Højesteret

Højesteret

Når sagerne er berammet, vil de kunne findes på retslisten. Efter afgørelse vil de fleste sager kunne findes i Højesterets afgørelsesdatabase

Ankesager

115/2019
Straffeanke

Anklagemyndigheden
mod
T

Om udstationering er i strid med EU-retten.

Vestre Landsrets dom af 13. maj 2019 i sagen S-1077-15.

Modtaget den 23. august 2019.


BS-37251/2019-HJR
Civil anke (anmodning)

Business Danmark som mandatar for A
mod
Stanley Security Denmark ApS

Om kompensation for mistet provision ved ferieafholdelse.

Sø- og Handelsrettens dom af 12. juni 2019 i sagen BA-18352-SHR.

Modtaget den 22. august 2019.


BS-33819/2019-HJR
Civil anke

A m.fl.
v/advokat Thomas Rysgaard Rasmussen
mod
Ejendomspartnerselskabet Munken

Om tilbudspligt efter lejeloven ved ejers overdragelse af kapitalandele.

Østre Landsrets dom af 26. april 2019 i sagen BS-27544/2018-OLR

Modtaget den 30. juli 2019.


BS-31535/2019-HJR
Civil anke

A m.fl.
v/advokat Thomas Rysgaard Rasmussen
mod
P/S Høeghsmindes Parkbebyggelse

Om tilbudspligt efter lejeloven ved ejers overdragelse af kapitalandele.

Østre Landsrets dom af 27. april 2019 i sagen BS-51448/2018-OLR

Modtaget den 30. juli 2019.


BS-33809/2019-HJR
Civil anke

A m.fl.
v/advokat Thomas Rysgaard Rasmussen
mod
Ejendomspartnerselskabet C.F,Richsvej 99 - 101

Om tilbudspligt efter lejeloven ved ejers overdragelse af kapitalandele

Østre Landsrets dom af 26. april 2019 i sagen BS-27542/2018-OLR .

Modtaget den 30. juli 2019


BS-33825/2019-HJR
Civil anke

A m.fl.
v/advokat Thomas Rysgaard Rasmussen
mod
Ejendomspartnerselskabet Ved Boldparken

Om tilbudspligt efter lejeloven ved ejers overdragelse af kapitalandele

Østre Landsrets dom af 26. april 2019 i sagen BS-27571/2018-OLR.

Modtaget den 30. juli 2019.


BS-33797/2019-HJR
Civil anke

A
v/advokat Jesper Ravn
mod
A, B og  C A/S

Om ansvar som følge af krænkelse ved at have skaffet sig uberettiget adgang til og indhentet persons kreditkortoplysninger.

Østre Landsrets dom af i sagen BS-12120/2018-OLR

Modtaget den 29. juli 2019.


BS-33202/2019-HJR
Civil anke

A
v/advokat Preben Kønig
mod
Aces Search Company A/S under konkurs.

Om modregning i konkurs.

Østre Landsrets dom af 5. marts 2019 i sagen BS-22819/2018-OLR.

Modtaget den 25. juli 2019.


BS-32948/2019-HJR
Civil anke

Concordia Forsikring
v/advokat Michael S Wiisbye
mod
Tryg Forsikring A/S

Om erstatning for tab ved togs påkørsel af hest.

Østre Landsrets dom af 19. marts 2019 i sagen BS-18900/2018-OLR.

Modtaget den 25. juli 2019.


BS-32625/2019-HJR
Civil anke

Brdr. Jardorf Ejendomme I A/S
v/advokat Dan Terkildsen
mod
Advodan Lyngby Advokataktieselskab


Om bortfald af krav om efterbetaling af leje på grund af forældelse eller passivitet.

Østre Landsrets dom af 15. april 2019 i sagen BS-27279/2018-OLR.

Modtaget den 23. juli 2019.


BS-30911/2019-HJR
Civil anke

Boligsekskabet Kastelshaven
v/advokat Inger Stokvad Loft
mod
KAB a.m.b.a.


Om regulering af værdien af en grundfond.

Østre Landsrets dom af 11. juni 2019 i sagen BS-24304/2018-OLR.

Modtaget den 19. juli 2019.


105/2019
Civil anke

A v/værge V
v/advokat Karsen Høj
mod
Ankenævnet for Patienterstatning


Om erstatning for udgifter til institutionsophold, støttekontakt og hjælpeværge efter patientskade.

Østre Landsrets dom af 13. marts 2019 i sagen B-120-18.

Modtaget den 16. juli 2019.


BS-28403/2019-HJR
Civil anke

Ejner Hessel A/S
v/advokat Lars Bruhn
mod
A


Om kompensation for mistet provision under ferie.

Sø- og Handelsrettens dom af 12. juni 2019 i sagen BS-19713/2018-SHR.

Modtaget den 9. juli 2019.


BS-28408/2019-HJR
Civil anke

Kristelig Fagforening som mandatar for A
v/advokat Bjørn Holtze)
mod
DI som mandatar for Semler Retail Holbæk A/S


Om kompensation for mistet provision under ferie.

Sø- og Handelsrettens dom af 12. juni 2019 i sagen BS-20938/2018-SHR.

Modtaget den 9. juli 2019.

 

BS-27352/2019-HJR
Civil anke

British American Tobacco Western Europe Trading Ltd.
v/advokat Thomas Ryhl
mod
HDI-Gerling Verzekeringen N.V.


Om forsikringsselskab skal erstatte tab lidt i anledning af bortkomst af en forsendelse under transport

Sø- og Handelsrettens dom af 7. juni 2019 i sagen BS-1522/2016-SHR.

Modtaget den 5. juli 2019.


BS-24760/2019-HJR
Civil anke

HK Danmark som mandatar for A
v/advokat Tina Sejr Gad
mod
Danske Erhverv som mandatar for Salling Group A/S


Om der ved fuldtidssygefravær skal medregnes søn- og helligdage og andre arbejdsfri dage i 120 dages reglen.

Sø- og Handelsrettens dom af 16. maj 2019 i sagen BS-34856/2018-SHR.

Modtaget den 4. juli 2019.

 

BS-24763/2019-HJR
Civil anke

HK Danmark som mandatar for A
v/advokat Tina Sejr Gad
mod
Danske Erhverv som mandatar for Salling Group A/S


Om der ved fuldtidssygefravær skal medregnes søn- og helligdage og andre arbejdsfri dage i 120 dages reglen.

Sø- og Handelsrettens dom af 16. maj 2019 i sagen BS-44200/2018-SHR.

Modtaget den 4. juli 2019.

 

BS-24765/2019-HJR
Civil anke

HK Danmark som mandatar for A
v/advokat Tina Sejr Gad
mod
Danske Erhverv som mandatar for Salling Group A/S

 
Om der ved fuldtidssygefravær skal medregnes søn- og helligdage og andre arbejdsfri dage i 120 dages reglen.

Sø- og Handelsrettens dom af 16. maj 2019 i sagen BS-44350/2018-SHR.

Modtaget den 4. juli 2019.


BS-29280/2019-HJR
Civil anke

HK/Danmark
Som mandatar for A
v/advokat Ulla Jacobsen
mod
Ankestyrelsen


Om minimalerstatnings efter funktionærloven skal modregnes i løn optjent i fleksjob.

Østre Landsrets dom af 26. marts 2019 i sagen BS-29789/2018-OLR.

Modtaget den 3. juli 2019.


97/2019
Straffeanke

Anklagemyndigheden
mod
T


Om udvisning efter dom for bistand til ulovlig indrejse.

Vestre Landsrets dom af 22. februar 2019 i sagen S-0476-18.

Modtaget den 3. juli 2019.


94/2019
Civil anke (gruppesøgsmål)

Gruppesøgsmål.nu
v/advokat Morten Samuelsson
mod
Domstolsstyrelsen

Om erstatning for lang sagsbehandlingstid ved Tingslysningsretten.

Østre Landsrets dom af 27. maj 2019 i sagen B-3159-11.

Modtaget den 1. juli 2019.

 

91/2019
Civil anke

P/F Snaralkur
v/Advokat Christian Andreasen
mod
Fiskimálassôiô

Om erstatning for manglende gennemførelser af salg af anparter på grund af forbud,

Østre Landsrets dom af 9. november 2018.

Modtaget den 1. juli 2019.


BS-25678/2019-HJR m.fl.
Civile anker

Gunnar Frederik Ørsted m.fl.
v/advokat Jens Jakob Bugge
mod
Ørsted A/S m.fl.

Om anvendelse af navnet Ørsted i forskellige selskaber er i strid med sagsøgernes rettigheder til efternavnet Ørsted.

Sø- og Handelsrettens dom af 10. maj 2019 i sagen BS-3803/2018-SHR m.fl.

Modtaget den 21. juni 2019.


86/2019
Civil anke

A og Sp/f Nota
v/advokat Anne Buhl Bjelke
mod
Finansiel Stabilitet

Om sagsomkostninger i civil sag.

Østre Landsrets dom af 26. oktober 2018 i sagen B-1088-12.

Modtaget den 21. juni 2019.


BS-27240/2019-HJR
Civil anke

Grenaa Lossekompagni ApS
v/advokat Torben Alexander Rhodin
mod
A

Om erstatningsansvar for personskade under redningsaktion.

Vestre Landsrets dom af 15. marts 2019 i sagen BS-12986/2018-VLR.

Modtaget den 19. juni 2019.


BS-25937/2019-HJR
Civil anke

A
v/advokat Gunnar Homann
mod
Københavns Kommune

Om inddrivelse af krav kan ske i garanti stillet i forbindelse med familiesammenføring.

Østre Landsrets dom af 13. februar 2019 i sagen BS-4469/2018-OLR

Modtaget den 17. juni 2019.


75/2019
Civil anke

ABC Bolig ApS
v/advokat Morten Samuelssson
mod
A , B, C og D

Om erstatningsansvar ved salg af andelsbolig til overpris.

Østre Landsrets dom af 28. februar 2019 i sagerne B-2704-17 og B-2710-17.

Modtaget den 6. juni 2019.


BS-24103/2019-HJR
Civil anke

A
v/advokat Leo Jantzen
mod
Skatteministeriet

Om adgangen til at ændre et valg i selvangivelsen i forhold til placering af lån i virksomhedsordning eller som privat.

Vestre Landsrets dom af 8. maj 2019 i sagen BS-6485/2017-VLR.

Modtaget den 29. maj 2019.

71/2019
Straffeanke

Anklagemyndigheden
mod
A I/S v/T1
og
T2

Om erstatnings for skade i forbindelse med ransagning.

Vestre Landsrets dom af 12. december 2018 i sagen S-2696-17.

Modtaget den 29. maj 2019.

70/2019
Civil anke

Boligselskabet Vibevænget
v/advokat Eigil Lego Andersen
mod
KAB s.m.b.a.

Om opskrivning af grundfondsbeviser.

Østre Landsrets dom af 26. april 2019 i sagen B-454-18.

Modtaget den 29. maj 2019.

68/2019
Straffeanke

Anklagemyndigheden
mod
T

Om strafudmåling i sag om grov vold og om udvisning.

Østre Landsrets dom af 15. februar 2019 i sagen S-3432-18.

Modtaget den 28. maj 2019.

67/2019
Civil anke

Odyssey Owner Ltd.
v/advokat Peter Appel
mod
Skatteministeriet

Om krydstogssejlads er omfattet af tonnagebeskatningsloven.

Østre Landsrets dom af 20. december 2018 i sagen B-1952-17.

Modtaget den 24. maj 2019.


62/2019
Civil anke

A
mod
A/S Abel Cathrine

Om  sagsomkostninger I civil sag.

Østre Landdsrets dom af 20. december 2018 i sagen B-2123-17.

Modtaget den 15. maj 2019.


59/2019
Civil anke

Fidelity Investment Funds,
Fidelity institutional Funds
og
Fidelity Funds
v/advokat Jan Steen Hansen
mod
Skatteministeriet

Om udbytteskat af udbytte til udenlandske investeringsinstitutter.

Østre Landsrets dom af 2. april 2019 i sagen B-323-10 m.fl.

Modtaget den 7. maj 2019.


BS-20121/2019-HJR
Civil anke

Erstatningsnævnet
v/advokat Flemming Orth
mod
E

Om bandemedlem ved tilskadekomst ved aktiv deltagelse i bandeaktiviteter er omfattet af reglerne om erstatning til ofre for forbrydelser.

Østre Landsrets dom af 30. januar 2019 i sagen BS-5163/2018-OLR.

Modtaget den 1. maj 2019.

54/2019
Civil anke

Kommunqarfik Semersooq
mod
Atorfillit Katuffiat
som mandatar for A

Om forpligtelse til at flytte tjenestested.

Grønlands Landsrets dom af 22. oktober 2018 i sagen C-286/2017.

Modtaget den 1. maj 2019.5


51/2019
Civil anke

A og B
v/advokat Karsten Høj
mod
Ankenævnet for Patienserstatning

Om årsagssammenhæng mellem patientskade og død.

Østre Landsrets dom af 16. november 32018 i sagen B-1243-16.

Modtaget den 25. april 2019.


BS-17556/2019-HJR
Civil anke

Søndervang Pelsfarm ApS
v/advokat Niels Stengaard Vase
mod
Miljø- og Fødevareklagenævnet

Om inddragelse af nye oplysninger i appelinstans og om betydning af lang sagsbehandlingstid.

Vestre Landsrets dom af 29. januar 2019 i sagen BS-17965/2018-VLR

Modtaget den 16. april 2019.


BS-16601/2019-HJR
Civil anke

A
v/advokat Søren Lundsgaard
mod
Finanstilsynet

Om påbud om nedlæggelse af As bestyrelsesposter i finansiel sektor.

Østre Landsrets dom af 19. december 2018 i sagen BS-15018/2018-OLR.

Modtaget den 8. april 2019.


45/2019
Straffeanke

Anklagemyndigheden
mod
T

Om straffastsættelse i sag om voldtægt ved andet seksuelt forhold end samleje mv. og om rettighedsfrakendelse.

Østre Landsrets dom af 30. januar 2019 i sagen S-810-18.

Modtaget den 9. april 2019


42/2019
Straffeanke

Anklagemyndigheden
mod
T

Om medvirken til selvmord.

Østre Landsrets dom af 30. januar 2019 i sagen S-2892-18.

Modtaget den 8. april 2019.

37/2019
Straffeanke

Anklagemyndigheden
mod
T

Om strafudmåling i sag om vold og om udvisning.

Østre Landsrets dom af 18. december 2018 i sagen S-2099-18.

Modtaget den 3. april 2019.


BS-13560/2019-HJR

Lønmodtagernes Garantifond
v/advokat Niels Banke
mod
A

Om sygedagpenge i opsigelsesperiode skal fradrages i hele opsigelsesperioden, eller alene i månederne efter minimalerstatningsperioden på 3 måneder.

Østre Landsrets dom af 12. november 2018 i sagen BS-7875/2018-OLR

Modtaget den 27. marts 2019.


27/2019
Straffeanke

Anklagemyndigheden
mod
T

Om straffen for indrejse og ophold i den kurdiske del af Syrien.

Vestre Landsrets dom af 12. november 2018 i sagen S-1238-18.

Modtaget den 7. marts 2019.


BS-9568/2019-HJR
Civil anke

A
v/advokat Karsten Høj
mod
Forsikrings-aktieselskabet ALKA

Om krav på erstatning for tab af erhvervsevne.

Østre Landsrets dom af 6. september 2018 i sagen BS-10255/2017-OLR.

Modtaget den 4. marts 2019.


BS-9010/2019-HJR
Civil anke

HK/Danmark som mandatar for dødsboet efter A
v/advokat Michael Møllegaard Jessen
mod
Moderniseringsstyrelsen

Om aldersdiskrimination i forhold til egenpension for tjenestemand.

Østre Landsrets dom af 25. januar 2019 i sagen BS-10245/2017-OLR

Modtaget den 25. februar 2019.


BS-7838/2019-HJR
Civil anke

Jyske Bank A/S
v/advokat Tom Uglsø Jensen
mod
A under konkurs

Om EU-støtte til landbrugsdrift under konkurs skal indgå i driftsregnskabet for konkursboet eller indgå i den almindelige konkursorden.

Vestre Landsrets Dom af 3. september 2018 i sagen BS-7838/2019-HJR.

Modtaget den 21. februar 2019.

 

BS-7741/2019-HJR
Civil anke

IJH A/S
v/advokat Rasmus Vang
mod
Morsø Sko Import A/S

Om gummistøvleprodukt er beskyttet efter markedsføringsloven og ophavsretsloven.

Vestre Landsrets dom af 10. oktober 2018 i sagen BS-1620/2016-VLR.

Modtaget den 11. februar 2019.


BS-4222/2019-HJR
Civil anke

Østjysk Boligadministration
v/advokat Jens Andersen-Møller
mod
Forsikrings-Aktieselskabet Alka

Om forældelse af forsikringskrav skal vurderes efter reglerne for forældelse efter forhandling.

Østre Landsrets dom af 23. oktober 2018 i sagen BS-2292/2018-OLR.

Modtaget den 1. februar 2019.


BS-4280/2019-HJR
Civil anke

MAN Energy Solutions SE
v/advokat Kaspar Lehmann Bastian
mod
Skatteministeriet

Om fastsættelse af markedsprisen for aftale om licens af immaterielle rettigheder mellem tysk moderselskab og dansk datterselskab.

Østre Landsrets dom af 11. december 2018 i sagen BS-10120/2017-OLR.

Modtaget den 29. januar 2019.


BS-4442 og 4446/2019-HJR
Civil anke

A
v/advokat Søren Kjær Jensen
mod
Odense Kommune og Fonden Sparta

Om tvangsanbringelse var ulovlig frihedsberøvelse og om eventuel godtgørelse for tort.

Østre Landsrets dom af 5. juli 2017 i sagen BS-4446/2019-HJR.

Modtaget den 30. januar 2019.


BS-4067/2019-HJR
Civil anke

A
v/advokat Eduardo Panzeri Vistisen
mod
Skatteministeriet

Om betingelserne for anvendelse af reglerne om forholdsmæssig registreringsafgift i leasing forhold er til stede.

Østre Landsrets dom af 6. juli 2018 i sagen BS-10155/2017.

Modtaget den 28. januar 2019.


12/2019

Civil anke

A
v/advokat Eigil Lego Andersen
mod
Skatteministeriet

Om opgørelse af aktieavance og om beskatning af pengeoverførsler.

Østre Landsrets dom af 4. januar 2019 i sagen B-2282-15.

Modtaget den 24. januar 2019.


BS-2518/2019-HJR
Civil anke

A
v/advokat Per Frydenreim Møller
mod
Tandlægen.dk v/Lars Nielsen

Om kompensation for mistet provision under ferieafholdelse og om reduktion af provision.

Østre Landsrets dom af 14. december 2018 i sagen BS-51377/2018-OLR.

Modtaget den18. januar 2019.BS-50395/2018-HJR
Civil anke

Taxavognmand Jan Lund Nielsen
v/advokat Bjarne Rosbjerg Korsgaard
mod
Holstebro kommune

Om erstatningsansvar for kommunes undladelse af at opslå ledig taxabevilling.

Vestre Landsrets dom af 29. august 2018 i sagen BS-2328/2017-VLR

Modtaget den 20. december 2018.


BS-50271/2018-HJR
Civil anke

Vordingborg kommune
v/advokat Jørgen Vinding
mod
A

Om arbejdsgiver kan foretage modregning i sygemeldt medarbejders løn for det tab at sygedagpenge foranlediget af, at lønmodtageren ikke rettidigt afleverede oplysningsskema.

Østre Landsrets dom af 6. juni 2018 i sagen BS-10022/2017-OLR.

Modtaget den 19. december 2018.


227/2018
Civil anke

A, B og C
mod
Forsvarsministeriet

Om godtgørelse i anledning af tilbageholdelse i Irak.

Østre Landsrets dom af 30. november 2018 i sagen B-1427-16 m.fl.

Modtaget den 28. december 2018.


226/2018
Civil anke

TAKS
v/advokat Steffen Sværke
mod
A m.fl.

Om aktier er omfattet af færøsk overgangsregel om kapitalgevinst.

Østre Landsrets dom af 23. august 2018.

Modtaget den 28. december 2018.


BS-47790/2018-HJR
Civil anke

Saxo Bank A/S
v/advokat Frank Bøggild
mod
Greyzone ApS

Om bank var berettiget til at foretage korrektion af afregningspris ved valutahandelsaftale.

Østre Landsrets dom af 30. maj 2018 i sagen BS-9952/2017-OLR.

Modtaget den 5. december 2018.


BS-48104/2018-HJR
Civil anke

A
v/advokat Claus Allan Bonnez
mod
Region Midtjylland

Om erstatning for kropsvisiteringer mv. under indlæggelse på en retspsykiatrisk afdeling.

Vestre Landsrets dom af 14. juni 2018 i sagen BS-152482016-VLR

Modtaget den 6. december 2018.


BS-47779/2018-HJR
Civil anke

A
v/advokat Christian Falk Hansen
mod
Skatteministeriet

Om lempelse af beskatning i virksomhedsordning hvori beskattet erhvervsindtægt i Sverige indgår.

Østre Landsrets dom af 21. marts 2018 i sagen BS-1523/2016-OLR.

Modtaget den 5. december 2018.

 

214/2018 
Civil anke

Finansiel Stabilitet
v/advokat Claus Juul Hansen
mod
Boet efter A
og
B

Om direktions- og bestyrelsesansvar for banks økonomiske sammenbrud.

Østre Landsrets dom af 26. oktober 2018 i sagen B-1088-12.

Modtaget den 28. november 2018.

 

212/2018
Straffeanke

U
v/advokat Niels-Erik Hansen
mod
Nordsjællands Politi, Udlændingecenter Nordsjælland

Om frihedsberøvelse efter udlændingeloven.

Østre Landsrets kendelse af 2. oktober 2019 i sagen S-2773-18.

Modtaget den 20. november 2018.


211/2018
Civil anke

Brahetrolle Skov- og Landbrug
v/godsejer Catharina Reventlov-Mourie
v/advokat Henrik Dichman
mod
Miljø- og Fødevareministeriet

Om erstatning for indgreb efter skovloven.

Østre Landsrets dom af 26. oktober 2018 i sagen B-1819-18.

Modtaget den 20. november 2018.


209/2018
Civil anke

A
v/advokat Søren Lundsgaard
B
v/advokat Jacob Goldschmidt
C
v/advokat Peter Christian Kierkegaard og
D
v/advokat Erik Øvlisen
mod
Finansiel Stabilitet

Om direktions- og bestyrelsesansvar for pengeinstituts økonomiske sammenbrud.

Østre Landsrets dom af 26. oktober 2018 i sagen B-1088-12.

Modtaget den 15. november 2018.


204/2018
Civil anke

A
v/advokat Karsten Høj
mod
Ankenævnet for Patienterstatningen


Om erstatningsansvar ved forsinket diagnosticering og behandling for lungekræft.

Østre Landsrets dom af 21. juni 2018 i sagen B-1247-17.

Modtaget den 7. november 2018.


BS-42571/2018-HJR
Civil anke

Spar Nord Bank A/S
v/advokat Jakob Krogsøe
mod
Skatteministeriet

Om ekstraordinær genoptagelse af lønsumsafgiftstilsvar.

Vestre Landsrets dom af 18. maj 2018 i sagen BS-9839/2017-VLR.

Modtaget den 5. november 2018.


BS-40168/2018-HJR
Civil anke

Fiber Backbone A/S
v/advokat Kim Breide Ulrich
mod
HM Entreprenør A/S

Om ansvar for boreskade på kabler.

Østre Landsrets dom af 9. maj 2018 i sagen BS-9765/2017.

Modtaget den 22. oktober 2018.


BS-40032/2018-HJR
Civil anke

A og B
v/advokat Peter Breum
mod
Forsvarsministeriets Personalestyrelse

Om civilarbejdere har ret til at få tillagt yderligere pensionsår.

Østre Landsrets dom af 20. september 2018 i sagen BS-9803/2017-OLR.

Modtaget den 19. oktober 2018.


BS-39382/2018
Civil anke

A,B,C og D
v/advokat Peer Breum
mod
Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering

Om aflønning som fastansatte ved ansættelse i tidsbegrænsede stillinger og om godtgørelse.

Østre Landsrets dom af 12. september 2018  i sagen BS-39382/2018-HJR.

Modtaget den 16. oktober 2018.


191/2018
Civil anke
(anmodning)

Konkurrencerådet
v/advokat Jacob Pinborg
mod
Eurostar Danmark A/S
og
GVCO A/S

Om der er indgået konkurrencebegrænsende aftaler i forbindelse med afgivelse af tilbud om kørebaneafmærkning.

Sø- og Handelsrettens dom af 27. august 2018 i sagerne U-2-16 og U-3-16.

Modtaget den 8. oktober 2018.


190/2018
Straffeanke

Anklagemyndigheden
mod
T

Om overtrædelse af reglerne for gødskning.

Vestre Landsrets dom af 18. april 2018 i sagen S-2467-15.

Modtaget den 5. oktober 2018.

 

160/2018
Civil anke

Gjensidige Forsikring, dansk filial af Gjensidige Forsikring ASA, Norge
v/advokat Klaus Kastrup-Larsen
mod
A
og
B

Om regres hos skadevolder for erstatning efter brandskade.

Østre Landsrets dom af 11. januar 2018 i sagen B-583-17.

Modtaget den 10. september 2018.

 

148/2018
Civil anke

Nordsjællands Politi,
Udlændingecenter Nordsjælland
mod
U

Om frihedsberøvelse af udlænding med henblik på udsendelse af landet.

Østre Landsrets kendelse af 27. juni 2018 i sagen S-1751-18.

Modtaget den 17. august 2018.


BS-26215/2018-HJR
Civil anke

A
v/advokat Christian F. Jensen
mod
Forsvarsministeriet

Om tortgodtgørelse for tortur, umenneskelig og nedværdigende behandling.

Østre Landsrets dom af 26. juni 2018 i sagen BS-1347/2016-OLR

Modtaget den 18. juli 2018. 

 

141/2018
Civil anke

A m. fl.
v/advokat Thomas Bonnow
mod
Forsvarsministeriet

Om tortgodtgørelse for tortur, umenneskelig og nedværdigende behandling.

Østre Landsrets dom af 26. juni 2018 i sagen B-3448-18.

Modtaget den 16. juli 2018.


134/2018
Civil anke 

Forsvarsministeriet
v/advokat Peter Biering
mod
A m.fl.

Om godtgørelse for tortur, umenneskelig og nedværdigende behandling.

Østre Landsrets dom af 15. juni 2018 i sagen B-3448-14.

Modtaget den 4. juli 2018.

 
135/2018
Civil anke

Københavns Kommune
v/advokat Jørgen Vinding
mod
DJØF
som mandatar for A

Om renter af forsinket udbetaling af rådighedsløn

Østre Landsrets dom af 21. december 2017 i sagen B-2937-16.

Modtaget den 6. juli 2018.


99/2018
Civil anke

A
v/advokat Lars Søndergaard
mod
Gjensidige Forsikring
og
B

Om erstatnings for skade ved brand.

Østre Landsrets dom af 11. januar 2018 i sagen B-683-17.

Modtaget den 31. maj 2018.


BS-16632/2018-HJR
Civil anke

DFMI
v/advokat Christina Neugebauer
mod
A

Om sagsomkostninger i sag om ansvar for personskade ved trafikulykke.

Østre Landsrets dom af 4. december 2017 i sagen.

Modtaget den 14. maj 2018.


BS-1404/2018-HJR, BS 14032/2018 og BS 14040/2018-HJR
Civil anke

Saxo Bank A/S
v/advokat  John Korsø Jensen
mod
A, B og C

Om værneting i sag om tab ved anvendelse af investeringsplatform.

Østre Landsrets dom af 17. november 2017 i sagerne BS-8877/2017-OLR, BS-8879/2017-OLR, BS-13035/2018-OLR.

Modtaget den 23. april 2018.


59/2018
Straffeanke39

Anklagemyndigheden
mod
T

Om strafudmålingen ved manddrab mv.

Vestre Landsrets dom af 21. november 2017 i sagen S-0753-17.

Modtaget den 10. april 2018.


43/2018
Straffeanke

Anklagemyndigheden
mod
T

Om strafudmåling og udvisning efter dom for offentligt at have billiget terror.

Østre Landsrets dom af 7. december 2017 i sagen S-2624-16.

Modtaget den 5. marts 2018.


BS-5975/2018-HJR
Civil anke

A
v/advokat Henrik Lindebod
mod
Lemvig Varmeværk a.m.b.a.

Om tilbagebetaling af gældsudligningsbidrag ved fusion mellem varmeværker.

Vestre Landsrets dom af 20. september 2017 i sagen BS-1091/2016-VLR

Modtaget den 8. februar 2018


241/2017
Civil anke

Finansiel Stabilitet
v/advokat Lotte Eskesen og Jacob Skude Rasmussen
mod
A, B, C, D, E og F

Om direktions og bestyrelses ansvar for banks økonomiske sammenbrud.

Østre Landsrets dom af 7. november 2017 i sagen B-1291-10 og B-1851-10.

Modtaget den 4.december 2017.


177/2017
Civil anke

Gjensidige Forsikring, dansk filial af Gjensidige Forsikring ASA
som mandatar for Autismecenter Storstrøm
v/advokat Mette Echwald Sevel
mod
A

Om autismecenter skal friholde beboer for dennes erstatningsansvar for voldelig adfærd mod medarbejder.

Østre Landsrets dom af 11. april 2017 i sagen B-442-16.

Modtaget den 10. august 2017.


56/2017
Straffeanke

Anklagemyndigheden
mod
T

Om udvisning efter domfældelse for forsøg på manddrab.

Vestre Landsrets dom af 12. oktober 2016 i sagen S-0865-16.

Modtaget den 10. marts 2017.


33/2017
Civil anke

OPL06112014 ApS under konkurs
v/kurator advokat Peter Frandsen
mod
A

Om notat om det konkursramte selskabs udvikling udarbejdet af selskabets revisor kan fremlægges i sag om konkurskarantæne.

Vestre Landsrets kendelse af 25. november 2016 i sagen B-1535-16.

Modtaget den 15. februar 2017.

 

269/2016
Civil anke

A
mod
B

Om bortfald af kæremål ved overskridelse af frist for betaling af retsafgift.

Østre Landsrets kendelse af 11. maj 2016 i sagen B-1017-16.

Modtaget den 1. november 2016.


239/2016
Civil anke

MSK Traders Ltd.
v/advokat Jens Jakob Bugge
mod
Converse Inc.
og
Converse Scandinavia A/S

Om krænkelse af varemærke.

Østre Landsrets dom af 30. juni 2016 i sagen B-2902-14.

Modtaget den 5. oktober 2016.

Kæresager

113/2019
Straffekære

Anklagemyndigheden
mod
T

Om betydningen af problemer med tolkning i forbindelse med varetægtsfængsling.

Østre Landsrets kendelse af 28. juni 2019 i sagen S-1563-19.

Modtaget den 19. august 2019.


112/2019
Straffekære

Anklagemyndigheden
mod
T

Om mundtlig forhandling i kæresag om varetægtsfængsling.

Østre Landsrets kendelse af 20. juni 2019 i sagen S-1722-19.

Modtaget den 19. august 2019.


111/2019
Civil kære

A
Kærer kendelse i auktionssag

Om kære efter kærefristens udløb.

Østre Landsrets kendelse af 25. marts 2019 i sagen B-1441-18.

Modtaget den 16. august 2019.


110/2019
Straffekære

Nordsjællands Politi,
Udlændingecenter Nordsjælland
mod
A

Om varetægtsfængsling efter udlændingeloven.

Østre Landsrets kendelse af 24. april 2019 i sagen S-1765-19.

Modtaget den 15. august 2019.

 

107/2019
Civil kære

A
mod
B

Om indsættelse i besiddelse af en bil.

Østre Landsrets kendelse af 30. april 2019 i sagen B-327-19.

Modtaget den 31. juli 2019.

 

106/2019
Civil kære

Center for Parkering
Københavns Kommune
v/advokat Anders Valentine-Branth
mod
FDM som mandatar for A

Om parkeringsafgift på grund af indtastning af forkert registreringsnummer ved betaling for parkeringstid.

Østre Landsrets kendelse af 22.februar 2019 i sagen B-1458-18.

Modtaget den 26. juli 2019.


103/2019
Straffekære

Anklagemyndigheden
mod
T

Om varetægtsfængsling efter udlændingeloven.

Østre Landsrets kendelse af 14. marts 2019 i sagen S-644-19.

Modtaget dem 12. juli 2019.


102/2019
Straffekære

Anklagemyndigheden
mod
T

Om sagsomkostninger i straffesag, for så vidt angår den del af sagen, der vedrører vidnes udeblivelse.

Østre Landsrets kendelse af 12. februar 2019 i sagen S-3702-18.

Modtaget den 10. juli 2019.


101/2019
Straffekære

Anklagemyndigheden
mod
T

Om prøvelse af genindlæggelse i henhold til behandlingsdom.

Vestre Landsrets kendelse af 4. april 2019 i sagen S-2237-18.

Modtaget den 11. juli 2019.


100/2019
Civil kære

Skatteverket
v/advokat Michala Roepstorff
mod
A

Om skifterettens kompetence til prøvelse af fordring under behandlings af konkursbegæring.

Østre Landsrets kendelse af 12. marts 2019 i sagen B-20-19.

Modtaget den 4. juli 2019.


93/2019
Straffekære

Anklagemyndigheden
mod
T1 – T10


Om straffesag skal gå om på grund af rettergangsfejl.

Østre Landsrets kendelse af 28. marts 2019 i sagen S-832-15.

Modtaget den 2. juli 2019.


84/2019
Straffekære

Foranstaltning under efterforskning
 

Om adgang til GPS-observation.

Østre Landsrets kendelse af 6. maj 2019 i sagen S-1159-19.

Modtaget den 20. juni 2019.


81/2019
Civil kære

A
v/advokat Christian Fribjart Andreasen
mod
TAKS


Om forældelse af krav i dødsbo.

Østre Landsrets dom af 22. marts 2019 i sagen B-1866-17.

Modtaget den 19. juni 2019.


77/2019
Civil kære

A
v/advokat Niels-Peter Andreasen
mod
A/B Salvatorgården

Om eksklusion fra andelsboligforening.

Østre Landsrets kendelse af 18. marts 2019 i sagen B-1457/2018.

Modtaget den 13. juni 2019.


74/2019
Straffekære

Anklagemyndigheden
mod
T

Om varetægtsfængsling efter udlændingeloven.

Østre Landsrets kendelse af 21. marts 2019 i sagen S-475-19.

Modtaget den 6. juni 2019.


BS-24003/2019-HJR
Civil kære

SCI Kristensen
v/advokat Henrik Peyta
mod
RESIDEMCE MASSEMA

Om adgangen til at kære afgørelse om beregning af retsafgift.

Østre Landsrets kendelse af 25. januar 2019 i sagen BS-47409/2018-OLR.

Modtaget den 3. juni 2019.

69/2019
Straffekære

Anklagemyndigheden
mod
T

Om varetægtsfængsling efter udlændingeloven

Østre Landsrets kendelse af 20. februar 2019 i sagen S-369-19.

Modtaget den 29. maj 2019.


BS-21847/2019-HJR
Civil kære

A
v/advokat Allan Schweitz Fischer
mod
A2B Logistics ApS

Om tilladelse til at kære kendelse om konkurskarantæne efter kærefristens udløb.

Østre Landsrets kendelse af 24. januar 2019 i sagen BS-46467/2018-OLR.

Modtaget den 15. maj 2019.


60/2019
Civil kære

A
v/advokat Carsten Brix
mod
Repay Finans A/S

Om rimeligheden af rentevilkår for et kviklån.

Østre Landsrets kendelse af 11. januar 2019 i sagen B-648-18.

Modtaget den 10. maj 2019.


BS-20431/2019-HJR
Civil kære

Arwos Service A/S
v/advokat Jens Jepsen
mod
Mick Handel & Service K/S under konkurs

Om kære af afgørelse om frigivelse af sikkerhedsstillelse er omfattet af kærebegrænsningsreglerne.

Vestre Landsrets kendelse af 11. februar 2019 i sagen BS-40179/2018-VLR.

Modtaget den 3. maj 2019.


53/2019
Civil kære

Landsforeningen for Bæredygtigt Landbrug
som mandatar for A m.fl.
v/advokat Hans Sønderby
mod
Miljø- og Fødevareministeriet
og
Miljøstyrelsen

Om præjudiciel forelæggelse for EU-Domstolen og om afvisning af påstande i sag om implementering af vandrammedirektivet.

Vestre Landsrets kendelse af 19. september 2018 i sagerne B-1174-15 og B-.0311-17.

Modtaget den 29. april 2019.


BS-15560/2019-HJR
Civil kære

Ivarsson A/S
v/advokat Jacob Thomsen
mod
A og B

Om fremlæggelse af ensidigt indhentet udbedringstilbud med udbudsmateriale kan fremlægges i bevisoptagelsessag efter skønserklæring er modtaget.

Vestre Landsrets kendelse af 2. november 2019 i sagen BS-38312/2018-VLR.

Modtaget den 12. april 2019.


44/2019
Civil kære

M
v/advokat Lise Høgh
mod
H

Om tinglysning af ægtepagt efter indgivelse af anmodning om skilsmisse.

Østre Landsrets kendelse af 3. oktober 2018 i sagen B-1120-18.

Modtaget den 9. april 2019.


43/2019
Straffekære

Anklagemyndigheden
mod
T

Om prøveudskrivning af forvaringsdømt.

Vestre Landsrets kendelse af 4. januar 2019.

Modtaget den 8. april 2019


BS-13514/2019-HJR
Civil kære

A
v/advokat Helle Nøhr Larsen
mod
Randstad A/S

Om arbejdsretligt spørgsmål henhører under domstolene eller Arbejdsretten.

Østre Landsrets kendelse af 13. marts 2019 i sagen BS-27158/2018-OLR

Modtaget den 3. april 2019.


31/2019
Civil kære

Resen Holm Invest ApS,
Resen Holm Holding ApS,
A og B
v/advokat Mogens Olesen
mod
Skat

Om stemmeret ved behandling af rekonstruktionsforslag.

Vestre Landsrets kendelse af 6.september 2018 i sagen V-0305-18.

Modtaget den 21. marts 2019.


30/2019
Civil kære

A
v/advokat Jytte Lindgård
mod
Nordsjællands Politi
Nationalt Udlændingecenter

Om frihedsberøvelse af asylansøger.

Østre Landsrets kendelse af 19. november 2018 i sagen S-3111-18.

Modtaget den 20. marts 2019.


28/2019
Civil kære

Gældsstyrelsen
v/advokat Jacob Christian Sølling
mod
A

Om kreditors retlige interesse i afsigelse af konkursdekret, når skyldner har oplyst at være uden aktiver.

Vestre Landsrets kendelse af 6. december 2018 i sagen B-0498-18.

Modtaget den 15. marts 2019.


25/2019
Civil kære

Boet efter A
v/advokat Eigil Lego Andersen
mod
SKAT

Om aktiver og indkomst i udenlandsk fond skal indgå i boopgørelse i dødsbo.

Østre Landsrets kendelse af 5. juli 2018 i sagen B-1351-17.

Modtaget den 4. marts 2019.

 
24/2019
Civil kære

A ApS
mod
Advokatnævnet

Om fogedretten eller skattemyndighedernes inddrivelsesafdeling har kompetencen til at inddrive gæld.

Østre Landsrets kendelse af 5. december 2018 i sagen B-1258-18.

Modtaget den 1.marts 2019.


21/2019
Civil kære

A
mod
Advokatnævnet

Om rette part i fogedsag om inddrivelse af sagsomkostninger på grundlag af dom.

Vestre Landsrets kendelse af 15. oktober 2018 i sagen B-0108-18.

Modtaget den 21. februar 2019.


4/2019
Straffekære

Anklagemyndigheden
mod
T

Om generhvervelse af førerretten.

Østre Landsrets kendelse af 5. oktober 2018 i sagen S-2114-18.

Modtaget den 14. januar 2019.


BS-866/2019-HJR
Civil kære

Tandskadeankenævnet
v/advokat Søren Vagner Nielsen
mod
Vestsjællands Tandlægecenter ApS

Om adgang til domstolsprøvelse af nævnsafgørelse.

Østre Landsrets kendelse af 29. juni 2018 i sagen BS-10080/2017-OLR.

Modtaget den 8. januar 2019.


3/2019
Civil kære

Anpartsselskabet II af 26. juni 2014 under konkurs m.fl.
mod
Her Majesty`s Revenue and Customs

Om engelsk domstols dom til fordel for engelske skattemyndighed kan danne grundlag for inddrivelse i Danmark.

Østre Landsrets kendelse af 26. september 2018 i sagen B-2646-10 m.fl.

Modtaget den 7. januar 2019.


BS-35755/2018-HJR
Civil kære

A
v/advokat Flemming Jensen
mod
A under konkurs

Om kære af tilladelse til ændring af partsnavn i sag om konkurskarantæne kræver procesbevilling.

Vestre Landsrets kendelse af 28. maj 2018 i sagen BS-6718/2018-VLR.

Modtaget den 8. oktober 2018.


182/2018

Civil kære

Badboys Airsoft ApS
v/advokat Anders Drachmann
mod
Planklagenævnet

Om 1. instansbehandling af civil sag i byret eller landsret.

Østre Landsrets dom af 30. april 2018 i sagen B-94-18.

Modtaget den 6. september 2018.


158/2018
Civil kære

A, B og C
v/Johan Hartmann Stæger
mod
SKAT

Om skifte af dødsbo i Danmark.

Østre Landsrets kendelse af 27. marts 2018 i sagen B-317-18.

Modtaget den 27. august 2018.09.07


155/2018
Civil kære

A
v/advokat Niels-Erik Hansen
mod
Nordsjællands Politi
Udlændingecenter Nordsjælland

Om frihedsberøvelse af afvist asylansøger var berettiget.

Østre Landsrets kendelse af 30. maj 2018 i sagen S-1470-18.

Modtaget den 27. august 2018.


71/2018
Civil kære

A
v/advokat Ole Kjær
mod
B

Om fastsættelse af sagsomkostninger i en fogedsag.

Østre Landsrets kendelse af 22.. november 2017 i sagen B-2363-17.

Modtaget den 26. april 2018.


39/2018
Straffekære

Anklagemyndigheden
mod
T

Om udlevering af sagsmateriale.

Østre Landsrets kendelse af 6. december 2017 i sagen S-2917-17.

Modtaget den 1. marts 2018.


BS-6900/2018-HJR
Civil kære

A
v/advokat Bjarke Madsen
mod
B

Om statskassen skal godtgøre sagsomkostninger, der ikke er dækket af retshjælpsforsikring.

Østre Landsrets kendelse i sagen BS-6357/2018-OLR.

Modtaget den 9. februar 2018.


BS-6892/2018-HJR

Civil kære

A
v/advokat Bjarke Madsen
mod
A/B Virkliheden

Om statskassen skal godtgøre sagsomkostninger, der ikke er dækket af retshjælpsforsikring.

Østre Landsrets kendelse af 21.september 2017 i sagen BS-6343/2018-OLR.

Modtaget den 9. februar 2018.


9/2018
Straffekære

Anklagemyndigheden
mod
T1, T2 og T3

Om beskyttelse af vidnes identitet og om de tiltaltes tilstedeværelse under hovedforhandling.

Vestre Landsrets kendelse af 7. november 2017 i sagen S-2185-17.

Modtaget den 11. januar 2018.


73/2017
Straffekære

DR som mandatar for
journalist Rasmus Poulsen Larsen
v/advokat Tyge Trier
kærer afgørelse i sagen

Anklagemyndigheden
mod
T m.fl.

Om opretholdelse af navneforbud efter frifindende dom i straffesag.

Vestre Landsrets kendelse af 6. december 2016 i sagerne S-1883-16 og S-1884-16.

Modtaget den 3. april 2017.


57/2017
Civil kære

JP/Politikens Hus
v/advokat Erik Kjær-Hansen
mod
Politiets Efterretningstjeneste

Om kærende er rette adressat for et forbud mod offentliggørelse af bog

Østre Landsrets kendelse af 9. december 2016 i sagen B-2343-16.

Modtaget den 10. marts 2017.


39/2017
Civil kære

Telekæden A/S
v/advokat Hans Sønderby Christensen
mod
Telia Danmark

Om samarbejde er omfattet af handelsagentloven.

Østre Landsrets kendelse af 27. oktober 2016 i sagen B-1886-14.

Modtaget den 23. februar 2017.

Sidst opdateret: 29. august 2019