Retten i Herning

Retten i Herning

Retten i Herning vejleder gerne om praktiske procedurer, men vi tilbyder ikke juridisk rådgivning, med mindre du er part i en civil småsag.

Mange forsikringer dækker forskellige udgifter til advokat, hvis du får brug for retshjælp. Dette vil stå i dine forsikringspapirer.

Nedenfor har vi lavet en oversigt over de forskellige former for juridisk rådgivning, man som borger kan få brug for. Listen indeholder også kontaktoplysninger. I nogle af tilfælde har du mulighed for at få rådgivning helt gratis eller med tilskud fra staten. 

Retshjælp

Retshjælp ved advokat

Hvis du har brug for advokathjælp, kan du henvende dig til en advokat efter eget valg. Advokaten kan hjælpe dig med at udfylde en blanket om gratis retshjælp eller hjælpe dig med at søge om fri proces. Du kan læse om kriterierne for retshjælp hos Advokatsamfundet eller på borger.dk
Gå til Advokatsamfundet hjemmeside 
Gå til borger.dk
Advokater, der yder retshjælp

 

Advokatvagten

Advokatvagten

Du kan søge gratis og anonym retshjælp i Advokatvagten følgende steder:

 • Herning: Huset no. 7, Nørregade 7, 2. sal, lokale 2.01 og 2.02(indgang fra gården), torsdag i lige uger kl. 16.30-17.30,
 • Ringkøbing: I kælderen under Ringkøbing Bibliotek, Ved Fjorden 6, torsdage i ulige uger kl. 17.00-18.00

Advokatvagten drives af lokale advokater.

Advokatvagten - læs mere om advokatvagten på www.advokatvagterne.dk

Offentlig retshjælp

Hvis din indtægt ikke er for høj, kan du få offentligt tilskud til at dække regningen ved retshjælp på advokatens kontor. Denne retshjælp er mere omfattende end i Advokatvagten.

Du kan læse mere om offentlig retshjælp, hvis du åbner menuen "sådan gør du"

Offentlig Retshjælp - læs mere om offentlig retshjælp på advokatsamfundets hjemmeside.

Retshjælpsforsikring

De fleste, der skal føre en retssag, har en retshjælpsforsikring, som dækker visse retssager. Hvis du er i tvivl, om du har en retshjælpsforsikring, skal du undersøge dine forsikringspolicer og eventuelt kontakte dit forsikringsselskab.

Læs mere om retshjælpsforsikring på forsikringsguiden her eller advokatsamfundets hjemmeside her


Fri proces

Det er muligt at søge fri proces til at få dækket omkostningerne ved at føre en civil retssag. I nogle sager skal fri proces søges ved Civilstyrelsen. I andre sager kan Retten i Herning give dig fri proces. Det kan du læse mere om hos Civilstyrelsen, hvor du også kan se de økonomiske betingelser.
Gå til Civilstyrelsens hjemmeside

Hvis du ikke finder svar på dit spørgsmål, kan du kontakte Retten i Herning, att. retsafdelingen. 
Mail: ret.her@domstol.dk

Tlf. 9968 6020

Gældsrådgivning

Forbrugerrådet Tænk

Hvis du har stor gæld og lav indkomst, kan du få gratis rådgivning om økonomi og gæld ved Forbrugerrådet Tænk.

Det er muligt at booke et personligt møde i Esbjerg, Aalborg eller Kolding. Du kan også kontakte rådgiverne telefonisk mandage kl. 16.00-18.00 eller pr. mail.
gaeld-esbjerg@fbr.dk
gaeld-aalborg@fbr.dk
gaeld-kolding@fbr.dk
Tlf. 2556 7106

Du kan læse mere om gæld og rådgivning hos Forbrugerrådet Tænk.
Gå til Forbrugerrådet Tænk

Professionelle samarbejdspartnere

Beskikkede advokater

Beneficerede advokater:

Her er en liste over de advokater, der har påtaget sig at være forsvarer i straffesager.

Når forsvareren er beskikket, betaler det offentlige forsvarerens salær i første omgang. Kun hvis retten finder den tiltalte skyldig, skal den tiltalte normalt erstatte statskassens udgift til forsvarerens salær. 

 • Advokat Finn Bur Andersen, Park Allé 4, 6880 Tarm, telefon 22 21 09 66, fba@mail.dk
 • Advokat Bjarne E. Bødtker, INNOVEST,  Ånumvej 28, 6900 Skjern, telefon 97 35 22 66
 • Advokat Jakob Fastrup, Sieferts Plads 5, 7430 Ikast, telefon 97 15 22 33, jf@midtadvokaterne.dk
 • Advokat Charlotte Krarup, Bryggergade 6 A, 7400 Herning, telefon 26 80 72 33, ck@kraruplaw.dk
 • Advokat Bjarne Lund Jørgensen, Østergade 8, 6950 Ringkøbing, telefon 97 32 09 99, mail@advokat-ll.dk
 • Advokat René Knudsen, Kampmannsgade 12, 7400 Herning, telefon 97 12 66 00, rk@adv-eegholm.dk
 • Advokat Kaare Kristensen, Silkeborgvej 37, 7400 Herning, telefon 97 12 62 11, kk@advokatkaarekristensen.dk
 • Advokat Jens Erik Pedersen, Herningvej 1, 6950 Ringkøbing, telefon 97 32 38 11, jep@thorninger.dk
 • Advokat Kjeld Skov, Kaj Munks Vej 4, 7400 Herning, telefon 88 91 92 00, ksk@dahllaw.dk
 • Advokat Kim Stensgård, Kampmannsgade 12, 7400 Herning, og Havnepladsen 11, 6950 Ringkøbing, telefon 97 12 66 00, ks@adv-eegholm.dk
 • Advokat Henrik Thorstholm, Østergade 5, 6900 Skjern, telefon 97 35 08 88, skjern@ret-raad.dk

 

Kuratorer og likvidatorer

Faste kuratorer/likvidatorer i konkursboer, opløsningsboer m.v. ved Retten i Herning

Advokat Jens Holm Bangsgaard, Kaj Munks Vej 4, 7400 Herning, jhb@dahllaw.dk
Advokat Martin Plum Juul, Sieferts Plads 5, 7430 Ikast, mpj@midtadvokaterne.dk
Advokat Flemming Jensen, Dalgasgade 29 A, 3. sal, 7400 Herning, info@fjlaw.dk
Advokat Jens Paulsen, Kaj Munks Vej 4, 7400 Herning, jpa@dahllaw.dk
Advokat Morten Rosendahl, Dalgasgade 21, 2., 7400 Herning, mr@kirklarsen.dk
Advokat Jens Erik Pedersen, Herningvej 1, 6950 Ringkøbing, jep@thorninger.dk
Advokat Sune Bækgaard Sørensen, Poulsgade 6, 7400 Herning, sso@spektrumadvokater.dk

Disse advokater udpeges af skifteretten. Såfremt man selv henvender sig til disse advokater, må man påregne at skulle betale omkostninger for dette.

Gældssaneringsmedhjælpere

Faste gældssaneringsmedhjælpere ved Retten i Herning

Advokat Henrik Thorstholm, Åvangen 9, 6900 Skjern, skjern@ret-raad.dk
Advokat Loa Nedergaard Olsen, Sieferts Plads 5, 7430 Ikast, lno@midtadvokaterne.dk
Advokat Bjarne Lund Jørgensen, I.C. Christensens Alle 5, 6950 Ringkøbing, mail@advokat-ll.dk
Advokat Inger Højbjerg Christensen, Torvet 6, 1., Herning, ich@advokathoejbjerg.dk
Advokat Anker Søndergaard, Poulsgade 6, 7400 Herning, ans@spektrumadvokater.dk
Advokat Jens Paulsen, Kaj Munks Vej 4, 7400 Herning, jpa@dahllaw.dk
Advokat Flemming Jensen, Dalgasgade 29, 7400 Herning, info@fjlaw.dk

 

Autoriserede bobestyrere

Autoriserede bobestyrere ved Retten i Herning

Advokat Jens Holm Bangsgaard, Kaj Munks Vej 4, 7400 Herning, telefon: 88 91 92 00, jhp@dahllaw.dk
Advokat Inger Højbjerg Christensen, Torvet 8, 1., 7400 Herning,  telefon: 70 11 43 00, ihc@advokathoejbjerg.dk
Advokat Jens Erik Pedersen, Herningvej 1, 6950 Ringkøbing, telefon: 97 32 38 11, jep@thorninger.dk
Advokat Anker Søndergaard, Poulsgade 6, 7400 Herning, telefon: 97 22 20 50, ans@spektrumadvokater.dk
Advokat Helge Østergaard, Bredgade 15, 8766 Nr. Snede,  telefon: 75 77 14 55, advokat@helge-ostergaard.dk

Autoriserede bobehandlere i ægtefælleskifter

Autoriserede bobehandlere i ægtefælleskifter ved Retten i Herning

Advokat Inger Højbjerg Christensen, Torvet 8, 1., 7400 Herning, ihc@advokathoejbjerg.dk
Advokat Charlotte Krarup, Bryggergade 6 A, 7400 Herning, ck@kraruplaw.dk
Advokat Helge Østergaard, Bredgade 15, 8766 Nr. Snede, advokat@helge-ostergaard.dk

Sidst opdateret: 27. august 2019