Grønlands Domstole

Grønlands Domstole

Du kan blive indkaldt som vidne i alle typer af sager, hvor dit vidneudsagn kan få betydning for dommen.

Det kan være civile sager, kriminalsager og retsmøder i fogedret og skifteret.

Du har pligt til at møde i retten på det sted og tidspunkt, som står i indkaldelsen. Det gælder også, hvis du selv mener, at du ikke kan give oplysninger af betydning for sagen, eller hvis du tidligere har afgivet forklaring i retten eller over for politiet.

Du kan kun lade være med at møde, hvis du har en gyldig grund. En gyldig grund kan for eksempel være sygdom, som du skal kunne bevise ved en lægeattest. Almindelig travlhed, forretningsmøder og lignende er ikke gyldig grund til at blive væk. Hvis du har en gyldig grund til ikke at møde, skal du hurtigst muligt give besked til retten eller til den, som har indkaldt dig, for eksempel en advokat eller politiet. Du kan eventuelt give beskeden telefonisk.

Hvis du ikke møder til retsmødet, må du forvente at blive idømt en bøde. Du risikerer også at blive hentet af politiet, ligesom du kan blive dømt til at betale de udgifter, der skal afholdes, fordi du bliver væk.

Du skal forberede dig til mødet i retten
Inden du møder i retten, skal du genopfriske din hukommelse om sagen. Du kan for eksempel læse notater, breve, dokumenter og lignende. Du bør derimod ikke tale med andre om, hvad der er sket.

Indkaldelsen vil blive fremsendt af retten, politiet eller af en advokat.

Sidst opdateret: 09. august 2019