Grønlands Domstole

Vælg en ret

Der findes fire kredsretter, Retten i Grønland og Grønlands Landsret. Få information om hvem de er og hvordan du kommer i kontakt med dem.

Kredsretterne og Retten i Grønland er førsteinstansretter, dvs. at alle sager som udgangspunkt begynder her. 

Grønlands Landsret er appelinstans for kredsretterne og Retten i Grønland, dvs. at en dom fra en kredsret eller Retten i Grønland, kan ankes til Grønlands Landsret.

Kredsretter

Kujalleq Kredsret, Sermersooq Kredsret, Qeqqa Kredsret og Qaasuitsoq Kredsret behandler alle andre sager end civile sager.

Retten i Grønland

Her behandles civile sager, og sager der typisk er juridisk komplicerede og erhversrelaterede.

Grønlands Landsret

Landsretten behandler alle sager, der bliver anket fra enten en kredsret eller Retten i Grønland.