier eller ting udleveret, hvis parterne ikke har overholdt deres aftaler. Fogedretten kan også blive inddraget og hjælpe med at sætte en lejer på gaden, hvis udlejer lovligt har opsagt lejer, og vedkommende nægter at flytte.

Fogedretten står også for tvangsauktioner og kan gøre udlæg i ejendele eller værdier. Ejendelene og værdierne kan blive beslaglagt og solgt på auktion, hvis man har gæld, som man ikke betaler eller afdrager som aftalt.

Gå til sager i fogedretten på den fælles side for Danmarks Domstole
Gå til tvangsauktioner på den fælles side for Danmarks Domstole 

Om forældremyndighed, samvær, bopæl og skilsmisse

Det er afdelingen for familieret, der tager sig af skilsmissesager samt sager om forældremyndighed, faderskab, bopæl og samvær med børn, hvor forældrene ikke kan blive enige. Familieretten sørger også for tvangsfuldbyrdelse, hvis en forælder ikke frivilligt vil udlevere et barn til samvær med den anden forælder.

Gå til sager i familieretten på den fælles side for Danmarks Domstole Om straffesager

Straffesager er sager om lovovertrædelser, som kan medføre straf i form af bøder eller fængsel. Det kan være overtrædelser af færdselsloven eller fx sager om vold eller drab. Hvis en person dømmes skyldig, beslutter retten også, hvilken straf der er rimelig.

Gå til straffesager på den fælles side for Danmarks Domstole


Om civile sager

Civile sager er retssager, hvor to parter – personer, myndigheder eller virksomheder – er uenige, og hvor den ene part ønsker, at retten skal tage stilling til og afgøre sagen/uenigheden.

Gå til civile retssager på den fælles side for Danmarks Domstole

Om lejemål og husleje

Det er afdelingen for boligret, der kan tage stilling til uenighed om lejeboliger og erhvervslejemål. Lejemålene skal være omfattet af lejeloven eller boligreguleringsloven eller af erhvervslejeloven. Uenighederne kan fx dreje sig om huslejens størrelse. Huslejesager skal altid først behandles i kommunens huslejenævn. Lykkes det ikke at nå til enighed her, kan Retten i Horsens´ boligret tage stilling til uenigheden.

Gå til sager i boligretten på den fælles side for Danmarks Domstole

Om konflikt og retsmægling

Retsmægling er et tilbud fra retten, hvor professionelle mæglere hjælper med at løse en konflikt uden dom. Det er først, når man har anlagt en civil sag, man kan modtage et tilbud om retsmægling.

Gå til retsmægling på den fælles side for Danmarks Domstole

Boligdommere

Boligdommere 1. juli 2017 til 30. juni 2021

H.D. Ejendomsrådgiver Flemming Mørk Pedersen, Aarhus V. Indstillet af Danske Udlejere

Ekstern interviewer Jørn Stiil Frederiksen, Horsens. Indstillet af Danske Udlejere

Administrator Pia Nørregaard Rasmussen, Horsens. Indstillet af Danske Udlejere

Direktør Hans Ole Danielsen, Skanderborg. Indstillet af Danske Udlejere

Malermester Lars Kasten Nielsen, Skanderborg. Indstillet af Danske Udlejere

Direktør Finn Damgaard, Skanderborg. Indstillet af Danske Udlejere

Ghassan M. Hassoun, Brabrand. Indstillet af BL- Danmarks Almene Boliger

Forretningsfører Torben Kristensen Krogh, Silkeborg. Indstillet af BL- Danmarks Almene Boliger

Efterlønsmodtager Knud Erik Helbo, Skanderborg. Indstillet af Danske Lejere

Chauffør Ivan Mathiasen, Skanderborg. Indstillet af Danske Lejere

Jurist Tine Storvang, Aarhus C. Indstillet af Danske Lejere

Specialanklager Thomas Steensen, Horsens. Indstillet af Lejernes Landsorganisation

Pensionist James Arbøl, Horsens. Indstillet af Lejernes Landsorganisation

Husassistent Gitte Larsen, Horsens. Indstillet af Lejernes Landsorganisation

Social- og sundhedshjælper Lisbeth Søe, Stouby. Indstillet af Lejernes Landsorganisation

Studerende Anne-Marie Clausen, Horsens. Indstillet af Lejernes Landsorganisation

Stævningsmænd ved retten

Her kan du se stævningsmænd ved Retten i Horsens

Henning Bækgaard

John Hansen

Jan Illum Hansen

Per Egeberg Nielsen

Jacob Jacobsen

Ib Olesen

Frede Lassen

Steen Ibsen

Kim Nielsen

Jan Juul Nørmark

Henning Poulsen

Heine Overgaard Pedersen

Sidst opdateret: 27. september 2019