Retten i Hillerød

Retten i Hillerød

Har du brug for en notar påtegning på fx et testamente eller en fremtidsfuldmagt, skal du bestille tid i vores online-booking.

Tidsbestilling

Hos Retten i Hillerød skal du bestille tid for at komme til notaren. Du kan bestille tiden i vores online-kalender ved at følge linket til højre. 

Du kan også aflyse en tid, som du tidligere har bestilt.

Der er mange, som gerne vil til notaren. Bestil derfor din aftale hos notaren i god tid.

Har du ikke mulighed for at bestille tid online, kan du også ringe til retten og bestille en tid.

Udkørende notar

Er du for syg til at komme til notaren, kan notaren evt. komme til dig. 
Har du brug for, at notaren kommer til dig, skal du enten ringe eller skrive en mail til retten. Her kan online-kalenderen ikke benyttes.

Hvis notaren skal komme til dig, skal du betale for notarens transport.

Notarpåtegninger kan foretages på dansk, engelsk og tysk. 

Priser for brug af notaren

Retsafgifterne for notarens arbejde er:

 • Testamente: 300 kr.
 • Ændring eller tilbagekaldelse af testamente: 300 kr.
 • Fremtidsfuldmagt: 300 kr.
 • Protest af en veksel 300 kr.
 • Bekræftet kopi af et dokument: 100 kr. pr. kopi
 • Lodtrækning: 500 kr. 
 • Notarens transport, hvis notaren er nødt til at køre ud til dig.

Det skal du gøre ved testamente

For at oprette, ændre eller tilbagekalde et testamente skal du medbringe:

 • Billedlegitimation udstedt af en offentlig myndighed
  (f.eks. pas eller kørekort)
 • Testamente, kodicil eller tilbagekaldelse i 2 eksemplarer
  (må ikke underskrives før du sidder inde på notarkontoret)
 • En udfyldt genpartsforside. Du kan finde genpartsforsiden her:
  Forside-blanket til testamente
 • 300 kr. til retsafgiften.
  Retten modtager betaling kontant, dankort eller via mobilepay.

Det skal du gøre ved fremtidsfuldmagt

Hvis du vil lave en fremtidsfuldmagt, skal du først oprette fremtidsfuldmagten på Tinglysningsrettens selvbetjeningsside. Du skal bruge NemID for at logge ind. Hvis du er fritaget for digital kommunikation med det offentlige, skal du i stedet henvende dig til et af landets familieretshhuse, hvor du så kan oprette din fremtidsfuldmagt.
Gå til Tinglysningsrettens selvbetjeningsside
Se oversigt over landets familieretshuse

En digital fremtidsfuldmagt er først gyldig, når den er påtegnet af notaren. Du skal huske at notere referencenummeret fra Tinglysningsrettens selvbetjeningsside. Det skal notaren bruge sammen med din billedlegitimation (f.eks. pas eller kørekort).

Du kan læse mere om fremtidsfuldmagter på Familieretshusets hjemmeside.
Læs mere om fremtidfuldmagter hos Familieretshuset

Det koster 300 kr. pr. fremtidsfuldmagt, som notaren skal påtegne.

Det skal du gøre ved kopi

Har du brug for at få bekræftet en kopi, skal du medbringe det eller de originale dokumenter.

Bemærk venligst, at notaren ikke kan bekræfte kopier udstedt af andre offentlige myndigheder. Her henvises til Udenrigsministeriet.

Det koster 100 kr. pr. dokument, der skal påtegnes.

Det skal du gøre ved lodtrækning

Notarens medvirken til en lodtrækning er kun nødvendig, hvis den samlede salgssum overstiger 20.000,00 kr.

Retten råder ikke selv over et elektronisk lodtrækningsprogram.

Alle lodtrækninger sendes derfor til trækning ved Tinglysningsretten i Hobro.

Du skal derfor i god tid - og senest 3 uger før du skal bruge resultatet - sende en anmodning om lodtrækning til retten.
Af din anmodning skal fremgå, hvornår du skal bruge resultatet og du skal bl.a. vedlægge:

 • en kopi af spillemyndighedens tilladelse,
 • et prøveeksemplar af lodsedlen og
 • oplysning om, hvor mange gevinster der skal trækkes. 

Anmodning om lodtrækninger sendes pr. mail til adm.hil@domstol.dk

En lodtrækning koster 500 kr. og foretages indenfor rettens åbningstid.

 

Det skal du gøre ved boksåbning

Ved boksåbning kontaktes retten via mail: adm.hil@domstol.dk

Mailen skal indeholde:

 • Lejekontrakt på boksen
 • Oplysninger om boksnumre
 • Rykkerbreve m.v.  
 • Forretningsbetingelser for boksleje

Det skal du gøre ved bekræftelse af underskrift

Ved bekræftelse af underskrift, evt. efter underskriftsprøve(virksomhed) medbringes

 • Billedlegitimation udstedt af en offentlig myndighed
  (f.eks. pas eller kørekort)
 • Nyere tegningsudskrift fra Erhvervsstyrelsen.

Sidst opdateret: 24. juli 2019