Retten i Hjørring

Retten i Hjørring

Hvis du skal møde i Retten i Hjørring, kan du få brug for at kende til de praktiske forhold.

Retten i Hjørring består af en enkelt retsbygning. Hvis du skal møde personligt i retten, skal du henvende dig i informationen. Nedenfor finder du flere praktiske informationer om Retten i Hjørring.

Åbningstider

Retten i Hjørring har åbent mandag til fredag kl. 08.30-15.00.

Retten er lukket på helligdage, den 5. juni (Grundlovsdag) samt den 24. og 31. december.

Telefon og mail

Det vil ofte være nemmest at kontakte os pr. mail. Det er bedst at kontakte rettens enkelte afdelinger direkte, hvis du ved hvilken afdeling, der har med din sag at gøre.
Hvis du har et sagsnummer, skal du skrive sagsnummeret i emnefeltet på din mail.
Se kontaktoplysninger for Retten i Hjørring

Sikker mail

Almindelige mails er ikke sikre, så hvis du skal sende følsomt materiale, er det en god idé at sende via borger.dk. På borger.dk skal du logge ind med dit NemID og vælge "Digital post". Når du vælger "Skriv ny post", kan du finde Retten i Hjørrings forskellige afdelinger under kategorien Offentlige myndigheder/Stat -> Danmarks Domstole -> Retten i Hjørring.
Gå til borger.dk

Virksomheder kan med en certifikatløsning sende og modtage sikker digital post via Retten i Hjørrings officielle mailadresser. Certifikatet til at kryptere og underskrive digital korrespondance med retten, så kun du og retten kan læse den, kan du finde på Nets' hjemmeside.

Notar i Frederikshavn

Fredage i lige uger fra kl. 09.00-13.00 har notaren træffetid i Frederikshavn på Frederikshavn Rådhus, Rådhus Allé 100, 9900 Frederikshavn. Du skal bestille tid i notarkalenderen.
Bestil en tid ved notaren i Frederikshavn

Notaren i Frederikshavn modtager kontant betaling og MobilePay. 

Notar i Aabybro

Onsdage fra kl. 08.00-09.00 har notaren træffetid i Aabybro på Rådhuset, Toftevej 43, 9440 Aabybro. Ring for at bestille en tid på tlf. 9968 5600.

Notaren i Aabybro modtager kontant betaling og MobilePay. 

Skal du have anmeldt en fremtidsfuldmagt ved notaren i Aabybro, skal notaren tjekke fremtidsfuldmagten i god tid inden mødet. Når du har oprettet og underskrevet fremtidsfuldmagten med NemID, skal du kontakte retten for at oplyse, hvilket sagsnummer, fremtidsfuldmagten er oprettet med. 

Bank, fakturering og betaling

Retten i Hjørring har konto i Danske Bank. Betaling af retsafgifter mv. skal indsættes på følgende registrerings- og kontonummer: 0216 - 4069 136 540. 
IBAN: DK70 0216 4069136540
SWIFT: DABADKKK   

Af hensyn til ekspedition af betalingen er det vigtigt, at du skriver, hvilken sag (sagsnummer eller partsnavn), overførslen vedrører.

Retten modtager visa/dankort og der kan også betales med MobilePay i ekspeditionen, fx for notarforretninger.

Fakturering til Retten i Hjørring skal ske via elektronisk fakturering:
EAN-nr. 5798000162051
CVR-nr. 21 659 509
elektronisk fakturering kan fx ske via NemHandel Fakturablanket
Gå til NemHandel

Betaling til modpart

Hvis du skal betale en modpart - fx i forbindelse med en fogedsag - skal du ikke indbetale pengene til rettens konto. Pengene skal indbetales direkte til din modpart i sagen eller eventuelt til modpartens advokat.

Transport, parkering og adgangsforhold

Der er parkeringspladser foran og bag Retten i Hjørring. Hovedindgangen findes, når du kører rundt om bygningen. 

Retten er inden for gåafstand (ca. 1 km) fra Hjørring station. Tager du toget, som kører mellem Hirtshals og Hjørring, kan du stå af på Kvægtorvet St. Så vil der kun være ca. 300 meter til Retten. 

Retsbygningen er handicapvenlig med gode adgangsforhold til både retslokaler og toiletter. På parkeringspladsen er der tæt på hovedindgangen reserveret to pladser til biler med handicapskilt.

Ordensreglement og sikkerhed

I Retten i Hjørring kommer mennesker med mange forskellige ærinder. Her skal være trygt at komme og rolige forhold, så det er nødvendigt, at alle overholder ordensreglementet for ophold i og omkring retsbygningen.

 • Det er kun personer, der har ærinde, fx er indkaldt til retsmøde eller er tilhørere, der må opholde sig i retsbygningen
 • Det er ikke tilladt at bære synlige rygmærker og lignende
 • Ophold skal ske i god ro og orden
 • Rygning er ikke tilladt
 • Det er ikke tilladt at medbringe nogen form for alkohol
 • Det er ikke tilladt at fotografere eller optage lyd uden rettens tilladelse
 • Det er tilladt at bruge mobiltelefoner i rettens information og ventearealer, når det sker hensynsfuldt. Mobiltelefoner skal altid være på lydløs
 • Mobiltelefoner skal være slukket i retssalene
 • Personer, der opholder sig i rettens bygninger, skal følge anvisninger fra rettens personale
 • Det er ikke tilladt at medbringe dyr uden tilladelse
 • Børn under 15 år har ikke adgang til retsmøder uden dommerens tilladelse

Overtrædelse af ordensreglementet kan medføre bortvisning og evt. politianmeldelse og bøde.

Sikkerhed i retten

Der er normalt ikke adgangskontrol ved Retten i Hjørring. I særlige tilfælde kan retten dog beslutte at indføre midlertidig adgangskontrol. Besøgende ved Retten i Hjørring skal rette sig efter anvisninger fra retsbetjentene og rettens øvrige personale.

Wi-fi og teknik i retten

Der er trådløst netværk tilgængeligt i hele retsbygningen. Wi-fi-netværket hedder Domstol-Guest. Der kræves ikke kode for at logge på.

AV-udstyret kan bruges til at vise digitalt bilagsmateriale som fotos, videoer, skitser og dokumenter i øvrigt.
Via storskærm eller projektor kan materialet vises for både retten, parterne og tilhørerne samtidigt.

Der er via en Digital Visualizer mulighed for at vise ikke-digitaliseret bilagsmateriale på skærmene.

Vedr. adapter

Der er følgende almindeligt brugte stiktyper til parterne: HDMI, VGA, Displayport.
Har din bærbare eller tabletten anden indgang, skal du selv medbringe adapter.

Retten har udarbejdet en vejledning som du kan se her.

Annotator

I store retssager arbejder vi med det indscannede bilagsmateriale på vores PC. Rent praktisk er det scannet til pdf-filer med tekstgenkendelse (OCR). På vores PC'ere bruger vi programmet Adobe Annotator. Afhængig af bilagsmaterialets omfang scannes alt materialet til en stor fil, som skal være opdelt i 1.000 sider pr. fil eller i 100 sider pr. fil.

Scan til pdf

Bilag skal være scannet til pdf med tekstgenkendelse (OCR). Bilagets forside og indholdsfortegnelse skal være med i bilagsnummereringen. Bilagsmaterialet skal opdeles i følgende sideinterval: 1-100, 101-200, 201-300 eller 1-1000, 1001-2000, 2001-3000. Alternativt kan bilagene scannes som ét stort dokument. Det afhænger dog af størrelsen på filen. Hvis filen bliver for stor, er den for svær at håndtere under afviklingen af retssagen. Vær opmærksom på, at bilagene ikke scannes i foto-kvalitet.

Mad og drikke

Det er ikke muligt at købe mad i retsbygningen. Vi anbefaler, at du tager en madpakke med, hvis du ikke vil forlade retten for at købe frokost.

Udskrift af domme og kendelser

Du kan anmode om at få udskrifter af rettens afgørelser ved at skrive til retten. Du skal skrive rettens sagsnummer eller navne på sagens parter, og du skal oplyse, hvilket dokument du ønsker udskrift af.
Rettens mailadresse: hjorring@domstol.dk 

Samtidig med bestillingen skal du betale 175 kroner i retsafgift pr. dokument, som skal indbetales til Retten i Hjørrings konto i Danske Bank, der har følgende registrerings- og kontooplysninger: 0216 - 4069 136 540. Det skal fremgå tydeligt af bankoverførslen, hvilken sag det drejer sig om.

På hovedsiden for Danmarks Domstole kan du læse mere om, hvilke dokumenter du kan få indsigt i, hvordan du anmoder om dem, og hvilke myndigheder du kan få dokumenterne fra. Læs mere om aktindsigt. [LINK]

Sidst opdateret: 28. august 2019