Højesteret

Aktuelt

Nyheder og domsresuméer

Her kan du se domsresumeer og øvrige nyheder fra Højesteret fra det sidste år

Retslister

Foreløbig oversigter over sager, hvor der er fastsat en dato for offentlig hovedforhandling.

Nye sager

Modtagne anke- og kæresager noteres her på siden (ikke alle sager medtages)