Retten i Hillerød

Retten i Hillerød

Hvis du skal møde i Retten i Hillerød, kan du få brug for at kende til de praktiske forhold.

Retten i Hillerød ligger i én retsbygning. Hvis du skal møde personligt i retten, skal du finde det lokale, du er indkaldt til. Eventuelle ændringer vil fremgå af skærmene i retsbygningen. Hvis du er i tvivl, kan du henvende dig i informationen. Informationen ligger ved hovedindgangen i stueetagen. Nedenfor finder du flere praktiske informationer om Retten i Hillerød.

Åbningstider

Retten i Hillerød har åbent mandag til fredag kl. 08.30-15.00.

Retten er lukket på helligdage, på Grundlovsdag samt den 24. og 31. december.

Telefon og mail

Du kan kontakte retten både pr. telefon og mail.

Det er bedst at kontakte rettens enkelte afdelinger direkte, hvis du ved hvilken afdeling, der har med din sag at gøre.

Hvis du har et sagsnummer, skal du skrive sagsnummeret i emnefeltet på din mail eller nævne det, når du ringer til retten.

Se kontaktoplysninger for Retten i Hillerød.

Sikker mail

Almindelige mails er ikke sikre, så hvis du skal sende følsomt materiale, er det en god idé at sende via borger.dk. På borger.dk skal du logge ind med dit NemID og vælge "Digital post". Når du vælger "Skriv ny post", kan du finde Retten i Hillerøds forskellige afdelinger under kategorien Offentlige myndigheder/Stat -> Danmarks Domstole -> Retten i Hillerød.
Gå til borger.dk

Virksomheder kan med en certifikatløsning sende og modtage sikker digital post via Retten i Hillerøds officielle mailadresser. Certifikatet til at kryptere og underskrive digital korrespondance med retten, så kun du og retten kan læse den, kan du finde på Nets' hjemmeside.

Bank, fakturering og betaling

Retten i Hillerød har konto i Danske Bank, og betaling af retsafgifter mv. skal indsættes på følgende kontonumre:

 • Alle retsafgifter indbetales til Danske Bank, reg.nr. 0216, kontonr. 4069134416
 • Sagsomkostninger til statskassen indbetales til Danske Bank,reg.nr. 0216, konto.nr. 4069134408

Af hensyn til behandling af betalingen er det vigtigt, at det fremgår, hvilken sag (sagsnummer eller partsnavn) overførslen vedrører.

Du kan også betale på MobilePay eller med Dankort, hvis du er til stede i retten. Vi modtager kun betalingskort, som også er Dankort.

Ved betaling fra udlandet kan følgende benyttes:  
IBAN: DK91 0216 4069 1344 16
BIC/SWIFT: DABADKKK

Fakturering til retten skal ske elektronisk. 

EAN-Lokationsnummer: 
5798000161399 
CVR-nr: 21 65 95 09 (fælles for domstolene)
P-nr.: 100 33 89 419

Elektronisk fakturering kan fx ske via NemHandel Fakturablanket
Gå til NemHandel

Betaling til modpart

Hvis du skal betale en modpart - fx i forbindelse med en fogedsag - skal du ikke indbetale pengene til rettens konto. Pengene skal indbetales direkte til din modpart i sagen eller evt. til modpartens advokat.

Transport, parkering og adgangforhold

Offentlig transport

Retten ligger indenfor gå-afstand fra Hillerød station. Det tager ca. 5 minutter at gå til retten. 

På rejseplanen.dk kan du finde oplysninger om tog, bus samt få et kortudsnit af gåturen fra stationen til Retten.


Parkeringsforhold

Bag retsbygningen er der et begrænset antal parkeringspladser til rådighed for ansatte og personer der skal møde i retten. Retttens pladser er markeret ved skiltning.

Kom I god tid, inden mødets begyndelse for at få en parkeringsplads.

Bemærk, at parkering kun er tilladt med gyldig parkeringstilladelse, som kan hentes i billetautomat indenfor rettens hovedindgang ved ankomst. 
Parkeringspladsen kontrolleres dagligt.

Advokatfirmaer og andre firmer, der ofte har ærinder i retsbygningen, kan søge om en fast parkeringstilladelse. Ansøgning sendes til adm.hil@domstol.dk

Er der ikke plads bag retsbygningen, henvises til gratis parkeringsplads ved Teglgårdssøen, Hammersholtvej.

Det tager ca. 5 minutter at gå fra parkeringspladsen ved Teglgårdssøen til retsbygningen.

Der er også parkeringshuse på Østergade og ved Gallerierne på Hostrupsvej, hvor man kan parkere mod betaling.

 

Handicapadgang 

I retsbygningen er der taget højde for, at der skal være nem adgang for kørestolsbrugere m.v. 

Indgangen fra gaden har ingen trin og det er derfor nemt at komme ind med kørestole og rollatorer.

Der er elevator til 2. sal og 3. sal.
Fogedsager, tvangsauktioner og notarforretninger foretages i stueetagen.

Der er handicaptoilet i stuetagen, på 2. og 3. sal. 

På parkeringspladsen bag retsbygningen er der 1 afmærket handicapplads til rådighed.

 

 

Find rundt i retten

[Her kan være et etagekort]

Ved grundlovsforhør i weekender og på helligdage benytter man en anden indgang end hovedindgangen. Indgangen findes på bagsiden af retsbygningen længst til venstre set fra parkeringspladsen.

Ordensreglement og sikkerhed

I Retten i Hillerød kommer mennesker med mange forskellige ærinder. Her skal være trygt at komme og rolige forhold, så det er nødvendigt, at alle overholder ordensreglementet for ophold i og omkring retsbygningen.

 • Det er kun personer, der har ærinde, fx er indkaldt til retsmøde eller er tilhørere, der må opholde sig i retsbygningen
 • Det er ikke tilladt at bære synlige rygmærker og lignende
 • Ophold skal ske i god ro og orden
 • Rygning er ikke tilladt
 • Det er ikke tilladt at medbringe nogen form for alkohol
 • Det er ikke tilladt at fotografere eller optage lyd uden rettens tilladelse
 • Det er tilladt at bruge mobiltelefoner i rettens information og ventearealer, når det sker hensynsfuldt. Mobiltelefoner skal altid være på lydløs
 • Mobiltelefoner skal være slukket i retssalene
 • Personer, der opholder sig i rettens bygninger, skal følge anvisninger fra rettens personale
 • Det er ikke tilladt at medbringe dyr uden tilladelse
 • Børn under 15 år har ikke adgang til retsmøder uden dommerens tilladelse

Overtrædelse af ordensreglementet kan medføre bortvisning og evt. politianmeldelse og bøde.

Sikkerhed i retten

Der er normalt ikke adgangskontrol ved Retten i Hillerød. I særlige tilfælde kan retten dog beslutte at indføre midlertidig adgangskontrol. Retten bruger videoovervågning i retsbygningen og på udendørsarealerne. Besøgende ved Retten i Hillerød skal rette sig efter anvisninger fra vagter og rettens øvrige personale.

Wi-fi og teknik i retten

Trådløst internet

Der er trådløst netværk tilgængeligt i hele retsbygningen. Wi-fi-netværket hedder Domstol-Guest. Der kræves ikke kode for at logge på.

Professionelle brugere kan søge om adgang til det trådløse netværk (Domstol-Proff) i en længere periode ad gangen ved at skrive til adm.hil@domstol.dk.  

Retssale med AV-udstyr

AV-udstyret kan bruges til at vise digitalt bilagsmateriale som fotos, videoer, skitser og dokumenter i øvrigt.
Via storskærm eller projektor kan materialet vises for både retten, parterne og tilhørerne samtidigt.

Standardudstyr i retssal 1, 6 og 8 (videoretssale)

 • Videokonferenceudstyr: Projektorer, to lærreder, mikrofoner og højtalere
 • Dokumentfremviser
 • Lydoptagelsesudstyr
 • Skærm på dommerpodiet til dommeren
 • Stort lærred, hvor anklager, forsvarer, domsmænd, nævninge, parter, vidner og tilhørere kan se bevisførelse mv.
 • Der er tilknyttet lytterum til retssal 1 og 8, hvorfra lyden i retssalen kan høres
 • Retssal 1 kan indrettes til nævningeretssal
 • I voteringslokalet til retssal 1 er der storskærm (TV), hvor dommere, domsmænd og nævninge har mulighed for at (gen-) se/høre beviser

Der er følgende stik til rådighed hos anklager/forsvarer med henblik på fremvisning på lærred:

 • HDMI DisplayPort Plug (male) til HDMI Jack (female)
 • Mini DisplayPort Plug (male) til HDMI Jack (female)
 • Mini HDMI (C) Plug (male) til HDMI Jack (female)
 • Micro HDMI (D) Plug (male) til HDMI Jack (female)
 • Apple Ipad lightning til HDMI Jack (female)
 • Apple USB-C til HDMI, USB 3.1, USB-C (female) (kontakt servicevagten)

Standardudstyr i retssal 2, 4, 5 og 7 (AV- retssale)

 • Lydoptagelsesudstyr, mikrofoner
 • Dokumentfremviser
 • Skærme på dommerpodiet til dommer og domsmænd
 • Skærme ved anklager og forsvarer
 • Storskærm (TV), hvor parter, vidner og tilhørere kan se bevisførelse mv. og høre lyd

Der er følgende stik til rådighed hos anklager/forsvarer med henblik på fremvisning på lærred:

 • HDMI DisplayPort Plug (male) til HDMI Jack (female)
 • Mini DisplayPort Plug (male) til HDMI Jack (female)
 • Mini HDMI (C) Plug (male) til HDMI Jack (female)
 • Micro HDMI (D) Plug (male) til HDMI Jack (female)
 • Apple Ipad lightning til HDMI Jack (female)
 • Apple USB-C til HDMI, USB 3.1, USB-C (female) (kontakt servicevagten)

Retssale uden AV-udstyr

Retssal 3

 • Lydoptagelsesudstyr, mikrofoner

Retssal H (stueetagen)

Intet udstyr.


Sager som behandles digitalt

Civile sager anlægges og behandles digitalt på www.minretssag.dk

Med hensyn til straffesager har Domstolsstyrelsen, Rigsadvokaten og Rigspolitiet aftalt, at følgende sager behandles digitalt:

 • Nævningesager
 • Større sager om økonomisk kriminalitet og andre relevante større sager
 • Sager om røveri (straffelovens § 288)
 • Sager om vold (straffelovens §§ 244-246)
 • Sædelighedssager mod mindreårige (straffelovens §§ 216, 223 og 222)
 • Børnepornosager (straffelovens § 235)

Er der behov for at afprøve det tekniske udstyr så kontakt rettens servicevagter på telefon 26 39 69 00 eller 22 26 06 25.

iAnnotate

I store retssager arbejder vi med det indscannede bilagsmateriale på vores iPad eller Surface Pro. Rent praktisk er det scannet til pdf-filer med tekstgenkendelse (OCR). På vore iPads bruger vi applikationen iAnnotate. Afhængig af bilagsmaterialets omfang scannes alt materialet til en stor fil, som skal være opdelt i 1.000 sider pr. fil eller i 100 sider pr. fil.

Scan til pdf

Bilag skal være scannet til pdf med tekstgenkendelse (OCR). Bilagets forside og indholdsfortegnelse skal være med i bilagsnummereringen. Bilagsmaterialet skal opdeles i følgende sideinterval: 1-100, 101-200, 201-300 eller 1-1000, 1001-2000, 2001-3000. Alternativt kan bilagene scannes som ét stort dokument. Det afhænger dog af størrelsen på filen. Hvis filen bliver for stor, er den for svær at håndtere under afviklingen af retssagen. Vær opmærksom på, at bilagene ikke scannes i foto-kvalitet.

Mad og drikke

Det er ikke muligt at købe mad i retsbygningen.

Der er vandautomater på alle etager. I stueetagen og på 2. sal er der automater, hvor du kan købe varme drikke.

Vi anbefaler, at du tager en madpakke med, hvis du ikke vil forlade retten for at købe frokost.

Udskrift af domme og kendelser

Du kan anmode om at få udskrifter af rettens afgørelser ved at skrive til retten. Du skal skrive rettens sagsnummer eller navne på sagens parter, og du skal oplyse, hvilket dokument du ønsker udskrift af.
Rettens mailadresse: hillerod@domstol.dk  

Samtidig med bestillingen skal du betale 175 kroner i retsafgift pr. dokument, som skal indbetales til Retten i Hillerøds konto i Danske Bank, der har følgende registrerings- og kontooplysninger: 0216 - 4069 134 416. Det skal fremgå tydeligt af bankoverførslen, hvilken sag det drejer sig om.

På hovedsiden for Danmarks Domstole kan du læse mere om, hvilke dokumenter du kan få indsigt i, hvordan du anmoder om dem, og hvilke myndigheder du kan få dokumenterne fra. Læs mere om aktindsigt. [LINK]

Billede 1 Af Bygningen Forfra

Rettens hovedindgang

Sidst opdateret: 25. september 2019