Grønlands Domstole

Grønlands Domstole

Hvis politiets mistanke i en sag retter sig mod dig, vil du få at vide, at du er sigtet i sagen. Når du senere bliver indkaldt i retten, vil du være tiltalt i sagen.

Hvis du er tiltalt i en kriminalsag, har du ret til enten selv at hyre en bestemt forsvarer eller til at få beskikket en forsvarer. Politiet skal give vejledning i mulighederne for at vælge en forsvarer.

Du har ret til at få en forsvarer til stede under eventuelle afhøringer hos politiet.

Forsvareren skal enten have gennemgået forsvareruddannelsen ved Retten i Grønland eller være advokat.

Som sigtet får du kendskab til mistanken og til den efterforskning, politiet er i gang med. Som alle andre har du som sigtet kun pligt til at oplyse navn, fødselsdato og adresse, når politiet spørger.

Som sigtet/tiltalt har du pligt til at møde personligt i retten på det tidspunkt, der står i indkaldelsen. Hvis du udebliver uden lovlig grund, vil du blive anholdt og fremstillet i retten inden for 24 timer.

Hvis du bliver dømt, har du mulighed for at anke din dom til landsretten. Her skal din forsvarer være jurist.

Hvis du har været tilbageholdt og senere bliver frikendt, har du mulighed for at søge erstatning. Din forsvarer skal hjælpe dig med dette.

 

Hvem vælger min forsvarer?

Hvis du er sigtet i en kriminalsag, kan du vælge at finde din egen forsvarer eller lade retten udvælge en forsvarer

Autoriserede forsvarere (pr. 20. februar 2019) indsæt link

Gå til listen over beneficerede advokater 

Er du sigtet for en mindre lovovertrædelse, vil du, som udgangspunkt, selv skulle betale forsvarerens salær. Ved andre lovovertrædelser vil retten beskikke forsvareren til dig. Når retten beskikker en forsvarer til dig, betyder det, at forsvarerens salær bliver betalt af statskassen. I helt særlige tilfælde kan du dog blive dømt til at betale salæret.

Hvem kan blive valgt som forsvarer

Du kan som udgangspunkt selv frit vælge din forsvarer, hvis du betaler forsvarerens salær. Forsvareren skal dog enten være en advokat eller en autoriseret forsvarer. Hvis retten skal beskikke en forsvarer, kan du, under sagens behandling i kredsretten, vælge mellem en beneficeret advokat eller en autoriseret forsvarer. Er der forsvarere i din by, vil retten ikke beskikke en forsvarer fra en anden by, medmindre du selv betaler forsvarerens rejseomkostninger og for forsvarerens rejsetid.

Hvis du ikke selv ønsker at vælge en forsvarer, vil retten beskikke en forsvarer fra listen af autoriseret forsvarere, eller i særlige tilfælde fra listen af beneficerede advokater.

I landsretten

I landsretten beskikkes som udgangspunkt kun advokater som forsvarer. Du kan også selv vælge en advokat eller bede landsretten beskikke en af de beneficerede advokater.

Sidst opdateret: 09. august 2019