Retten i Helsingør

Retten i Helsingør

Hvis du skal bruge notarens underskrift, skal du bestille tid i vores online-booking. Kan du ikke komme til retten - fx på grund af sygdom - er der måske mulighed for at få notaren ud på din adresse.

Tidsbestilling

Hos Retten i Helsingør skal du bestille tid for at komme til notaren. Du kan bestille tiden i vores online-kalender ved at følge linket til højre. 

Du kan også aflyse en tid, som du tidligere har bestilt.

Der er mange, som gerne vil til notaren. Bestil derfor din aftale hos notaren i god tid.

Har du ikke mulighed for at bestille tid online, kan du også ringe til retten og bestille en tid.

Udkørende notar

Det er også muligt for notaren at møde op uden for retten i forbindelse med lodtrækninger eller for at overvære en åbning af en bankboks. Du kan ikke bestille tid til at få besøg af notaren eller til lodtrækninger og boksåbninger i vores onlinebooking. Du skal i stedet sende en mail til os, hvis notaren skal komme hjem til dig, eller hvis du skal bruge notaren til lodtrækning eller boksåbning.
Mail: faelles.hel@domstol.dk

Du skal kontakte Retten i Helsingør telefonisk på 9968 4049, hvis der er andre særlige forhold, der gør sig gældende. Det kan fx være, hvis en der skal underskrive er dårligt gående og derfor gerne vil underskrive på rettens parkeringsplads.

Hvis notaren skal komme til dig, skal du betale for notarens transport.

Priser for brug af notaren

Retsafgifterne for notarens arbejde er:

 • Bekræftet kopi af et dokument: 100 kr. pr. kopi
 • Testamente: 300 kr.
 • Ændring eller tilbagekaldelse af testamente: 300 kr.
 • Fremtidsfuldmagt: 300 kr.
 • Protest af en veksel 300 kr.
 • Lodtrækning: 500 kr. pr. påbegyndt time
 • Hvis notaren er nødt til at komme hjem til dig: retsafgiften for dokumentet og transporten
  (prisen på transport kan du få oplyst af den notar, som skal komme ud)

Det skal du medbringe til testamente

For at oprette, ændre eller tilbagekalde et testamente skal du medbringe:

 • Testamente, kodicil eller tilbagekaldelse i 2 eksemplarer - uden underskrift
 • Billedlegitimation/billed-ID udstedt af en offentlig myndighed (fx pas eller kørekort)
 • Eksemplarerne skal hver især have en forside bestående af en fast blanket
 • Penge til at betale retsafgiften. Retten modtager betaling kontant, Dankort eller via MobilePay 

Det skal du gøre ved en fremtidsfuldmagt

Hvis du vil lave en fremtidsfuldmagt, skal du først oprette fremtidsfuldmagten på Tinglsyningsrettens selvbetjeningsside. Du skal bruge NemID for at logge ind. Hvis du er fritaget for digital kommunikation med det offentlige, skal du i stedet henvende dig til et af landets familieretshuse, hvor du så kan oprette din fremtidsfuldmagt.
Gå til Tinglysningsrettens hjemmeside
Se oversigt over landets familieretshuse

En digital fremtidsfuldmagt er først gyldig, når den er påtegnet af notaren. Du skal huske at notere referencenummeret fra Tinglysningsrettens selvbetjeningsside. Det skal notaren bruge sammen med din billedlegitimation (fx pas eller kørekort).

Du kan læse mere om fremtidsfuldmagter på Familieretshusets hjemmeside.
Gå til Familieretshuset.dk

Det koster 300 kr. pr. fremtidsfuldmagt, som notaren skal påtegne.

Det skal du gøre ved en lodtrækning

Notarens medvirken til en lodtrækning er kun nødvendig, hvis den samlede salgssum overstiger 20.000 kr.

Alle lodtrækninger sendes til udtrækning ved Tinglysningsretten i Hobro, fordi Retten i Helsingør ikke selv råder over et elektronisk lodtrækningsprogram.

Derfor skal du sende anmodning om lodtrækning til retten,  senest 3 uger inden du skal bruge resultatet. Af din anmodning skal fremgå, hvornår du skal bruge resultatet og du skal bl.a. vedlægge:

 • en kopi af spillemyndighedens tilladelse
 • et prøveeksemplar af lodsedlen
 • oplysning om, hvor mange gevinster der skal trækkes

Anmodning om lodtrækninger sendes pr. mail til Fællesadministrationen.
Mail: faelles.hel@domstol.dk

En lodtrækning koster 500 kr. og foretages inden for rettens åbningstid.

Det skal du gøre ved en boksåbning

Ved boksåbning kontaktes retten via mail.
Mail: faelles.hel@domstol.dk

Mailen skal indeholde:

 • Lejekontrakt på boksen
 • Oplysninger om boksnumre
 • Rykkerbreve m.v.  
 • Forretningsbetingelser for boksleje

Sidst opdateret: 15. august 2019