Højesteret

For advokater

Som advokat med møderet for Højesteret kan du have brug for særlige informationer.

Her kan du finde vejledninger til civile sager, straffesager, oplysninger om møderet, genoptagelse af sager, ekstraordinær appel samt salærtakster.

Civile ankesager

Her kan du læse om anke til Højesteret i civile sager

Civile kæresager

Her kan du læse om civile kæresager i Højesteret

Genoptagelse mv.

Se reglerne for genoptagelse og ekstraordinær anke her

Møderet for advokater

Ca. 1.820 advokater er udpeget til at have møderet for Højesteret.

Salærtakster

Vejledende salærtakster i straffesager og ægteskabssager ved Højesteret.

Straffeanker

Landsrettens domme i straffesager kan kun ankes med Procesbevillingsnævnets tilladelse.

Straffekæremål

Se regler for kæremål i straffesager her