Grønlands Domstole

Grønlands Domstole

Om Grønlands Domstole

Grønlands Domstole består af fire kredsretter, Retten i Grønland og Grønlands Landsret.

Organisation

Grønlands Domstole består af fire kredsretter, Retten i Grønland og Grønlands Landsret. Grønlands Domstole er en del af Danmarks Domstole.

Årsberetninger

Her kan du se en oversigt over nøgletal ...

Roller og opgaver

Domstolene værner om vores demokrati, retssamfund og den enkeltes retssikkerhed. Domstolenes opgaver er fastlagt i grundloven og anden lovgivning.

Uddannelse

Grønlands Domstole tilbyder en række uddannelser....

Jobs

Tal og statistik

Om Danmarks Domstole

Retterne i Grønland er en del af Danmarks Domstole. Alle retter i Grønland har Højesteret i Danmark som øverste retsinstans.