Grønlands Domstole

Grønlands Domstole

Hvis du mener, at du har et krav mod en anden, og det kan bevises juridisk, kan du anlægge en retssag.

Der er principielt ingen begrænsninger for, hvad den civile retssag kan handle om. Den kan fx dreje sig om et pengekrav eller om retten til en genstand. Indholdet skal dog have en betydning for dig. Du skal med andre ord have en retlig interesse i at få rettens afgørelse af spørgsmålet.

Når du lægger sag an, vil du være den ene part i sagen – nemlig sagsøger. Den anden part i sagen, er den du lægger sag an mod – den sagsøgte.

Hvem kan være part i en civil sag?

Der er flere muligheder for, hvem der kan være parter i en sag
Det er ikke kun som enkeltperson, du kan lægge sag an. I retten bruges følgende kategorier for, hvem der kan sagsøge og blive sagsøgt:

  • Personer (kaldes fysiske personer)
  • Selskaber (kaldes juridiske personer)
  • Det offentlige (selvstyret, kommuner og staten)
  • Hvis en person er død, kan dødsboet være part
  • Hvis en person eller et selskab er erklæret konkurs, kan konkursboet være part

En civil retssag kan have mere end to parter. Hvis en sagsøger for eksempel mener at have et krav mod tre skyldnere, kan han/hun sagsøge dem alle under samme sag.

Hvis flere mener at have samme eller ensartede krav mod en skyldner, kan de alle sagsøge skyldneren under samme sag. Man kan under sagen inddrage nye parter.

 

Hvad kan en civil sag handle om?

De fleste civile retssager drejer sig om krav på betaling af et beløb. I disse sager, kan det være en fordel at starte sagen som en inkassosag i stedet for en civil sag. I øvrigt handler civile retssager typisk om erstatning for skader og misligholdelse af indgåede aftaler. Det kan være aftaler om:

  • køb af fast ejendom eller løsøre (biler, både, IT-udstyr osv.)
  • ansættelsesforhold
  • lejeforhold
  • forsikringsforhold
  • Reparation af eksempelvis biler, både osv.

Også spørgsmål af personlig art, for eksempel om ægteskab, forældremyndighed og faderskab, kan retten behandle under en civil retssag. Der er dog særlige regler for behandlingen af disse sager.

Hvordan gør jeg?

En civil sag anlægges ved at indlevere en stævning til Retten i Grønland.

Før man anlægger en civil sag skal man kontakte modparten for at forsøge at nå til enighed.

Du kan finde en stævningsblanket og en vejledning her

Gå til kontaktoplysninger

Kan jeg få retshjælp og fri proces?

Inden du anlægger sag, vil det være en rigtig god idé, at tage kontakt til en advokat. Hvis du opfylder indkomstkravet, kan du få retshjælp og søge om fri proces. Retshjælpen eller advokaten kan i første omgang hjælpe dig med at afgøre, om det er sandsynligt, at du kan vinde sagen.

Sidst opdateret: 13. august 2019