Højesteret

Højesteret

Artikler og taler om Højesteret generelt samt artikler og kronikker skrevet af de enkelte højesteretsdommere

Samtale med overvagtmester Knud Steenslev - 33 år i Højesteret
Samtale den 22. marts 2016 v/højesteretsdommer Jens Peter Christensen

Danmarks Højesteret siden 1814 - Kontinuitet og forandring
Artikel i jubilæumsskriftet "Lov, sannhet, rett" udgivet i anledning af Norges Høyesterett 200 års jubilæum den 30. juni 2015 af Børge Dahl og Jens Peter Christensen

Grundlovskronik i anledning af 1915-grundlovens 100 års jubilæum
Artikel af højesteretsdommer Jens Peter Christensen i Jyllands-Posten den 5. juni 2015.

Mundtlighed i retsplejen for Højesteret
Artikel af højesteretsdommer Jens Peter Christensen i Ugeskrift for Retsvæsen U.2014B.187

Styr på sagstilgangen til Højesteret
af højesteretspræsident Børge Dahl i Magasinet Danske Advokater maj 2014, s. 32-33
(Replik til advokat Lars Sandagers indlæg )

Højesteret går ind for samlet database over domme
Højesteret siger nu, at der bør skabes en offentlig database med domme fra landets retter. Dommene er hvermandseje, siger Højesterets præsident (Politiken 28. februar 2014)

Dommerne holder sig til loven
En undersøgelse om dommeres vota i skattesager, foretaget af skatteadvokat Lida Hulgaard og højesteretspræsident Børge Dahls kommentar til undersøgelsen.
http://www.danskeadvokater.dk/Nyheder.aspx?ID=19049&Action=1&Year=2014&NewsId=16592&PID=39642

Nye regler skal sikre effektive civile højesteretssager
Efter forhandling med Advokatrådet og Danske Advokater har Højesteret gennemført ændringer i vejledning om forberedelse og hovedforhandling i borgerlige ankesager. Reglerne skal bidrage til at effektivisere processerne ved retten

Det er alt for nemt at få en sag for Højesteret
Højesteretspræsident Børge Dahl i Information 16. november 2012

Tema om Højesteret "Himmel eller helvede?" i Advokaten nr. 03/2011
"Det uomtvistelige omdrejningspunkt i dansk ret, Højesteret, fylder 350 år. Vi har bedt advokater fra Højesteretsskranken og retspræsidenten om at vurdere rettens dagsform"

Undergravende kritik af domstolene
Interview med Højesterets præsident Børge Dahl på Altinget.dk 9. februar 2011
"Det er undergravende for befolkningens tillid til domstolene, når nogle politikere beskylder domstolene for ikke at rette sig efter loven"

Vi må finde os i både kritik og tilfredshed
Interview med Højesterets præsident Børge Dahl i Berlingske Tidende, 2. oktober 2010

Udsigt til lettere adgang til domme
Interview med præsident for Højesteret Børge Dahl
(Nyhedsbrev for bestyrelser, nr. 19 - 15. november 2010

På studiebesøg i Højesteret
Artikel af landsdommer Svend Bjerg Hansen, Vestre Landsret
(Advokaten nr. 09/10)

 

Højesteretspræsident Thomas Rørdam

Artikler/interviews

Med ret til at blive kaldt excellence
Interview i Politiken søndag den 4. december 2016

Den ordentlige arbejdshest
Portræt på Altinget.dk den 11. december 2016

Højesteretsdommer Jens Peter Christensen

Om arbejdet i Højesteret

Højesteret og de pornografiske videoer
Kronik af højesteretsdommer Jens Peter Christensen i Jyllands-Posten den 3. februar 2018.

Højesteret, religionsfriheden og den hellige vin
Kronik af højesteretsdommer Jens Peter Christensen i Jyllands-Posten den 22. juli 2018.

Derfor frifandt Højesteret Dansk Folkeparti
Kronik af højesteretsdommer Jens Peter Christensen i Jyllands-Posten den 15. april  2018.

Højesteret og Svendborg-lægesagen
Kronik af højesteretsdommer Jens Peter Christensen i Jyllands-Posten den 31. marts 2018.

Højesteret og det sortglaserede tegltag
Kronik af højesteretsdommer Jens Peter Christensen i Jyllands-Posten den 25. februar 2018.

Højesteret og patienterstatningen
Kronik af højesteretsdommer Jens Peter Christensen i Jyllands-Posten den 7. januar 2018.

Højesteret, folkekirken og grundloven
Kronik af højesteretsdommer Jens Peter Christensen i Jyllands-Posten den 7. maj 2017.

Højesteret og den usynlige mand
Kronik af højesteretsdommer Jens Peter Christensen i Jyllands-Posten den 21. marts 2017.

Højesteret og spøgelsesbilisten
Kronik af højesteretsdommer Jens Peter Christensen i Jyllands-Posten den 29. februar 2017.

Retsplejen for Højesteret - mundtlighed eller skriftlighed
Bidrag til "Rettsavklaring of rettsutvikling : festskrift til Tore Schei på 70-årsdagen 19. februar 2016" (Universitetsforlaget, 2016)

Hvad går tiden med i Højesteret?
Kronik af højesteretsdommer Jens Peter Christensen i Jyllands-Posten den 3. januar 2016.

Norges Høyesterett - 200 år
Kronik af højesteretsdommer Jens Peter Christensen i Jyllands-Posten den 9. august 2015

Danmarks Højesteret siden 1814 - Kontinuitet og forandring
Artikel i jubilæumsskriftet "Lov, sannhet, rett" udgivet i anledning af Norges Høyesterett 200 års jubilæum den 30. juni 2015 af Børge Dahl og Jens Peter Christensen

Højesteret og EU-retten
Kronik af højesteretsdommer Jens Peter Christensen i Jyllands-Posten den 19. oktober 2014

Advokatens talegaver. Anden akt
Dobbeltinterview med advokat Eigil lego Andersen og højesteretsdommer Jens Peter Christensen i Advokaten nr. 5, 2014

Advokaters talegaver i Højesteret
Kronik af højesteretsdommer Jens Peter Christensen i Jyllands-Posten den 16. februar 2014

Højesteret og indfødsretten
Kronik af højesteretsdommer Jens Peter Christensen i Jyllands-Posten den 22. september 2013

Højesteret og de ældres rengøring
Kronik af højesteretsdommer Jens Peter Christensen i Jyllands-Posten den 16. juni 2013

Højesteret og reklameomslaget
Kronik af højesteretsdommer Jens Peter Christensen i Jyllands-Posten den 28. april 2013

Har dommere ytringsfrihed?
Kronik af højesteretsdommer Jens Peter Christensen i Jyllands-Posten den 10. marts 2013

Kan domme skrives, så de kan forstås?
Kronik af højesteretsdommer Jens Peter Christensen i Jyllands-Posten den 2. december 2012

Højesteretsdommer søges
Kronik af højesteretsdommer Jens Peter Christensen i Jyllands-Posten den 26. august 2012

Højesteret og olietanken
Kronik af højesteretsdommer Jens Peter Christensen i Jyllands-Posten den
8. juli 2012

Højesteretsdommere og politik
Kronik af højesteretsdommer Jens Peter Christensen i Jyllands-Posten den 11. december 2011

Højesteret og frisøreleven
Kronik af højesteretsdommer Jens Peter Christensen i Jyllands-Posten den 23. oktober 2011

På tur i lovjunglen
Kronik af højesteretsdommer Jens Peter Christensen i Jyllands-Posten den 4. september 2011

Har grundloven en ånd?
Kronik af højesteretsdommer Jens Peter Christensen i Jyllands-Posten den 29. maj 2011

Højesteret på arbejde
Kronik af højesteretsdommer Jens Peter Christensen i Jyllands-Posten den 10. april 2011

Er jura kedeligt?
Kronik af højesteretsdommer Jens Peter Christensen i Jyllands-Posten den 14. oktober 2012

Er det sjovt at være højesteretsdommer?
Kronik af højesteretsdommer Jens Peter Christensen i Jyllands-Posten 20. februar 2011 

 

Portrætter og interviews

Portræt: Højesteretsdommer Jens Peter Christensen
Interview med højesteretsdommer Jens Peter Christensen i Guiden til Jurastuderende Studiestart 2016/2017 fra Karnov Group (af Majbritt Nielsen og Thomas Haugsted)

Danskernes ukendte grundlov
Interview med højesteretsdommer Jens Peter Christensen i djøfbladet 14 (September 2015)

"Jura er systematiseret sund fornuft"
Interview med højesteretsdommer Jens Peter Christensen i Aarhusstudenternes blad Commerciel Magazine (December 2013)

Kunsten at gøre det svære let
Aktuelt portræt af højesteretsdommer Jens Peter Christensen i Jyllands-Posten den 20. oktober 2012

Om Grundloven

Hvem bliver statsminister?
Kronik af højesteretsdommer Jens Peter Christensen i Jyllands-posten den 5. juni 2019

Er der magtadskillelse i Danmark?
Kronik af højesteretsdommer Jens Peter Christensen i Jyllands-posten den 24. marts 2019

Gælder Grundloven for alle?
Kronik af højesteretsdommer Jens Peter Christensen i Jyllands-posten den 16. december 2018

Grundloven - 65 år uden udsigt til pension
Kronik af højesteretsdommer Jens Peter Christensen i Børsen den 5. juni 2018

Folkeafstemninger - grundlov og politik
Kronik af højesteretsdommer Jens Peter Christensen i Jyllands-posten den 17. juli 2016

Grundloven - festtaler, jura og politik
Kronik af højesteretsdommer Jens Peter Christensen i Jyllands-posten den 5. juni 2016

En grundlov støbt i beton
Kronik af højesteretsdommer Jens Peter Christensen i Jyllands-posten den 5. juni 2015

Grundlov - uden begejstring?
Kronik af højesteretsdommer Jens Peter Christensen i Jyllands-posten den 5. juni 2014

Grundlovens § 20 - hvorfor fik vi den?
Kronik af højesteretsdommer Jens Peter Christensen i Jyllands-posten den 25. maj 2014

Grundlovstolkning - mellem jura og politik
Kapitel af Jens Peter Christensenom Grundlovstolkning mellem jura og politik i "Tolkningar av grunnlova : om forfatningsutviklinga 1814 til 2014 / Erik Holmøyvik (red.)

Dansk statsret - er grundloven god nok?
Kronik af højesteretsdommer Jens Peter Christensen i Jyllands-posten den 5. juni 2013

Grundloven og religionsfriheden
Kronik af højesteretsdommer Jens Peter Christensen i Jyllands-Posten den 1. juni 2013

Grundloven og frihedsrettighederne
Kronik af højesteretsdommer Jens Peter Christensen i Jyllands-Posten den 18. maj 2013

Grundloven og ejendomsretten
Kronik af højesteretsdommer Jens Peter Christensen i Jyllands-Posten den 4. maj 2013

Grundloven og boligens ukrænkelighed
Kronik af højesteretsdommer Jens Peter Christensen i Jyllands-Posten den 20. april 2013

Grundloven og den personlige frihed
Kronik af højesteretsdommer Jens Peter Christensen i Jyllands-Posten den 6. april 2013 

Grundloven og frihedsrettighederne
Kronik af højesteretsdommer Jens Peter Christensen i Jyllands-Posten den 23. marts 2013

Grundloven og verden omkring os
Kronik af højesteretsdommer Jens Peter Christensen i Jyllands-Posten den 9. marts 2013

Domstolene som grundlovens vogter
Kronik af højesteretsdommer Jens Peter Christensen i Jyllands-Posten den 23. februar 2013

Domstolenes uafhængighed
Kronik af højesteretsdommer Jens Peter Christensen i Jyllands-Posten den 9. februar 2013

Grundloven og pengene
Kronik af højesteretsdommer Jens Peter Christensen i Jyllands-Posten den 26. januar 2013

Tillid til domstolene?
Kronik af højesteretsdommer Jens Peter Christensen i Jyllands-Posten den 20. januar 2013

Skal borgerne kende loven?
Kronik af højesteretsdommer Jens Peter Christensen i Jyllands-Posten den 12. januar 2013

Lovgivningsprocessen
Kronik af højesteretsdommer Jens Peter Christensen i Jyllands-Posten den 29. december 2012

Folketingets kontrol med regeringen
Kronik af højesteretsdommer Jens Peter Christensen i Jyllands-Posten den 15. december 2012

Statsmaskineriets centrale styrehus
Kronik af højesteretsdommer Jens Peter Christensen i Jyllands-Posten den 1. december 2012
Magtadskillelse - hvad er meningen?

Magtadskillelse - hvad er meningen?
Kronik af højesteretsdommer Jens Peter Christensen i Jyllands-Posten den 17. november 2012

Monarki eller demokrati?
Kronik af højesteretsdommer Jens Peter Christensen i Jyllands-Posten den 3. november 2012

Hvad skal vi med grundloven?
Kronik af højesteretsdommer Jens Peter Christensen i Jyllands-Posten den 20. oktober 2012

Øvrige artikler


Jeg troede fejlagtigt, at jura var kedeligt
Kronik af højesteretsdommer Jens Peter Christensen i Jyllands-Posten søndag den 18. september 2019

Hvem skal undersøge Inger Støjberg?
Kronik af højesteretsdommer Jens Peter Christensen i Jyllands-Posten den 30. juni  2019 

Hvor værdig skal et folketingsmedlem være?
Kronik af højesteretsdommer Jens Peter Christensen i Jyllands-Posten den 12. maj 2019 

Regeringsdannelse
Artikel af højesteretsdommer Jens Peter Christensen i Ugeskrift for Retsvæsen 2019 s. 89-99

Hvem skal undersøge skandalerne?
Kronik af højesteretsdommer Jens Peter Christensen i Jyllands-Posten den 28. oktober 2018 

Flagning
Bidrag af højesteretsdommer Jens Peter Christensen til Festskrift til Mads Bryde Andersen. Jurist- og Økonomforbundets Forlag, september 2018

Min ældste kærlighed
Kronik af højesteretsdommer Jens Peter Christensen i Jyllands-Posten den 9. september 2018 

Handler jura om retfærdighed?
Kronik af højesteretsdommer Jens Peter Christensen i Jyllands-Posten den 3. juni 2018 

Syv år med Domstolsstyrelsen
Artikel af højesteretsdommer Jens Peter Christensen i Retten Rundt, nr. 28 (2018)

Skal dommere være dynamiske?
Kronik af højesteretsdommer Jens Peter Christensen i Jyllands-Posten den 19. november 2017

Hvad kan man egentlig bruge juridisk litteratur til i praksis
Gengivelse af  den tale højesteretsdommer Jens Peter Christensen holdt ved Ugeskrift for Retsvæsens 150-års reception torsdag den 18. maj 2017. Optrykt i tidsskriftet U.2017B.312.

Dannebrog og forbuddet mod fremmede flag - igen
Kronik af højesteretsdommer Jens Peter Christensen i Jyllands-Posten den 1. oktober 2017

Dannebrog, flagning og fremmede flag
Kronik af højesteretsdommer Jens Peter Christensen i Jyllands-Posten den 12. august 2017

Politikere, skandaler og undersøgelser
Kronik af højesteretsdommer Jens Peter Christensen i Jyllands-Posten den 25. juni 2017

Erindringsglimt fra et liv med forandringer
Kronik af højesteretsdommer Jens Peter Christensen i Jyllands-Posten den 11. december 2016

Undersøgelseskommissioner under lup
Kronik af højesteretsdommer Jens Peter Christensen i Jyllands-Posten den 23. oktober 2016

Domstole og politikere - noget der knirker?
Kronik af højesteretsdommer Jens Peter Christensen i Jyllands-Posten den 4. september 2016

USA´s højesteret - jura og politik
Kronik af højesteretsdommer Jens Peter Christensen i Jyllands-Posten den 10. april 2016

Embedsmandens syv pligter
Kronik af højesteretsdommer Jens Peter Christensen i Jyllands-Posten den 21. februar 2016

Nødløgnens død
Kronik af højesteretsdommer Jens Peter Christensen i Jyllands-Posten den 15. november 2015

Dommere, skønnet og klogskabsspørgsmålet
Artikel i Advokaten nr. 8, 2015

Jura og sund fornuft
Kronik af højesteretsdommer Jens Peter Christensen i Jyllands-Posten den 27. september 2015

Hvem skal være statsminister?
Kronik af højesteretsdommer Jens Peter Christensen i Jyllands-Posten den 21. juni 2015

Ytringsfrihed og whistleblowing
Kronik af højesteretsdommer Jens Peter Christensen i Jyllands-Posten den 3. maj 2015

De stående udvalg - politisk kamparenaer
Kronik af højesteretsdommer Jens Peter Christensen i Jyllands-Posten den 15. marts 2015

Oplevelser ved det grønne bord
Kronik af højesteretsdommer Jens Peter Christensen i Jyllands-Posten den 25. januar 2015

Ministrenes sandhedspligt til eftersyn
Kronik af højesteretsdommer Jens Peter Christensen i Jyllands-Posten den 7. september 2014

Kampen med kappen
Bidrag til bogen "Vestre Landsret. Fra Gråbrødre Kirkestræde til Asmildklosetrvej" udgivet i forbindelse med invielsen af Vestre Landsret mandag den 15. september 2014

Juristløftet og den genstridige nordmand
Kronik af højesteretsdommer Jens Peter Christensen i Jyllands-Posten den 31. august 2014

Juristløftet og juristens faglige ansvar
Kronik af højesteretsdommer Jens Peter Christensen i Jyllands-Posten den 13. juli 2014

Hvor sandt skal en minister tale?
Kronik af højesteretsdommer Jens Peter Christensen i Jyllands-Posten den 29. december 2013

Hvem styrer domstolene?
Kronik af højesteretsdommer Jens Peter Christensen i Jyllands-Posten den 10. november 2013

Ministrenes særlige rådgivere
Kronik af højesteretsdommer Jens Peter Christensen i Jyllands-Posten den 4. august 2013

 

Højesteretsdommer Lars Hjortnæs

Artikler m.v.

Den øverste domstols opgaver
Indlæg på Nordisk Juristmøde i Helsingfors 2017

Domstolene og medierne
Oplæg ved konferencen ”Tillid til Domstolene” 30. august 2016 i Charlottehaven

Om Højesterets rolle – grænsen mellem politik og jura
Fra ”Festskrift til Jens Peter Christensen” (2016) og delvis holdt som foredrag på Nordiske Formueretsdage i Helsingør 23. april 2015

Sidst opdateret: 27. september 2019