Retten i Helsingør

Retten i Helsingør

Retten i Helsingør vejleder gerne om praktiske procedurer, men vi tilbyder ikke juridisk rådgivning, med mindre du er part i en civil småsag.

Mange forsikringer dækker forskellige udgifter til advokat, hvis du får brug for retshjælp. Dette vil stå i dine forsikringspapirer.

Nedenfor har vi lavet en oversigt over de forskellige former for juridisk rådgivning, man som borger kan få brug for. Listen indeholder også kontaktoplysninger. I nogle af tilfælde har du mulighed for at få rådgivning helt gratis eller med tilskud fra staten. 

Retshjælp

Retshjælp ved advokat

Hvis du har brug for advokathjælp, kan du henvende dig til en advokat efter eget valg. Advokaten kan hjælpe dig med at udfylde en blanket om gratis retshjælp eller hjælpe dig med at søge om fri proces. Du kan læse om kriterierne for retshjælp hos Advokatsamfundet eller på borger.dk
Gå til Advokatsamfundet hjemmeside 
Gå til borger.dk

Advokater som yder retshjælp i Helsingør retskreds:  

Advokat Birgitte B. Andersen
Ole Rømersvej 4
3000 Helsingør
Tlf. 4977 0000
 
Advokat Dorte Wier
Bolbro Sidevej 5 B
2960 Rungsted Kyst
Tlf. 2212 6458
 
Advokat Henning Kastel
Usserød Kongevej 92C
2970 Hørsholm
Tlf. 2973 0948
  
Advokat Jens-Ole Andersen
Havnevej 6
3100 Hornbæk
Tlf. 4970 3001
 
Advokat Jørgen Marsted
Hovedgaden 14
2970 Hørsholm
Tlf. 4576 2330
 
Advokat Karin Muff
Alfavej 4C
3250 Gilleleje
Tlf. 4830 3100
 
Advokat Lis Ehmer Olesen
Rungstedvej 74 
2960 Rungsted Kyst
Tlf. 4576 1010
 
Advokat Lisbeth Egede Andersson
Hovedgaden 47
2970 Hørsholm
Tlf. 4579 2111
 
Advokat Margrete Steen
Strandgade 52, 1.
3000 Helsingør
Tlf. 4032 8489
 
Advokat Marianne Homann
Humlebæk Strandvej 77
3050 Humlebæk
Tlf. 4913 1000
 
Advokat Ole Lauritzen
Strandgade 51
3000 Helsingør
Tlf. 4921 2121
 
Advokat Poul Ege Poulsen
Strandgade 51
3000 Helsingør
Tlf. 4921 2121
 
Advokat Poul Erik Petersen
Østergade 12
3200 Helsinge
Tlf. 4879 4045
 
Advokat Søren Nielsen
Vestergade 13
3200 Helsinge
Tlf. 4879 4488
 
Advokat Thomas Samsø Bloch
Humlebæk Strandvej 77
3050 Humlebæk
Tlf. 4913 1000
 
Advokat Trygve S. Nielsen
Humlebæk strandvej 77
3050 Humlebæk
Tlf. 4913 1000
 
Advokat Ulla Degnegaard
Bramstræde 7, 1. tv. 
3000 Helsingør
Tlf. 4920 2039
DEN ÅBNE RETSHÆLP
Retshjælpsinstitution
Søndre Jernbanevej 31
3400 Hillerød
Tlf: 4814 1626 (kl. 11.00-16.00)
www.åbenretshjælp.dk

Advokatvagten

Advokatvagten er et tilbud om juridisk rådgivning, hvor du kan få en umiddelbar juridisk bedømmelse af din situation.

Du kan henvende dig i Advokatvagten med spørgsmål om f.eks. skilsmisse, forældremyndighed, leje af bolig, arveforhold og erstatning. 

Rådgivningen er gratis, og du kan være anonym, da din henvendelse ikke registreres. 

Du skal møde personligt op. Borgere betjenes efter først-til-mølle-princippet, og der kan derfor ofte være ventetid.

 

I Helsingørs retskreds er der én advokatvagt:

Biblioteket Kulturværftet, 2. etage, Fiktion
Allegade 2
3000 Helsingør

Der er åbent den 1. og 3. torsdag i måneden mellem kl. 17.00 - 18.00. Der udleveres kø-numre hos bibliotekaren fra kl. 16.30.

Telefonretshjælpen

Hvis du bor i et område af Danmark, hvor der ikke er adgang til anden retshjælp, kan du kontakte Telefonretshjælpen på telefon 8844 2110. 

Telefonretshjælpen har åbent tirsdag og torsdag kl. 15.00-20.00
Læs mere på Telefonretshjælpens hjemmeside

Fri proces

Det er muligt at søge fri proces til at få dækket omkostningerne ved at føre en civil retssag. I nogle sager skal fri proces søges ved Civilstyrelsen. I andre sager kan Retten i Helsingør give dig fri proces. Det kan du læse mere om hos Civilstyrelsen, hvor du også kan se de økonomiske betingelser.
Gå til Civilstyrelsens hjemmeside

Hvis du ikke finder svar på dit spørgsmål, kan du kontakte Retten i Helsingør. 
Mail: helsingor@domstol.dk
Tlf.: 9968 4000

Gældsrådgivning

Forbrugerrådet Tænk

Hvis din økonomi er uoverskuelig, er der nu mulighed for at få gratis gældsrådgivning i København fra Forbrugerrådet Tænk Gældsrådgivning. Det er også muligt at kontakte en landsdækkende telefonrådgivning samt chatrådgivning.

Gældsrådgivningen henvender sig særligt til udsatte borgere, som har behov for finansiel rådgivning. Gældsrådgivningen giver gratis hjælp til personer med lav indkomst og stor gæld.

Du kan få personlig gældsrådgivning, hvis du har:

  • Lav indkomst
  • Stor gæld
  • Et lavt rådighedsbeløb

Er du omfattet af ovenstående kriterier, kan du henvende dig til Forbrugerrådet Tænk Gældsrådgivningscentre, som er placeret i København, Odense, Aalborg, Esbjerg, Ringsted og Nykøbing Falster eller til deres landsdækkende telefonrådgivning.

Gældsrådgivningscentret (København):

Adresse: Stormgade 20, 1 sal, 1555 København V
Tlf.: 2556 7100
Åbningstid: Tirsdag og torsdag kl. 16.00-18.00 samt onsdag kl. 14.00-16.00

Den landsdækkende telefonrådgivning:

Tlf.: 2556 0033
Åbningstid: Tirsdag, onsdag og torsdag kl. 14.00-18.00

Den landsdækkende chatrådgivning:

Adresse: http://gaeld.taenk.dk/faa-raadgivning/chatraadgivning
Åbningstid: Tirsdag kl. 14.00-16.00, onsdag kl. 14.00-18.00 og torsdag kl. 14.00-16.00

Kontakter du Forbrugerrådet Tænk Gældsrådgivning, får du hjælp fra frivillige og ulønnede medarbejdere. 

Forbrugerrådet Tænk Gældsrådgivning er økonomisk støttet af Social- og Integrationsministeriet, der som del af satspuljemidlerne har afsat penge til gratis og frivillig gældsrådgivning.

Du kan læse mere om Forbrugerrådet Tænk Gældsrådgivning hjemmeside.

Gå til Forbugerrådets hjemmeside

 

Professionelle samarbejdspartnere

Beskikkede advokater

Her ser du en liste over de beskikkede (beneficerede) advokater, der er antaget af Justitsministeriet til at kunne beskikkes som offentlige forsvarere i straffesager, og til at behandle familieretssager ved Retten i Helsingør:

Advokat Søren Nielsen
Adresse: Vestergade 13, 3200 Helsinge
Tlf.: 4879 4488

Advokat Poul Erik Petersen
Adresse: Østergade 12, 3200 Helsinge
Tlf.: 4879 4045

Advokat Margrete Steen
Adresse: Strandgade 52, 3000 Helsingør
Tlf.: 4032 8489

Advokat Ulla Degnegaard
Adresse: Bramstræde 7, 1. tv, 3000 Helsingør
Tlf.: 4920 2039

Advokat Trygve S. Nielsen
Adresse: Humlebæk Strandvej  77, 3050 Humlebæk
Tlf.: 4913 1000

Advokat Ole Lauritzen
Adresse: Strandgade 51, 3000 Helsingør
Tlf.: 4921 2121

Advokat Jan Aarup
Adresse: Slotsgade 36B, 1, 3400 Hillerød
Tlf.: 4822 0040

Advokat Esben Skjernov
Adresse: Slotsgade 36B, 1, 3400 Hillerød
Tlf.: 4822 0040

Bobehandlere (ægtefælleskifte)

Her kan du se en liste over Retten i Helsingørs autoiserede bobehandlere (ægtefælleskifter).

Advokat Lissen Bengtsen
Adresse: Strandgade 51, 3000 Helsingør
Tlf.: 4921 2121
Mail: libe@advodan.dk

Advokat Ditte Kjeldgaard
Adresse: Stengade 37, 3000 Helsingør
Tlf.: 4822 0040
Mail: dk@wtc-law.dk

Advokat Karin Muff 
Adresse: Alfavej 4, 3250 Gilleleje
Tlf.: 4830 3100
Mail: km@mblaw.dk

Bobestyrere (dødsboer)

Her kan du se listen over de advokater, der er autoriserede til at behandle dødsboer ved Retten i Helsingør.

Advokat Birgitte Andersen
Adresse: Ole Rømers Vej 4, 3000 Helsingør
Tlf.: 4977 0000
Email: bba@andersen-advokater.dk

Advokat Ole Lauritzen
Adresse: Strandgade 51, 3000 Helsingør
Tlf.: 4921 2121
Email: olau@advodan.dk

Advokat Lissen Bengtsen
Adresse: Strandgade 51, 3000 Helsingør
Tlf.: 4921 2121
Email: libe@advodan.dk

Advokat Ulla Degnegaard
Adresse: Bramstræde 7, 1. 3000 Helsingør
Tlf.: 4920 2039
Email: ud@udegnegaard.dk

Advokat Anders Drachmann
Adresse: Nordhavnsvej 1, 3000 Helsingør
Tlf.: 4921 0180
Email: ad@drachmann.dk

Advokat Karin Muff 
Adresse: Alfavej 4, 3250 Gilleleje
Tlf.: 4830 3100
Email:km@mblaw.dk

Advokat Peter Linde
Adresse: Helsingørsvej 1A, Postboks 120, 3480 Fredensborg
Tlf.: 4848 0035
Email: pl@advokatfirmaetlinde.dk

Advokat Gitte Wichmann Mortensen
Adresse: Vestergade 13, Postboks 185, 3200 Helsinge
Tlf.: 4879 4488
Email: gwm@bodkergaarden.dk

Medhjælpere i gældssaneringssager

Skal muligvis slettes, snak med Valborg

 

 

Sidst opdateret: 25. september 2019