Grønlands Domstole

Grønlands Domstole

Skyldnersager kaldes også insolvenssager og omfatter bl.a.

  • Betalingsstandsning
  • Konkurs
  • Tvangsakkord
  • Gældssanering
  • Tvangsopløsning af aktie- og anpartsselskaber

Sidst opdateret: 13. september 2019