Retten i Holbæk

Retten i Holbæk

Hvis du skal møde i Retten i Holbæk, kan du få brug for at kende til de praktiske forhold.

Retten i Holbæk består af en enkelt retsbygning. Hvis du skal møde personligt i retten, skal du henvende dig i receptionen. Receptionen ligger til venstre, når du er kommet indenfor. Nedenfor finder du flere praktiske informationer om Retten i Holbæk.

Åbningstider

Retten i Holbæk har åbent mandag til fredag kl. 08.30-15.00.

Retten er lukket på helligdage, på Grundlovsdag samt den 24. og 31. december.

Telefon og mail

Det vil ofte være nemmest at kontakte os pr. mail. Det er bedst at kontakte rettens enkelte afdelinger direkte, hvis du ved hvilken afdeling, der har med din sag at gøre.
Hvis du har et sagsnummer, skal du skrive sagsnummeret i emnefeltet på din mail.
Se kontaktoplysninger for Retten i Holbæk

Sikker mail

Almindelige mails er ikke sikre, så hvis du skal sende følsomt materiale, er det en god idé at sende via borger.dk.

På borger.dk skal du logge ind med dit NemID og vælge "Digital post". Når du vælger "Skriv ny post", kan du finde Retten i Holbæks forskellige afdelinger under kategorien Offentlige myndigheder/Stat → Danmarks Domstole → Retten i Holbæk.
Gå til borger.dk

Virksomheder kan med en certifikatløsning sende og modtage sikker digital post via Retten i Holbæks officielle mailadresser. Certifikatet til at kryptere og underskrive digital korrespondance med retten, så kun du og retten kan læse den, kan du finde på Nets' hjemmeside.

Notarbooking

Notarforretninger i Holbæk, Domhusstræde 1, 4300 Holbæk

Mandage kl. 9.00-12.00
Onsdage kl. 13.00-14.30 
Fredage kl. 9.00-12.00 

Tidsbestilling er nødvendig. Du kan tidsbestille via vores online bookingsystem eller ved at ringe til retten på 99 68 66 00. Betaling for notarforretninger i Holbæk kan ske kontant eller med dankort.

- Klik her for at bestille tid i Holbæk

Notarforretninger i Kalundborg (kun testamenter), Banegårdspladsen 1, 4400 Kalundborg

Der foretages notarforretninger vedrørende testamenter i Kalundborg den første onsdag i måneden.

Tidsbestilling er nødvendig. Du kan tidsbestille via vores online bookingsystem eller ved at ringe til retten på 99 68 66 00. Betaling for notarforretninger i Kalundborg skal ske kontant med aftalte penge.  

- Klik her for at bestille tid i Kalundborg

 

 

Bank, fakturering og betaling

Betaling af retsafgifter mv. skal indsættes på følgende registrerings- og kontonummer: 0216 - 4069 134 262. 

Husk at anføre sagsnummer eller anden oplysning, så sag og beløb kan identificeres.

Fakturering til Retten i Holbæk skal ske via elektronisk fakturering:
EAN-nr. 5798000161443

Retten kan modtage dankort og kontanter i receptionen.

Betaling til modpart

Hvis du skal betale en modpart - f.eks. i forbindelse med en fogedsag - skal du ikke indbetale pengene til rettens konto. Pengene skal indbetales direkte til din modpart i sagen eller evt. til modpartens advokat.

Transport, parkering og adgangsforhold

Der er parkeringskælder under retsbygningen. Der er endvidere en kommunal parkeringsplads ved siden af retsbygningen med indkørsel fra Havnevej.  

Retten er inden for gå-afstand (ca. 1,1 km) fra Holbæk Station. Nærmeste busstoppested er Brogade på Havnevej, hvor linje 228 og linje 504 standser.

Retsbygningen er handicapvenlig med gode adgangsforhold til både retslokaler og toiletter. På parkeringspladsen er der tæt på indgangen reserveret 1 plads til bil med handicapskilt, samt 1 plads i rettens parkeringskælder. Ved begge parkeringspladser er der elevatoradgange.

Ordensreglement og sikkerhed

I Retten i Holbæk kommer mennesker med mange forskellige ærinder. Her skal være rolige forhold, så det er nødvendigt, at alle overholder ordensreglementet for ophold i og omkring retsbygningen.

 • Det er kun personer, der har ærinde, f.eks. er indkaldt til retsmøde eller er tilhørere, der må opholde sig i retsbygningen
 • Det er ikke tilladt at bære synlige rygmærker og lignende
 • Ophold skal ske i god ro og orden
 • Rygning er ikke tilladt
 • Det er ikke tilladt at medbringe nogen form for alkohol
 • Det er ikke tilladt at fotografere eller optage lyd uden rettens tilladelse
 • Mobiltelefoner skal altid være på lydløs
 • Mobiltelefoner skal være slukket i retssalene
 • Personer, der opholder sig i rettens bygninger, skal følge anvisninger fra rettens personale
 • Det er ikke tilladt at medbringe dyr uden tilladelse
 • Børn under 15 år har ikke adgang til retsmøder uden dommerens tilladelse

Overtrædelse af ordensreglementet kan medføre bortvisning og evt. politianmeldelse og bøde.

Sikkerhed i retten

Der er normalt ikke adgangskontrol ved Retten i Holbæk. I særlige tilfælde kan retten dog beslutte at indføre midlertidig adgangskontrol. Retten bruger videoovervågning i retsbygningen og på udendørsarealerne. Besøgende ved Retten i Holbæk skal rette sig efter anvisninger fra retsbetjentene og rettens øvrige personale.

Wifi og teknik i retten

Der er trådløst netværk tilgængeligt i hele retsbygningen. Wifi-netværket hedder "Domstolguest". Der kræves ikke kode for at logge på.

Retssalene er kablede
I alle retssale er der etableret HDMI-kabel i anklagerens og forsvarenes borde.

Herudover er der følgende adaptere til rådighed i retssalene:

  VGA med lydstikSmal stik til iPad/iPhoneBredt stik til iPad/iPhoneDisplay portMini display port

 

 

Mad og drikke

Det er ikke muligt at købe mad i retsbygningen, men der er en automat med varme drikke og en koldtvandshane.

Vi anbefaler, at du tager en madpakke med, hvis du ikke vil forlade retten for at købe frokost.

Udskrift af domme og kendelser

Du kan anmode om at få udskrifter af rettens afgørelser ved at skrive til retten. Du skal skrive rettens sagsnummer eller navne på sagens parter, og du skal oplyse, hvilket dokument du ønsker udskrift af.
Rettens mailadresse: holbaek@domstol.dk

Samtidig med bestillingen skal du betale 175 kroner i retsafgift pr. dokument, som skal indbetales til Retten i Holbæk konto, der har følgende registrerings- og kontooplysninger: 0216 4069134262.

Det skal fremgå tydeligt af bankoverførslen, hvilken sag det drejer sig om, husk derfor at anføre sagsnummer eller anden oplysning.

På hovedsiden for Danmarks Domstole kan du læse mere om, hvilke dokumenter du kan få indsigt i, hvordan du anmoder om dem, og hvilke myndigheder du kan få dokumenterne fra. Læs mere om aktindsigt.

Sidst opdateret: 24. september 2019