Retten i Helsingør

Retten i Helsingør

Hvis du skal møde i Retten i Helsingør, kan du få brug for at kende til de praktiske forhold.

Retten i Helsingør består af en enkelt retsbygning.

Hovedindgangen er under det store røde logo i den gule del af bygningen.

Når du kommer ind i bygningen, er der skærme og tavler over for hovedindgangen, som viser hvor du skal gå hen. 

Har du brug for anden hjælp, ligger Receptionen til venstre, når du kommer ind af hovedindgangen.

Nedenfor finder du flere praktiske informationer om Retten i Helsingør.

Åbningstider

Retten i Helsingør har åbent mandag til fredag kl. 08.30-15.00.

Retten er lukket på helligdage, Grundlovsdag samt den 24. og 31. december.

Telefon og e-mail

Det vil ofte være nemmest at kontakte os pr. e-mail. Det er bedst at kontakte rettens enkelte afdelinger direkte, hvis du ved hvilken afdeling, der har med din sag at gøre.

Hvis du har et sagsnummer, skal du skrive det i emnefeltet på din mail.

Sikker mail

Almindelige mails er ikke sikre, så hvis du skal sende følsomt materiale, er det en god idé at sende via borger.dk.

På borger.dk skal du logge ind med dit NemID og vælge "Digital post". Når du vælger "Skriv ny post", kan du finde Retten i Helsingørs forskellige afdelinger under kategorien Offentlige myndigheder/Stat -> Danmarks Domstole -> Retten i Helsingør.
Gå til borger.dk

Virksomheder kan med en certifikatløsning sende og modtage sikker digital post via Retten i Helsingørs officielle mailadresser. Certifikatet til at kryptere og underskrive digital korrespondance med retten, så kun du og retten kan læse den, kan du finde på Nets' hjemmeside.

Transport, parkering og adgangsforhold

Hovedindgangen er under det store røde logo på forsiden af bygningen, som vender ud mod Prøvestensvej.

Kommer du med bus

Du kan stå af og på ved busstoppestedet "Retten i Helsingør" på Prøvestensvej, ud for rettens hovedindgang.

Buslinjerne 353 (Kokkedal st. - Helsingør st.) og 802 (Espergærde st. - Prøvestenscenteret - Helsingør st.) stopper her.

Fra Prøvestenscenteret kan du også tage bus 347, 801A, 803, 840 og 841.
Prøvestenscenteret ligger ca. 700 meter længere oppe af Prøvestensvej.

Kommer du i bil

Der er gratis parkering ved retten. Der er pladser både foran og bag rettens bygning med indkørsel fra Prøvestensvej (forsiden af bygningen) eller fra Prøvestensvej/Birkedalsvej (bagsiden af bygningen). 

Retsbygningen er handicapvenlig med gode adgangsforhold til både retslokaler og toiletter. På parkeringspladsen er der reserveret to pladser, tæt på indgangen. Pladserne er markeret med handicapskilt.

Kommer du på cykel

Der er et cykelstativ foran rettens hovedindgang. 

Ordensrealment og sikkerhed

I Retten i Helsingør kommer mennesker med mange forskellige ærinder. Her skal være trygt at komme og rolige forhold, så det er nødvendigt, at alle overholder ordensreglementet for ophold i og omkring retsbygningen.

 • Det er kun personer, der har ærinde, fx er indkaldt til retsmøde eller er tilhørere, der må opholde sig i retsbygningen
 • Det er ikke tilladt at bære synlige rygmærker og lignende
 • Ophold skal ske i god ro og orden
 • Rygning er ikke tilladt i bygningen, men ved askebægeret foran hovedindgangen
 • Det er ikke tilladt at medbringe nogen form for alkohol
 • Det er ikke tilladt at fotografere eller optage lyd uden rettens tilladelse
 • Det er tilladt at bruge mobiltelefoner i rettens information og ventearealer, når det sker hensynsfuldt.
 • Mobiltelefoner skal altid være på lydløs i ventearealerne og skal være slukket i retssalene
 • Personer, der opholder sig i rettens bygninger, skal følge anvisninger fra rettens personale
 • Det er ikke tilladt at medbringe dyr uden tilladelse
 • Børn under 15 år har ikke adgang til retsmøder uden dommerens tilladelse

Overtrædelse af ordensreglementet kan medføre bortvisning og evt. politianmeldelse og bøde.

Sikkerhed i retten

Der er normalt ikke adgangskontrol ved Retten i Helsingør. I særlige tilfælde kan retten dog beslutte at indføre midlertidig adgangskontrol. Retten bruger videoovervågning i retsbygningen og på udendørsarealerne. Besøgende ved Retten i Helsingør skal rette sig efter anvisninger fra vagten og rettens øvrige personale.

Bank, fakturering og betaling

Retten i Helsingør har konto i Danske Bank. Betaling af retsafgifter mv. skal indsættes på følgende registrerings- og kontonummer: 0216 - 4069 134 467
IBAN: DK7202164069134467
BIC/SWIFT: DABADKKK 

Af hensyn til ekspedition af betalingen er det vigtigt, at du skriver, hvilken sag (sagsnummer eller partsnavn), overførslen vedrører.

Retten modtager visa/dankort og der kan også betales med MobilePay i ekspeditionen, fx for notarforretninger.

Vær opmærksom på:

 • Betaling med kontanter, MobilePay eller Visa/Dankort kan kun ske ved personligt fremmøde og efter aftale med kassereren.
 • Retten kan ikke modtage MasterCard, Visa Electron eller udenlandske kort.

Fakturering til Retten i Helsingør skal ske via elektronisk fakturering:
EAN-nr. 5798 000 161 375

Øvrige oplysninger:
SE-nummer: 67441311

Wifi og teknik i retten

Trådløst internet

Der er trådløst netværk tilgængeligt i hele retsbygningen. Wi-fi-netværket hedder Domguest. Du skal oprette en bruger for at kunne logge på. 

Udstyr i retssalene

Retssale med AV- og/eller videoudstyr

AV-udstyret kan bruges til at vise digitalt bilagsmateriale som fotos, videoer, skitser og dokumenter i øvrigt.
Via storskærm eller projektor kan materialet vises for både retten, parterne og tilhørerne samtidigt.

Retten har forpligtet sig til at stille HDMI- og VGA-stik til rådighed for anklager/forsvar, med henblik på fremvisning i retssalen. 

Standardudstyr i retssal A og C (AV-retssale)

 • Lydoptagelsesudstyr, mikrofoner
 • Dokumentfremviser
 • Skærme ved anklager og forsvarer
 • Storskærm (TV), hvor parter, vidner og tilhørere kan se bevisførelse mv.

Standardudstyr i retssal F (AV-retssal)

 • Lydoptagelsesudstyr, mikrofoner 
 • Dokumentfremviser
 • To store lærreder, hvor anklager, forsvarer, domsmænd, nævninge, parter, vidner og tilhørere kan se bevisførelse mv.
 • Retssal F kan indrettes til nævningeretssal

Standardudstyr i retssal G og E (AV- og videoretssal)

 • Lydoptagelsesudstyr, mikrofoner
 • Dokumentfremviser
 • Videokonferenceudstyr
 • Skærme ved anklager og forsvarer
 • To store lærreder, hvor anklager, forsvarer, domsmænd, parter, vidner og tilhørere kan se bevisførelse mv.

Retssale uden AV-udstyr

Retssal B, H og I

 • Lydoptagelsesudstyr, mikrofoner


Sager som behandles digitalt

Civile sager anlægges og behandles digitalt på minretssag.dk.
Gå til http://minretssag.dk

Med hensyn til straffesager har Domstolsstyrelsen, Rigsadvokaten og Rigspolitiet aftalt, at følgende sager behandles digitalt:

 • Nævningesager
 • Større sager om økonomisk kriminalitet og andre relevante større sager
 • Sager om røveri (straffelovens § 288)
 • Sager om vold (straffelovens §§ 244-246)
 • Sædelighedssager mod mindreårige (straffelovens §§ 216, 223 og 222)
 • Børnepornosager (straffelovens § 235)

iAnnotate

I store retssager arbejder vi med det indscannet bilagsmateriale på vores iPad eller Surface Pro. Rent praktisk er det scannet til PDF-filer med tekstgenkendelse (OCR). På vore iPads bruger vi applikationen iAnnotate. Afhængig af bilagsmaterialets omfang scannes alt materialet til en stor fil, som skal være opdelt i 1.000 sider pr. fil eller i 100 sider pr. fil.

Scan til PDF

Bilag skal være scannet til PDF-format med tekstgenkendelse (OCR) - helst dansk.

Bilagets forside og indholdsfortegnelse skal være med i bilagsnummereringen. Bilagsmaterialet skal opdeles i følgende sideinterval: 1-100, 101-200, 201-300 eller 1-1000, 1001-2000, 2001-3000. Alternativt kan bilagene scannes som én stor fil. Det afhænger dog af størrelsen på filen. Hvis filen bliver for stor, er den for svær at håndtere under afviklingen af retssagen.

Vær opmærksom på, at bilagene ikke scannes til et foto-format.

Hjertestarter

Hjertestarteren er placeret i et skab ude foran hovedindgangen.

Mange af medarbejderne er oplært i brugen af hjertestarteren. 

Mad og drikke

Der bliver stillet vand frem i retssalene.

Over for hovedindgangen er der to automater, hvor du mod betaling kan trække sodavand, kaffe og slik.

Over for Informationen, står der en vandautomat med koldt drikkevand til fri afbenyttelse.

Udskrift af domme og kendelser

Du kan anmode om at få udskrifter af rettens afgørelser ved at skrive til retten. Du skal skrive rettens sagsnummer eller navne på sagens parter, og du skal oplyse, hvilket dokument du ønsker udskrift af.
Rettens mailadresse: ret.hel@domstol.dk 

Samtidig med bestillingen skal du betale 175 kroner i retsafgift pr. dokument, som skal indbetales til Retten i Helsingørs konto i Danske Bank. Rettens konto har følgende registrerings- og kontooplysninger: 0216 - 4069 134 467.

Det skal fremgå tydeligt af bankoverførslen, hvilken sag det drejer sig om.

På hovedsiden for Danmarks Domstole kan du læse mere om, hvilke dokumenter du kan få indsigt i, hvordan du anmoder om dem, og hvilke myndigheder du kan få dokumenterne fra.

Læs mere om aktindsigt på Danmarks Domstoles fælles side

Sidst opdateret: 17. september 2019